Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік довгострокових кредитів банків (Клас 5, рах. № 50)

На рахунку № 50 “Довгострокові позики” обліковують надані банком довгострокові кредити банків для технічного переобладнання, реконструкції та розширення діючих підприємств, а також на інші об'єкти будівництва підприємством. Банки при наданні кредитів відбирають найбільш ефективні проекти, що можуть значно підвищити продуктивність праці, ефективно розвинути наукомісткі види виробництва, підвищити якість продукції, фінансують соціально-культурні об'єкти, житлове будівництво та ін.

Довгострокові кредити банків надаються підприємствам на термін більше року.

Аналітичний облік довгострокових кредитів ведеться за видами кредитів, банками, які їх надали.

Розрахунки з банками за операціями обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань з терміном погашення більше одного року ведуться на окремих субрахунках до рахунка №50 “Довгострокові позики”.

У бухгалтерському обліку підприємства-векселедержателі операції з обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань відображають проведенням:

Дебет субрахунку №311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Дебет субрахунку №312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

Кредит рахунку №50 “Довгострокові позики”.

На підставі повідомлення банку про сплату векселів та інших боргових зобов'язань проведення таке:

Дебет рахунку №50 “Довгострокові позики”

Кредит субрахунку №311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кредит субрахунку №312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”.

Заборгованість за розрахунками з покупцями, засновниками та іншими дебіторами забезпечується простроченими векселями і продовжує враховуватись на відповідних рахунках обліку дебіторської заборгованості.

Аналітичний облік дисконтованих векселів ведуть за векселедавцями, окремими векселями, банками, які здійснюють облік (дисконт) векселів або інших боргових зобов'язань.

Аналітичний облік кредитних (позикових) коштів ведеться за кредитовою ознакою у Журналі-ордері № 4, при спрощеній формі обліку у Відомості № В-4, при Журнальній формі – у Журналі 2 за кредитом рахунків №50, 60.

Суть пролонгації

За умови неможливості погасити кредит (короткостроковий, довгостроковий) підприємство-боржник може домовитися з банком про відстрочення (пролонгацію) на підставі заяви до банку (за 2-3 дні до закінчення терміну) та відповідної домовленості.

Відсоткова ставка за пролонгованим кредитом с вищою ніж ставка стандартна (п. 26 Положення про кредитування, затвердженого Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 р.). Різниця між відсотковою ставкою за пролонгованим кредитом і ставкою стандартною розглядається як штрафна санкція.

У випадку, якщо банк-кредитор не погодиться на пролонгацію, своєчасно непогашений кредит вважається простроченим.

Усі передбачені договором штрафні санкції, відсотки за простроченими кредитами відносять за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, субрахунок № 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”.

Прострочені й пролонговані кредити обліковуються на тих самих рахунках, що і кредит стандартний, але з відображенням на відповідних субрахунках.

Обпік довгострокових позик банків наведено у табл. 9.1.

Таблиця 9. і

Кореспонденція рахунків з обліку довгострокових позик банків (Клас 5, рах. № 50)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Отримання і зарахування позики на поточний рахунок підприемства-позичальника

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті”

505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”

2

Отримання і зарахування валютного кредиту на Валютний рахунок підприємства-позичальника

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”

3

Фінансування капітальних вкладень за рахунок кредиту

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті"

501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті"

4.

Аванси видані у національній валюті за рахунок довгострокових кредитів; в іноземній валюті

371 “Розрахунки за видами авансів”

 • 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті”
 • 502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”

5.

Розрахунки за претензіями за рахунок кредитів банків:

 • – у національній валюті
 • – в іноземній валюті

374 “Розрахунки за претензіями”

 • 505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”
 • 506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

6.

Відшкодування завданих збитків за рахунок довгострокових кредитів банків:

 • – у національній валюті
 • – в іноземній валюті

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

 • 505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”
 • 506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”

7.

Викуплено частину акцій власної емісії для перепродажу або анулювання за рахунок довгострокових позик

45 "Вилучений капітал"

 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"
 • 506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”

8.

Переведення цільових надходжень в інші позики у зв'язку з їх невикористанням

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті”
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

9.

Пролонгація відстрочених позик:

– у національній валюті

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті”

– в іноземній валюті

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті”

10.

Заміна довгострокових векселів виданих на довгострокові кредити (позики):

– у національній валюті

511 "Довгострокові векселі видані в національній валюті”

 • 501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті”
 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті”

– в іноземній валюті

512 "Довгострокові векселі видані в іноземній валюті"

 • 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

11.

Конвертація зобов'язання за облігаціями у довгострокову позику

521 "Зобов'язання за облігаціями"

505 “Інші довгострокові позики у національній валюті"

12.

Переоформлення

зобов'язань:

– з фінансової оренди на довгостроковий кредит

531 “Зобов'язання з фінансової оренди”

 • 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті”
 • 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”

– з майнових комплексів

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів”

 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

13.

Переведення короткострокових позик у довгострокові:

– у національній валюті

 • 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті”
 • 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті"
 • 605 "Прострочені позики у національній валюті”
 • 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті”
 • 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті”
 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті”

– в іноземній валюті

 • 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”
 • 604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
 • 606 "Прострочені позики в іноземній валюті"
 • 502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

14.

Погашення короткострокового векселя коштами довгострокових кредитів банків:

– у національній валюті

621 “Короткострокові векселі видані в національній валюті"

 • 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"
 • 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"
 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"

– в іноземній валюті

622 "Короткострокові векселі видані в іноземній валюті"

 • 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

15.

Переведення поточної заборгованості в довгостроковий кредит:

– у національній валюті

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

 • 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"
 • 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"
 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"
 • 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

– в іноземній валюті

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

16.

Реструктуризація заборгованості з податків до бюджету у вигляді державної позики:

– у національній валюті

641 "Розрахунки за податками"

505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"

– в іноземній валюті

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

17.

Оформлення платежів зі страхування як позики

65 "Розрахунки за страхуванням (субрахунки №651-656)"

 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

18.

Оформлення розрахунків за іншими операціями кредиторської заборгованості на довгострокові позики

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

19.

Кредити банку, передані дочірнім підприємствам

682 "Внутрішні розрахунки"

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

20.

Щомісячне нарахування банком відсотків за кредит (за стандартною ставкою)

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

21.

Оформлення внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами виділеними на окремий баланс на довгострокові позики

683 "Внутрішньогосподарські

розрахунки

584 "Розрахунки за

нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки за іншими

кредиторами"

 • 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

22.

Оформлення інших витрат операційної діяльності підприємства (витрати на дослідження і розробки, сумнівні і безнадійні борги, нестачі і втрати від псування цінностей та ін.) за рахунок довгострокових позик

94 "Інші витрати операційної діяльності"

50 “Довгострокові позики"

23.

Відображення витрат за рахунок отриманих позик:

– відсотки за кредит

951 "Відсотки за кредит”

 • 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"
 • 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”
 • 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті”
 • 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
 • 505 “Інші довгострокові позики у національній валюті"
 • 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

- випуск власних цінних паперів

952 "Інші фінансові витрати"

24.

Надання позик за ліквідацію стихійних лих і катастроф за рахунок довгострокових кредитів

99 "Надзвичайні витрати”

50 "Довгострокові позики”

Погашення позик та їх переведення із довгострокових у поточні

1.

Погашення позик капітальними інвестиціями

50 "Довгострокові позики"

15 "Капітальні інвестиції"

2.

Погашення позик готівкою

30 "Каса”

3.

Погашення позик у безготівковій формі

31 "Розрахунки в банках"

4.

Погашення позик грошовими документами

33 "Інші кошти”

5.

Погашення позик короткостроковими векселями

34 "Короткострокові векселі одержані"

6.

Погашення дебіторською заборгованістю покупця

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками”

7.

Погашення заборгованості різними дебіторами

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

8.

Конвертування позик у пайовий капітал

41 "Пайовий капітал"

9.

Конвертування позик у неоплачений капітал

46 “Неоплачений капітал"

10.

Погашення позик за рахунок цільового фінансування

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

11.

Пролонгація довгострокових позик

50 "Довгострокові позики”

12.

Конвертація позики в облігаційну позику

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями*

13.

Переведення позики у категорію інших зобов'язань

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

14.

Переведення довгострокової позики в короткострокову

60 "Короткострокові позики"

15.

Переведення довгострокової позики у короткострокову

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

16.

Погашення довгострокових кредитів банків авансами одержаними, дочірніми й асоційованими підприємствами, іншими кредиторами

50 "Довгострокові позики"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

17.

Отримання доходів від операційної курсової різниці, від списання кредиторської заборгованості, отримання грантів тощо

50 "Довгострокові позики"

71 "Інший операційний дохід"

18.

Доходи, що виникли у ході фінансової діяльності (дивіденди одержані, відсотки одержані, інші доходи від фінансових операцій)

73 "Інші фінансові доходи"

19.

Отримання інших доходів, отриманих внаслідок погашення позик (від реалізації фінансових інвестицій, майнових комплексів, необоротних активів, курсової різниці, безоплатно одержаних активів, інших доходів від звичайної діяльності)

74 "Інші доходи"

20.

Доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій

75 "Надзвичайні доходи"

Відображення витрат і доходів на фінансових результатах підприємства

22.

Відображення витрат на фінансових результатах підприємства

79 "Фінансові результати"

 • 94 "Інші витрати операційної діяльності"
 • 951 "Відсотки за кредит”
 • 652 "Інші фінансові витрати"
 • 99 "Надзвичайні витрати"

23.

Відображення доходів підприємства

 • 71 "Інший операційний дохід"
 • 73 "Інші фінансові доходи"
 • 74 "Інші доходи"
 • 75 "Надзвичайні доходи"

79 "Фінансові результати"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші