Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови здійснення додаткового випуску акцій

Для здійснення додаткового випуску акцій акціонерним товариством необхідно:

  • 1) прийняти рішення про додатковий випуск акцій;
  • 2) скласти, зареєструвати у відповідному фінансовому органі та опублікувати інформацію про додатковий випуск акцій, призначених для відкритого продажу;
  • 3) провести відкриту підписку на акції;
  • 4) зареєструвати зміни Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу;
  • 5) зареєструвати у відповідному фінансовому органі додатковий випуск акцій.

Рішення про додатковий випуск акцій приймають загальні збори акціонерів на суму, що не перебільшує 1/3 Статутного капіталу акціонерного товариства (це має бути передбачено Статутом).

Пропозиції про включення до порядку денного загальних зборів питань про додатковий випуск акцій подає будь-який з акціонерів у порядку, передбаченому ст. 43 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”, №1202-ХІІ від 18.06.1991 р.

Рішення зборів акціонерів про додатковий випуск акцій оформлюють протоколом відповідно до ст. 6 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”, №1202-ХІІвід 18.06.1991 р.

Якщо всі акції товариства перебувають у державній власності, рішення про додатковий випуск акцій приймається відповідним державним органом приватизації.

Реєстрація випуску акцій і інформація про їх випуск провадиться відповідними фінансовими органами відповідно до Порядку реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск, затвердженого Міністерством фінансів України №04-305 від 30.09.1991 р.

Облік розрахунків з акціонерами

Облік розрахунків з акціонерами, що працюють на підприємстві та володіють акціями, потрібно вести на рахунку № 67 “Розрахунки з учасниками”, який призначений для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з поділом прибутку (дивіденди тощо).

За кредитом рахунку №67 “Розрахунки з учасниками” відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом – її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок №67 “Розрахунки з учасниками” має субрахунки:

№671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”;

№672 “Розрахунки за іншими виплатами”.

На субрахунку № 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у Статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших передбачених установчими документами джерел.

На субрахунку № 672 “Розрахунки за іншими виплатами” підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учасникові (засновникові) частини активів підприємства.

Аналітичний облік за видами цінних паперів

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами цінних паперів:

  • – Акції – за акціонерними товариствами та видами акцій із зазначенням номінальної та фактичної (облікової) вартості;
  • – Акції іноземних акціонерних товариств – за акціонерними товариствами та видами акцій у гривнях та в іноземній валюті, в якій вони випущені;
  • – Депозитні сертифікати – в розрізі установ банків та термінів відшкодування грошових коштів;
  • – Облігації – за термінами, видами та емітентами, із забезпеченням можливості одержання даних про фінансові вкладення в країні і за кордоном, а також у національній та іноземній валютах.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші