Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків за іншими операціями (Клас 6, рах. №68)

Облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках №63-67 Класу 6, ведеться на рахунку №68 “Розрахунки за іншими операціями”. Рахунок №68 “Розрахунки за іншими операціями мас такі субрахунки:

№681 “Розрахунки за авансами одержаними”;

№682 “Внутрішні розрахунки”;

№683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”;

№684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”;

№685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

Облік розрахунків на субрахунках рахунка №68

На субрахунку №681 “Розрахунки за авансами одержаними” ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку №682 “Внутрішні розрахунки” ведеться облік всіх видів розрахунків з дочірніми підприємствами.

На субрахунку №683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий Баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.

На субрахунку №684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” ведеться облік нарахованих відсотків за:

 • – використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
 • – використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);
 • – іншими операціями.

На субрахунку №685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка №68 “Розрахунки за іншими операціями”, а саме з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за іншими операціями наведено у таблиці 9.6.

Таблиця 9.6

Кореспонденція рахунків з обліку поточних зобов'язань підприємства за іншими операціями (рах. №68)

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержані аванси під інвестиції непов'язаним сторонам

143 “Інвестиції непов'язаним сторонам”

681 “Розрахунки за авансами одержаними”

2

Придбання (виготовлення) основних засобів

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

3

Оприбутковані виробничі запаси, МШП від учбових закладів

20 “Виробничі запаси” 22 “МШП"

4

Акцептовані рахунки учбових та науково-дослідних закладів за послуги

23 “Виробництво"

5

Надійшли кошти від внутрішньогосподарських підрозділів, що мають окремі баланси

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

6

Надійшли кошти на поточний рахунок в Банку за виконані роботи і послуги, прийняті за Актом замовника (аванси одержані)

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

7

Відображено заборгованості:

 • – управлінню позавідомчої охорони за пожарно-сторожову охорону;
 • – комунальному господарству;
 • – аудиторській фірмі за аудиторську перевірку; – належну суму комітентам

92 "Адміністративні витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

При комісійній торгівлі

Нарахована комітентам належна сума за продані товари на комісійних началах:

8

а) за угодою продажна ціна товарів – 6600 грн.; комісійна винагорода – 25% -1650 грн. (6600 грн. × 25%) ПДВ 330 грн. (1650 грн. × 20%)

702 "Дохід від реалізації товарів"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

б) Належна комітентам сума за продані товари за вирахуванням комісійної винагороди і суми ПДВ: 6600 – 1650 – 330 = 4620 грн.

в) Оприбуткована виручка від реалізації товарів, прийнятих на комісію за продажними цінами – 6 600 грн

301 "Каса в національній валюті"

702 "Дохід від реалізації товарів"

8

г) Податкові зобов'язання з ГЩВ на 330 грн

702 "Дохід від реалізації товарів”

641 "Розрахунки за податками"

д) Дохід (кредитове сльдо на субрах. №702) списано на фінансові результати підприємства – 1650 грн

791 "Результат операційної діяльності"

9

Витрати на видання довідників рекламного та інформаційного характеру, проспектів, каталогів, оформлення виставок-продаж тощо

93 "Витрати на збут”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

10

Нараховані відсотки за користування банківськими кредитами

951 "Відсотки за кредит”

11

Нараховані відсотки, пов'язані із позиковим капіталом (крім банківських кредитів) фінансового лізингу, відсотків за облігаціями, випущеними з премією (сума відсотків)

952 "Інші фінансові витрати"

685 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

12

Заборгованість орендодавцю винагороди за користування взятих у фінансову оренду основних засобів

13

Відвантажена продукція, товари в рахунок передоплати

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

 • 701 “Доходи від реалізації готової продукції”
 • 702 "Дохід від реалізації товарів"

14

Податкові зобов'язання з ПДВ (і на продукцію і на товари)

 • 701 "Доходи від реалізації готової продукції"
 • 702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

15

Кредити банку, передані дочірньому підприємству

682 "Внутрішні розрахунки"

601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті"

16

Перераховані суми заборгованості внутрішньогосподарським підрозділам, які мають окремі Баланси

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

17

Погашення заборгованості за взаємними розрахунками, пов'язаними з бартерними операціями

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

18

Виконані роботи по ремонту, реконструкції, модернізації орендних основних засобів зараховані в рахунок орендної плати, і відображені на доходах від операційної оренди активів підприємства

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

Перераховано із Поточного рахунку

19

а) за виконавчими листами поштовими переводами на користь дітей (аліменти), державі (за розшуки батька) тощо;

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

б) Банку за разрахунково-касове обслуговування:

в) різним кредиторам в погашення заборгованості за надані послуги

20

Витрати діяльності (pax., К л. 9) в кінці звітного періоде (місяця, кварталу, року) списуються на зменшення фінансових результатів (опер. 7, 9,10,11,12)

79 "Фінансові результати"

 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 "Витраті на збут"
 • 951 "Відсотки за кредит"
 • 952 "Аміністративні витрати"

21

Доходи чисті (кредитове сальдо) рахунків К л. 7 списуються на збільшення фінансових результатів (опер. 13,18)

 • 701 "Дохід від реалізації готової продукції"
 • 702 "Дохід від реалізації товарів"
 • 713 "Дохід від операційної оренди активів"

79 “Фінансові результати”

Визнання санкцій за невиконання

умов договору (п. 20 П(С)БО 16 “Витрати”)

1

Визнані пені, неустойки, штрафи, інфляційні витрати

948 "Визнані пені, штрафи, неустойки"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

2

Сплата визнаних пені, неустойки, штрафів, інфляційних витрат

68 "Розрахунки за іншими операціями”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші