Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПІДСИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЗБОРИ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ОБЛІК

(Клас 6: рах №64, 65; Клас 1: рах. №17)

В Україні існує дві підсистеми оподаткування юридичних та фізичних осіб:

  • загальнодержавні податки та збори (ст. 14 в редакції Закону України "Про систему оподаткування" № 77/97-ВР від 18.02.97 р.) встановлюються Верховною радою України і справляються на усій території України; з 1 січня 2011 р. – встановлені Податковим кодексом України (набрав чинности з 1 січня 2011 р.);
  • місцеві податки та збори справлялися в Україні згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки та збори" № 56-93 від 20 травня 1993 р.

З 1 січня 2011 р. – місцеві податки та збори, встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень і є обов'язковими до спаяти на території відповідних територіальних громад.

До загальнодержавних податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України належать 18, до місцевих – 3.

Загальнодержавні податки та збори

Особливості податку на прибуток підприємств у світовій практиці та в Україні

Податок на прибуток у світовій практиці

У світовій практиці податок на прибуток підприємств є однією з основних частин бюджету будь-якої країни.

У більшості країн ставка не є єдиною визначеною, існують знижені, мінімальні й максимальні ставки податку. Так, максимальні ставки податку становлять в Німеччині – 50%, Греції – 49%, Франції – 42%, Бельгії і Ірландії – 43%, Італії – 36%, Великобританії, Нідерландах, Іспанії, Португалії – 35%, Люксембурзі – 34%.

В Іспанії, наприклад, надається податкова пільга на інвестування – 5%; за створення кожного податкового робочого місця база оподаткування зменшується на 15 тис. песет. Податковими пільгами особливо заохочуються капіталовкладення у культуру, включаючи кінопромисловість, освіту, професійну підготовку кадрів.

У США прибутковий податок на корпорації, тобто податок на прибуток, встановлено:

  • з перших 50 тис. дол. прибутку стягується податок за ставкою 15%;
  • з наступних 25 тис. дол. прибутку податок стягується за ставкою 25%;
  • вище 75 тис. дол. прибутку – 35%.

Така методика оподаткування прибутку спонукає підприємців до збільшення продуктивності праці і максимального одержання прибутку, що зрештою призводить до збільшення надходжень до Державного бюджету.

Податок на прибуток в Україні

В Україні податок на прибуток підприємств введено Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.97 р.; № 349-IV від 24.12.2002 р.; № 1957-IV від 01.042004 р.; Податковий кодекс України – чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 р. (введено в дію з 1 січня 2011 р.), Розділ III.

Ставка податку на прибуток в Україні залишалася до 2004 р. незмінною – 30%, але змінювався підхід до визначення об'єкта оподаткування, тобто прибутку. З 1 січня 2004 р. ставка податку на прибуток встановлена у розмірі 25% згідно з Законом України № 349-ГУ, від 24.12.2002 р. “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р.”.

До введення Закону “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97 р. об'єктом оподаткування вважався балансовий прибуток підприємства, що являв собою загальну суму прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, одержаний як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, відображений у його Балансі, який включав прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), у тому числі продукції допоміжного та обслуговуючих виробництв, що не мали окремого Балансу в реалізації основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей та інших видів фінансових результатів, матеріальних цінностей, а також прибуток від орендованих (лізингових) операцій, роялті, прибуток від позареалізаційних операцій. З уведенням у дію Закону України №283/97-ВР з'явилося поняття “податковий облік”.

Відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р. прибуток для оподаткування визначається сумою скоригованого валового доходу (п. 4.3 цього Закону), одержаного шляхом зменшення суми валового доходу (ст. 4) (виручки у грошовій та натуральній формах) звітного періоду на суму валових витрат виробництва (безпосередньо пов'язані з одержанням доходу) (ст. 5), суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із ст. 8 і 9 цього Закону.

Визначення скоригованого валового доходу

Скоригований валовий дохід, згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” №349-IV від 24.12.2002 р., – це валовий дохід, визначений згідно з пунктом 4.1 статті 4 без урахування доходів, зазначених у пункті 4.2 цієї статті (суми податку на додану вартість, суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) та ін. ставки податку на прибуток підприємств наведено у табл. 2.1.

Таким чином, об'єктом оподаткування стала величина (скоригований валовий дохід), що не збігався з доходом, одержаним бухгалтерським фінансовим обліком. Це змусило відмовитися від раніше діючого Касового методу визначення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і відображати реалізацію за методом нарахування (за подіями), що і вплинуло на базу оподаткування.

Таблиця 2.1.

Ставки для сплати податку на прибуток відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22 травня 1997 р. зі змінами, внесеними Законами України №349-IV від 24.12.2002 р., № 1957-V1 від 01.07.2004 р. та за станом на 01.06.2009 р.

База оподаткування податком на прибуток, ставка (Розділ 1ПКУ)

Відповідно до Податкового кодексу України (стаття 23): базою оподаткування визначаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта.

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання. База оподаткування і порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна вартісна, фізична або інша характеристика певного об'єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.

Ставкою податку (стаття 25) визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування.

Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що визначена такою для окремого податку відповідним розділом цього Податкового кодексу України.

У випадках, передбачених цим Кодексом, під час обчислення одного і того самого податку можуть використовуватися декілька базових (основних) ставок (стаття 26).

Граничною ставкою (стаття 27) податку визначається максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановленим Податковим кодексом України.

Ставки податку на прибуток підприємств відповідно до Податкового кодексу України (Перехідних положень) наведено у табл. 2.2.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші