Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облігації: випуск, довгострокові зобов'язання, облік (Клас 5, рах. №52)

Визначення терміна "облігація", їх випуск та облік бланків

Облігації – це цінні папери, що засвідчують внесення їх власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість у передбачений у них термін зі сплатою фіксованого відсотка.

На відміну від акції, облігація не дає її власникові права на участь в управлінні AT.

Облігації випускаються державними, орендними, колективними та іншими підприємствами.

Акціонерним товариством випускаються облігації на суму, що не перевищує 25% Статутного капіталу. Умови випуску і контроль за їх випуском здійснює Міністерство фінансів України згідно з визначеними відповідними законодавчими актами, що діють на території України.

Сплата відсотків стосовно до облігацій підприємств здійснюється щорічно.

Облік бланків акцій і облігацій. Бланки акцій і облігацій підприємства зберігають і обліковують як бланки суворої звітності в установленому порядку. На всі бланки цінних паперів, які зберігаються на підприємстві, складають списки, де зазначають вид цінних паперів, номер, серію, номінальну вартість та термін погашення. При погашенні цінних паперів у списку роблять позначку про дату, виписку Банку або інший документ, на основі якого оприбутковано кошти. Якщо придбані цінні папери здають до Банку на зберігання, у реєстрах аналітичного обліку роблять посилання на відповідний документ, одержаний від Банку. Витрати, пов'язані зі сплатою Банку винагороди за зберігання та перепродаж цінних паперів, відображають на дебеті рахунка №95 “Фінансові витрати”.

Бухгалтерський обпік бланків акцій і облігацій підприємства ведуть на позабалансовому рахунку №08 “Бланки суворого обліку” за номінальною вартістю. Рух цих бланків здійснюється на основі відповідних прибутково-видаткових ордерів. Списування їх з позабалансового рахунка здійснюється водночас із записами про реалізацію цінних паперів.

Аналітичний облік бланків акцій і облігацій підприємства ведуть також на рахунку №08 “Бланки суворого обліку” за їх видами, місцями зберігання та матеріально-відповідальними особами.

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій з облігаціями наведено у таблиці 8.5.

Таблиця 8.5

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з облігаціями (рах. №52)

пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Приклад 1

1.

Випущено облігацій з премією на термін більше від одного року:

– номінальна вартість

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

– премія за облігаціями

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

522 "Премія за випущеними облігаціями"

2.

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з премією:

– сума відсотків (при 4,23%)

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

– амортизація премії (25%0

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

3.

Випущено облігації з дисконтом на термін більше одного року:

– отримано кошти

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

– дисконт за облігаціями

523 “Дисконт за випущеними облігаціями"

521 "Зобов'язання за облігаціями”

4.

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з дисконтом:

– сума відсотків (при 2%)

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

– сума амортизації дисконту

952 “Інші фінансові витрати"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями”

5.

Сплачено відсотки за облігаціями (сума операцій: 2 + 4)

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

6.

Зобов'язання за облігаціями

521 “Зобов'язання за облігаціями"

74 "Інші доходи”

7.

Премії за випущеними облігаціями

522 "Премії за випущеними облігаціями”

Приклад 2

1.

Випущено облігації з премією до одного року:

– номінальна вартість

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

– премія за облігаціями

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

2.

Нараховано відсотки за короткостроковими облігаціями (10,6%)

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками”

3.

Погашено короткострокові облігації

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Приклад 3

1.

Випущено облігації без премії на термін більше одного року – номінальна вартість

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

621 "Зобов'язання за облігаціями”

2.

Придбані облігації, термін погашення яких більше одного року

  • 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам”
  • 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3.

Нараховано відсотки за облігаціями

952 "Інші фінансові витрати"

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

4.

Сплачено відсотки за облігаціями

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5.

Відображено дохід за нарахованими відсотками з облігацій

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

732 “Відсотки одержані”

6.

Сплачені відсотки

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Для прикладів 1-3

1.

У всіх випадках витрати (субрах. №952) списуються на зменшення фінансових результатів

792 “Результат фінансових операцій”

952 “Інші фінансові витрати”

2.

Фінансові доходи списуються на збільшення фінансових результатів

  • 732 “Відсотки одержані”
  • 733 “Інші доходи від фінансових операцій”

792 “Результат фінансових операцій”

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші