Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Права акціонера

Процес реалізації або анулювання акцій здійснюється у термін не більше 1 року після реєстрації акціонерного товариства.

Якщо у Статуті акціонерного товариства інші умови не передбачені, то акціонер за час прострочки сплачує 10% річних від суми простроченого платежу.

При несплаті протягом трьох місяців після встановленого терміну акціонерне товариство має право реалізувати ці акції у порядку, визначеному Статутом товариства.

Акціонер мас право:

  • брати участь у зборах акціонерів товариства особисто або через представника чи делегувати свої права правлінню;
  • продати, обміняти акції на інше майно, передати їх третій особі, подарувати чи передати у спадщину з переходом усіх прав та обов'язків члена товариства до спадкоємця або правонаступника;
  • реалізувати власні акції на фондовому ринку іншим юридичним та фізичним особам за ринковою ціною, що склалася в результаті біржового котирування акції;
  • використовувати власні акції як заставу чи платіжний засіб у відносинах з третіми фізичними та юридичними особами.

Власник іменної акції при використанні своїх прав обов'язково реєструється у книзі реєстрацій.

Установчі збори акціонерного товариства провадяться у термін не пізніше двох місяців після завершення підписки на акції. При порушенні цього терміну особи, що підписалися на акції, мають право вимагати повернення сплаченої частки за акції.

Збори засновників правомірні при участі 60% осіб, що підписалися на акції; у дочірніх акціонерних підприємствах – 3/4 голосів.

Справедливою вартістю цінних паперів є поточна ринкова вартість на фондовому ринку, за відсутності такої оцінки – експертна оцінка.

Оподаткування податком з доходів фізичних осіб при продажу акцій

Оподаткування прибутковим податком (податком з доходів фізичних осіб) при продажу акцій. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №539-XIV від 23 березня 1999 р. (“Урядовий кур'єр”, 2 червня 1999 р.) визначив, що не оподатковуються прибутковим податком тільки ті доходи від продажу акцій та інших корпоративних прав, які були отримані громадянами у процесі приватизації державного майна. При цьому пільгуються тільки акції, отримані в обмін на приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також у межах пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємства, що приватизується.

При продажу акцій або інших корпоративних прав, придбаних в інший спосіб, об'єкт оподаткування прибутковим податком (податком з доходів фізичних осіб) може виникнути і являтиме собою різницю між доходом від продажу акцій протягом року та документально підтвердженими витратами на їх придбання, понесеними протягом всього звітного року.

Якщо протягом звітного періоду (рік) витрати, понесені у зв'язку з придбанням цінних паперів, перевищують доходи, отримані від продажу (відчуження) цінних паперів протягом такого звітного періоду, збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів (рах. №69) від таких операцій протягом 5 років.

Акціонерне товариство відшкодовує власникові акцій збитки, пов'язані зі змінами Статутного капіталу. Суперечки з цих питань вирішуються судом.

Витрати, пов'язані з випуском акцій підприємства (придбання бланків цінних паперів, сплата комісійних винагород, поширення акцій та ін.), здійснюються за рахунок коштів підприємства.

Структура акціонерного товариства наведена на рис. 8.5.

Згідно с Законом України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р., товариства утворені згідно с Законом України за № 1576-ХП від 19.09.91 р. приведені їхні статутні документи у відповідність до чинних стандартів (Закон України про AT набув чинності з 29.04.2009 р.). Тепер існує єдина назва – акціонерне товариство – AT (замість ВАТ, ЗАТ, АТвТ, АТзТ) з зазначеним типом – публічне чи приватне.

Кореспонденцію рахунків з обліку акцій наведено в таблиці 8.4.

Структура акціонерного товариства (AT)

Рис. 8.5. Структура акціонерного товариства (AT)

Порядок здійснення додаткового випуску акцій акціонерними товариствами, у Статутних капіталах яких міститься частина державного майна, затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 16 від 31.01.1995 р.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші