Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика розрахунку дивідендів

Розрахунок дивідендів здійснюється за формулою:

Д = ПП-(П + В + РК + ІФ), (1)

де Д дивіденди, грн,

ПП – прибуток підприємства,

П податки,

В – витрати на утримання акціонерного товариства,

РК – Резервний капітал (не менше 25% Статутного капіталу AT, щорічні відрахування від чистого прибутку, не менше 5%),

ІФ Інвестиційний фонд на розвиток і розширення виробництва.

Розрахунок дивідендної ставки та дивіденду конкретному акціонеру

Дивідендна ставка (ДС), %:

ДС = ПдІ / СК × 100, (2)

де ПдІ = ПД – податок на всю масу дивідендів,

СК – Статутний капітал.

Дивіденд акціонера (ДА):

ДА = НВА × ДС × КА, де НВА – номінальна вартість акції, грн,

КА кількість акцій, що належать акціонерові, шт.

Вартість акції після сплати дивідендів (BAд):

(3)

де П% – позиковий відсоток (середній, що приймається біржами на день оцінки вартості акцій).

Розрахунок дивідендної ставки (ЦС) здійснюється за формулою:

(4)

де – маса дивідендів без податку,

МД маса дивідендів за привілейованими акціями без податку,

– Статутний капітал на кінець фінансового року, за який сплачуються дивіденди, ВА – вартість акцій, викуплених AT і не розміщених серед акціонерів.

Нарахування і облік дивідендів

Дивіденди, нараховані конкретному акціонерові за звітний період ), грн:

(5)

де ТА термін володіння однією акцією протягом звітного періоду, дні;

– кількість днів у звітному періоді: у кварталі д. = 90, у році д.= 365. Нараховану суму дивідендів підприємства відображають проведенням:

Дебет рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, субрах. №443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

Кредит рахунку №67 “Розрахунки з учасниками”.

Оподаткування дивідендів, що нараховуються і виплачуються підприємством-емітентом нерезидентам України.

Оподаткування нарахованої суми дивідендів

Підприємство-емітент після прийняття рішення щодо виплати дивідендів своїм засновникам зобов'язано було згідно з пп. 7.8.2 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97 – ВР від 22.05.97 р., нарахувати і утримати податок на дивіденди у розмірі 30% від нарахованої суми за рахунок таких виплат незалежно від того, є воно платником податку на прибуток чи ні. Згідно зі змінами, внесеними Законом України №349-IV від 24.12.2002 р. – 25% (пп. 7.8.2,7.8; пп. 10.1 ст. 10), зазначений податок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.

Платник податку (пп. 7.8.3) – емітент корпоративних прав, державне некор- поратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку із нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 “Оподаткування дивідендів” Закону України №349-IV від 24.12.2002 р.

Операції з виплати дивідендів не оподатковуються ПДВ тільки у випадку, коли вони здійснюються у грошовій формі або у формі цінних паперів (корпоративних прав) (пп. 3.2.7 Закону України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.97 р.).

Сума доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, що нараховані на корпоративні права емітентові резидентами, оподатковується за ставкою 25% нарахованої суми за рахунок таких виплат.

Законом України № 2156-VI від 27.04.10 p. [28] внесено зміни: визначено пільги зі сплати авансового внеску при виплаті дивідендів у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під контролем юридичної особи, що здійснює виплату, відповідно до п. 1.26 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.97 р.

Розрахунок прибутку на акцію

Використовується для оцінки минулих результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку щодо цього потенціалу і прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання підприємством ресурсів, наданих власниками його звичайних акцій.

Тому дуже важливим є застосування усіма підприємствами однакової методики розрахунку цього показника і послідовне дотримання її під час подання фінансових звітів за кілька звітних періодів.

У міжнародній практиці фінансові аналітики та інвестори, як правило, користуються двома показниками розрахунку податку на акцію (ПНА): базисним та розбавленим. У П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” базисний ПНА отримав назву “Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію”, а розбавлений ПНА – “Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію”.

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, обчислюється за допомогою ділення чистого прибутку або збитку (ЧП(3)) періоду, які належать власникам простих акцій, на середньозважену кількість простих акцій (АП), що знаходяться в обігу протягом цього періоду за формулою:

Скоригований розрахунок податку на акцію передбачає врахування під час його обчислення показника таких фінансових інструментів, як потенційні прості акції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші