Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік доходів від участі в капіталі (рах. 72)

Рахунок №72 “Дохід від участі в капіталі” призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок №72 “Дохід від участі в капіталі” має такі субрахунки:

№721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”;

№722 “Дохід від спільної діяльності”;

№723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”.

На дебеті рахунка №72 “Дохід від участі в капіталі” відображається списання кредитового сальдо в порядку закриття рахунка №72, на кредиті рахунка №79 “Фінансові результати”.

На субрахунку №721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства” узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків.

На субрахунку №722 “Дохід від спільної діяльності” узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку №723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства” узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від участі в капіталі наведено в таблиці 10.4.

Таблиця 10.4

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від участі в капіталі (рах. №72)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Визнання доходу від участі в капіталі

1

Відображення доходу від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестицій”

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”

2

Списання суми доходу – кредитове сальдо (в порядку закриття рах. №72 'Дохід від участі в капіталі") на фінансові результати

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”

792 “Результат фінансових операцій”

Облік інших фінансових доходів (рах. №73)

Рахунок №73 “Інші фінансові доходи” призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку №72 “Дохід від участі в капіталі”.

Рахунок №73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

№731 “Дивіденди одержані”;

№732 “Відсотки одержані”;

№733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

На дебеті рахунка №73 “Інші фінансові доходи” відображається списання кредитового обороту на рахунок №79 “Фінансові результати”, на кредиті – визнана сума доходу.

На субрахунку №731 “Дивіденди одержані” узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку №732 “Відсотки одержані” узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку №733 “Інші доходи від фінансових операцій”, узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка №73 “Інші фінансові доходи”.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Кореспонденція рахунків з обліку інших фінансових доходів наведена у таблиці 10.5.

Таблиця 10.5

Кореспонденція рахунків з обліку доходу від інших фінансових доходів (рах. № 73)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості

73 "інші фінансові доходи"

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

1

Відображається виникнення (збільшення) іншої довгострокової дебіторської заборгованості, яка не обліковується на субрах. № 161,162, зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків

183 "Інша дебіторська заборгованість”

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

2

Зменшення вартості негативного гудвілу при визнанні доходу

192 "Негативний гудвіл"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

3

Надходження грошових коштів до каси, на рахунки в банках, отримання векселя за продані товари (роботи, послуга тощо), придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, виникнення дебіторської заборгованості

  • 30 "Каса"
  • 31 "Рахунки в банках"
  • 34 "Короткострокові векселі одержані"
  • 35 "Поточні фінансові інвестиції"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

4

Визнання інших фінансових доходів, у тому числі:

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

73 "Інші фінансові доходи"

- дивідендів отриманих

731 "Дивіденди отримані"

- відсотків отриманих

732 "Відсотки одержані"

- інших доходів від фінансових операцій

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

5

Погашення заборгованості за довгостроковими позиками та переведення до поточної заборгованості

  • 50 "Довгострокові позики”
  • 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

6

Інші доходи від фінансових операцій, доходів майбутніх періодів; погашення, списання заборгованості постачальниками; зменшення (погашення) заборгованості підприємствами перед засновниками та учасниками; надходження від різних організацій некомерційного характеру (навчальні, науково-дослідні заклади, наймачі квартир та ін.)

  • 60 "Короткострокові позики”
  • 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
  • 67 “Розрахунки з учасниками”
  • 68 "Розрахунки за іншими операціями”

733 "Інші доходи від фінансових операцій”

7

Списання суми в порядку закриття рахунка №73 “Інші фінансові доходи” на фінансові результати”

73 "Інші фінансові доходи"

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші