Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з учасниками (Клас б, рах. №67)

Суть емітентів, їх складові

Частина чистого прибутку підприємства розподіляється між власниками (учасниками) залежно від їх участі у Власному капіталі (п. 20 П(С)БО 15 “Дохід”). Юридична особа (емітент корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів) здійснює платіж (дивіденди) за інвестиційними сертифікатами. Емітентами, як правило, виступають:

 • 1) господарські товариства (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, командитні, повні товариства та товариства з додатковою відповідальністю);
 • 2) приватні та дочірні підприємства, засновані однією фізичною чи юридичною особою відповідно;
 • 3) колективні сільськогосподарські підприємства (КСП);
 • 4) кооперативи (у тому числі сільськогосподарські).

При нарахуванні дивідендів власникам (учасникам), починаючи з 2004 р. нараховується податок з доходів фізичних осіб у розмірі 13%, з 1 січня 2007 р. – 15% (пп. 9.7.4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889-IV від 22 травня 2003 р.).

Підприємства, які сплачують дивіденди, зобов'язані нараховувати на їх суму авансовий внесок по податку на прибуток у розмірі 25% (пп. 7.8.2 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств" №349-IV від 24 лютого 2002 р.), не зменшуючи нарахованої суми дивідендів.

Використання рахунка №67

Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо), використовують рахунок №67 “Розрахунки з учасниками", який має такі субрахунки:

№671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами";

№672 “Розрахунки за іншими виплатами”.

На кредиті рахунка № 67 “Розрахунки з учасниками" відображається збільшення заборгованості перед засновниками та учасниками товариства, на дебеті – її зменшення (погашення), в т.ч. реінвестування доходів тощо.

На субрахунку № 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами" обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток Статутного капіталу) за рахунок прибутку або інших передбачених установчими документами джерел.

Дивіденд – частина чистого прибутку акціонерного товариства (AT), що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/ або класу. В юридичному і податковому сенсі дивідендом є частина прибутку підприємства, який власники корпоративних прав розподіляють між собою.

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України № 2254-VI від 13.05.2010 р. “Виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30%. Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів товариства.

На субрахунку № 672 “Розрахунки за іншими виплатами" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат

Нарахування дивідендів від участі у діяльності підприємства відбувається за рахунок прибутку поточного року, що залишається у розпорядженні підприємства, або нерозподіленого прибутку минулих років, за рахунок Резервного капіталу (за відсутності або недостатності прибутку для виплати дивідендів, але при наявності зобов'язань, передбачених законодавством або установчими документами).

Аналітичний облік на рахунку №67 “Розрахунки з учасниками” ведеться за кожним засновником, за винятком обліку з акціонерами-власниками акцій-сертифікатів, виданих на пред'явника.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з учасниками (рах. №67) наведено у таблиці 9.5.

Таблиця 9.5

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з учасниками (рах. 67)

п/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Приклад 1

1

Відображено використання прибутку на виплату дивідендів -10 000 грн

441 "Прибуток, нерозподілений"

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді"

2

Нарахування дивідендів за акціями працівникам підприємства, зумовлених в установчих документах а також його засновникам – 10 000 грн

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді"

671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”

3

Нараховано і сплачено авансовий внесок податку на прибуток – 25% (10 000 грн × 25%)

641 "Розрахунки за податками”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4

Утримано податок з доходів – 15% (10 000 грн × 15%)

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

641 “Розрахунки за податками”

5

Сплачено дивіденди за акціями працівникам підприємства (10 000 -1500)

 • 301 “Каса в національній валюті"
 • 311 “Поточні рахунки в національній валюті"

6

Визначено частку учасникам при ліквідації підприємства

40 “Статутний капітал"

671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами"

Приклад 2. Облік операцій у дочірнього і головного підприємств

у дочірнього підприємства

1

Отримано прибуток нерозподілений

79 “Фінансові результати"

441 “Прибуток, нерозподілений”

2

Відображено частину прибутку нерозподіленого на корись головного підприємства

441 “Прибуток, нерозподілений”

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки"

3

Перераховано головному підприємству частину нерозподіленого прибутку

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

у головного підприємства

1

Надійшли головному підприємству кошти – дивіденди акціонерам від дочірнього підприємства (без оподаткування)

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки"

2

Відображено суму отриманого нерозподіленого прибутку

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки"

441 “Прибуток, нерозподілений"

3

Сплачено авансовий внесок податку на прибуток, 25% на корись Державного бюджету

641 "Розрахунки за податками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4

Відображено використання прибутку для нарахування дивідендів

441 "Прибуток, нерозподілений”

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді"

5

Нараховано дивіденди

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

6

Утримано податок з доходів фізичних осіб, 15% і перераховано до Державного бюджету

 • 871 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
 • 641 "Розрахунки за податками"
 • 641 "Розрахунки за податками"
 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

7

Сплачено дивіденди

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

301 "Каса в національній валюті"

8

Нараховано податок на прибуток за нараховані дивіденди і списано на фінансові результати підприємства

98 "Податок на прибуток” 79 "Фінансові результати"

 • 641 "Розрахунки за податками"
 • 98 "Податок на прибуток”

інші операції

1

Виплати у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частки активів підприємства

443 "Прибуток, у використаний у звітному періоді"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

2

При ліквідації товариства, кредитної спілки тощо визначено частку пайщикам (нараховані дивіденди)

41 "Пайовий капітал"

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

3

Нараховано на дивіденди податок на прибуток – 25%

67 "Розрахунки з учасниками"

641 "Розрахунки за податками"

Зменшення заборгованості підприємства по дивідендах за рахунок коштів дебіторів

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

4

Зараховано дивіденди, нараховані учасникам, як внесок до Статутного капіталу

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

46 "Неоплачений капітал"

5

Списано кредиторську заборгованість підприємства перед учасниками, по якій минув строк позовної діяльності

672 "Розрахунки з учасниками"

717 "Дохід від списання

кредиторської

заборгованості"

в

Заборгованість перед учасниками по якій минув строк позовної давності (зокрема доходи від амортизації за випущеними облігаціями) списано на доходи від фінансової діяльності

672 "Розрахунки з учасниками"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

7

Курсову різницю по заборгованості перед іноземними учасниками визнано доходом

672 "Розрахунки з учасниками"

744 "Дохід від коопераційної курсової різниці"

8

Кредитове сальдо рахунків №71,73, 74 списано на фінансові результати

717 "Дохід від списання

кредиторської

заборгованості"

 • 733 "Інші доходи від фінансових операцій"
 • 744 "Дохід від коопераційної курсової різниці"

79 "Фінансові результати"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші