Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поділ кредитів на групи

Кредити залежно від мети використання, спрямовуються на фінансування:

 • – оборотних засобів;
 • – основних засобів.

За терміном надання кредити поділяють на: короткострокові (не перевищують одного року); середньострокові (від одного до п'яти років), надаються на поточні витрати, оплату обладнання та фінансування капітальних вкладень; довгострокові (понад п'ять років) можуть надаватися для формування основних засобів.

Кредити залежно від забезпечення поділяють на дві групи:

 • 1) забезпечені (нерухомістю, цінними паперами, товарно-матеріальними цінностями, дебіторською заборгованістю тощо);
 • 2) бланкові (отримують тільки фінансово стійкі підприємства на короткий термін (1-10 днів).

Підприємства можуть одержувати кредит у банках як у національній, так і в іноземній валютах. Для одержання кредитів у іноземній валюті від іноземних кредиторів підприємство повинно отримати відповідний дозвіл Національного банку України.

Терміновий кредит – це кредит, який надається повністю одразу після укладання кредитної угоди. Тому відсотки на цей кредит нараховуються з розрахунку всієї суми, а погашається він або періодичними внесками, або одноразовим платежем наприкінці терміну.

За ступенем ризику кредити поділяють на кредитну лінію і овердрафт.

Поділ кредитів на групи

Кредитна лінія – це згода банку надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми без додаткових спеціальних переговорів.

Кредитна лінія відкривається, як правило, на рік, але її можна відкрити й на більш короткий період. Відкрита кредитна лінія дає змогу розрахуватися в рахунок кредиту будь-якими розрахунковими документами, передбаченими у кредитній угоді, що укладається між підприємством та банком. Кредитну лінію відкривають, як правило, підприємствам зі стійким фінансовим становищем. Ліміт кредитування на прохання підприємства може переглядатися банком.

Комерційні банки України відкривають кредитні лінії, як правило, сільськогосподарським підприємствам і підприємствам переробних галузей народного господарства.

Суть кредиту "овердрафт"

Овердрафт – це короткостроковий кредит, який банк надає своєму клієнту, коли суми на картрахунку клієнта недостатньо для того, щоб оплатити його витрати (п. 1.5 Положення № 137 від 19.04.2005 р.). Таким чином, овердрафт – це один з різновидів звичайного кредиту і його облік нічим не відрізняється від обліку звичайних кредитних коштів.

Суть рахунка "контокорент"

У комерційному банку для підприємства може відкриватися спеціальний позиковий рахунок – контокорент (італ. conto correnteпоточний рахунок) – єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції підприємства.

Відсотки за користування позикою за контокорентним рахунком є найвищими у банківській практиці.

Обліковий кредит, його суть

Обліковий кредит (кредит під облік векселів) – це короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред'явникові векселів шляхом їх обліку (скупки) до настання терміну виконання зобов'язань за ними, сплачуючи пред'явникові номінальну вартість векселів за вирахуванням дисконту. Надання облікового кредиту здійснюється на підставі поданої підприємством заяви на дисконтування векселів. Погашення вексельного кредиту здійснюється в день оплати векселя платником (трасантом) незалежно від фінансового стану підприємства-позичальника.

До кредитно-гарантійних послуг, що надаються підприємствам банками, належать також:

 • – акцепний кредит;
 • – авальний кредит.

Акцепний кредит, його суть

Акцепний кредит – це позика, яка передбачає акцептування банком інкасованої підприємством-позичальником трати за умови, що підприємство надає у розпорядження банку вексель до настання терміну його оплати.

Особливість акцептного кредиту: банк дає підприємству не гроші, а гарантію оплатити вексель у визначений термін, тобто банк виконує умовне зобов'язання і здійснює оплату векселя лише тоді, коли підприємство не виконує своїх зобов'язань. Акцепний кредит короткостроковий. Підприємства за акцепт векселя сплачують лише комісійні (на відміну від дисконтного).

Авальний кредит, його суть

Авальний кредит – це позика, при якій банк бере на себе відповідальність за зобов'язаннями підприємства у формі гарантії або поручительства, тобто умовне платіжне зобов'язання. За авальний кредит банк одержує комісійні залежно від виду вимог, що випливають з гарантії та терміну дії. За наданий кредит стягується також відсоток за діючими ставками.

Векселі приймаються (депонуються) як забезпечення не за їх повною вартістю, а за 60-90% Їхнього номіналу, залежно від кредитоспроможності підприємства, що заставляє векселі, і надійності самих векселів.

Факторінг, його суть

Факторинг – це послуги кредитного характеру, що надаються банками підприємствам, тобто система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів передає короткострокові вимоги з торговельних операцій комерційному банку. Факторингові операції включають кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог; ведення бухгалтерського обліку клієнта, зокрема обліку реалізації продукції; страхування клієнта від кредитного ризику; інкасацію заборгованості клієнту.

Нині найпоширенішим видом отримання підприємством кредиту в Україні є банківський кредит. Підприємство за такого виду кредитування виступає тільки в ролі позичальника.

Банківський кредит класифікують за такими ознаками:

 • 1. Цільова спрямованість;
 • 2. Термін кредиту;
 • 3. Вид відсоткової ставки;
 • 4. Валюта кредиту;
 • 5. Види обслуговування.

Чинне законодавство України забороняє надавати підприємствам кредити на покриття збитків від господарської діяльності, на формування і збільшення Статутних капіталів банків, для внесення платежів до бюджету і позабюджетних фондів.

Не мають права отримувати кредити підприємства:

 • – проти яких порушено справу про банкрутство;
 • – за наявності простроченої заборгованості за раніше наданими кредитами;
 • – під укладені контракти, які не передбачають захисту позичальника від можливих витрат, пов'язаних із затримками в поставках товарів.

Погашення банківського кредиту – це спосіб погашення основної його суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають повністю по закінченні терміну кредитної угоди або поступово, частинами. Відсоток нараховується на суму непогашеного кредиту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші