Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік (обчислення та сплата) податку на прибуток

Бухгалтерський облік податку на прибуток

Облік отриманих доходів і здійснених витрат веде платник податків самостійно з метою визначення об'єкта оподаткування. Платник податків має право обрати і використовувати будь-який з таких двох методів: метод нарахувань або касовий метод ведення податкового обліку. Передбачається обов'язкове інформування податкового органу про обраний платником метод обліку.

Відповідно до Планом рахунків №291 від 30.11.99 р. податок на прибуток обліковується на активному рахунку № 98 “Податок на прибуток”. На дебеті цього рахунку ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій (нарахована сума податку на прибуток), на кредиті – списання на зменшення фінансових результатів діяльності підприємства в кореспонденції з дебетом рахунка №79 “Фінансові результати”.

Рахунок № 98 “Податок на прибуток” має такі субрахунки:

№981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”;

№982 “Податок на прибуток від надзвичайних подій”.

Облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для потреб оподаткування) ведеться на субрахунку № 981 без зменшення на суму податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

Поточні зобов'язання підприємства за податками і платежами відображаються на рахунку № 64 “Розрахунки за податками й платежами”, який має такі субрахунки:

Таблиця 2.2.

№641 “Розрахунки за податками”;

№642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”;

№643 “Податкові зобов'язання”;

№644 “Податковий кредит”.

На кредиті рахунку №64 “Розрахунки за податками й платежами” відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

На субрахунку № 641 “Розрахунки за податками” ведеться обпік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).

На субрахунку № 642 “Розрахунки за обов'язковими платежами” ведеться обпік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які стягують відповідно до чинного законодавства, та облік, який не ведеться на рахунку № 65 “Розрахунки зі страхування”.

На субрахунку № 643 “Податкові зобов'язання” ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку №644 “Податковий кредит” ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Збитки від надзвичайних подій відображаються у Звіті про фінансові результати за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.

Приклад

Підприємство отримало прибуток від звичайної діяльності 1 500 тис. грн, але збитки від надзвичайних подій становлять 300 тис. грн. Таким чином, реальний прибуток становить 1200 тис. грн. Ставка податку на прибуток – 25%.

Запис в обліку:

  • 1. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності
  • (1200 000 × 25% = 300 000 тис. грн);

Дебет субрахунку №981” Податок на прибуток від звичайної діяльності” – 300 тис. грн

Кредит субрахунку №641 “Розрахунки за податками” – 300 тис. грн.

2. Податок на прибуток при одержанні прибутку від надзвичайних подій:

Дебет субрахунку № 982 “Податок на прибуток від надзвичайних подій” – 75000 грн.

Кредит субрахунку № 641 “Розрахунки за податками” – 75 000 грн.

Проведення 2 можливе за наявності прибутку від надзвичайної діяльності або якщо сума збитку від звичайної діяльності менша від суми прибутку від надзвичайних подій.

Рахунок № 98 “Податок на прибуток” закривається списанням суми на рахунок №79 “Фінансові результати”.

Дебет рахунку № 79 “Фінансові результати”

Кредит рахунку № 98 “Податок на прибуток”.

Облік податкової заборгованості, термін сплати якої відстрочено

У Плані рахунків бухгалтерського обліку рахунок №54 “Відстрочені податкові зобов'язання” призначений не для сум податкової заборгованості, термін сплати яких відстрочено згідно із чинним законодавством, а для відображення тимчасової різниці в сумі податку на прибуток, яка виникає внаслідок неспівпадання суми прибутку за даними бухгалтерського обліку та прибутку, який є об'єктом оподаткування.

Цей рахунок тісно пов'язаний з рахунком №17 “Відстрочені податкові активи” та №98 “Податок на прибуток”.

Приклад

У першому кварталі 2010 р. підприємство отримало дохід від реалізації в сумі 250 тис. грн та аванс від покупців в сумі 40 тис. грн.

У другому кварталі дохід від реалізації становив 300 тис. грн (у т.ч. у рахунок авансів, отриманих у першому кварталі), а аванс, сплачений постачальником, – 50 тис. грн.

Для спрощення абстрагуємось від інших доходів і витрат.

У цьому випадку податок на прибуток, що підлягав сплаті у першому кварталі за ставкою 25%, дорівнює 72,5 тис. грн (250 + 40 × 25%), але обліковий податок на прибуток дорівнює лише 62,5 тис. грн (250 × 25%).

Таким чином, виникає відстрочений податковий актив у сумі 10 тис. грн (72,5-62,5), який становив оподаткований прибуток у 2010 р.

Запис в обліку:

Дебет рахунку №98 “Податок на прибуток” – 62,5 тис. грн Дебет рахунку №17 “Відстрочені податкові активи” – 10 тис. грн Кредит рахунку №64 “Розрахунки за податками й платежами” – 72,5 тис. грн. У другому кварталі податок на прибуток, що підлягав сплаті, становив 52,5 тис. грн (300-40-50) × 25%), але на витрати другого кварталу мали віднести 75 тис. грн (300 × 25%). Тому бухгалтерський запис має такий вигляд:

Дебет рахунку №98 “Податок на прибуток” – 75 тис. грн Кредит рахунку №64 “Розрахунки за податками й платежами” – 52,5 тис. грн Кредит рахунку №17 “Відстрочені податкові активи” – 10 тис. грн Кредит рахунку №54 “Відстрочені податкові зобов'язання” – 12,5 тис. грн. Такий підхід до обліку податків на прибуток передбачений Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) 12 “Податок на прибуток” (Національний П(С)БУ 17 “Податок на прибуток”).

Нижче наведено схематичні проведення з рахунком №98 “Податок на прибуток”.

Відповідно до підпункту 16.4 ст. 16 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” податок за звітний період сплачує його платник до відповідного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового періоду. Платники податку в строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності відповідно до пункту 6.1 статті 6 цього Закону. При цьому за звітні квартал, півріччя та три квартали платники податку подають спрощену декларацію, а за результатами звітного року – повну. Форми декларацій з цього податку встановлює центральний податковий орган за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики.

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію про прибуток у строки, визначені законом для річного податкового періоду за формою, що встановлює Центральний податковий орган України.

Бюджетні організації сплачують податок на прибуток, отриманий від господарської діяльності, щоквартально за наростаючим підсумком з початку звітного податкового року.

Неприбуткові організації сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності у загальному порядку.

Нерезиденти, що проводять діяльність на території України через постійне представництво, ведуть бухгалтерський облік та звітність згідно з законодавством України, щоквартально подають податковим органам за місцезнаходженням постійного представництва декларацію про прибуток, одержаний із джерел в Україні, а також розрахунок нарахованого податку на прибуток за встановленою формою. У разі зупинення діяльності постійного представництва до закінчення звітного кварталу, зазначені документи подаються державному податковому органу протягом 15 календарних днів з моменту такого зупинення.

Податок на прибуток нерезидента обчислюється платником податку і підлягає підтвердженню податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (п.16.14) прямо передбачено, що обов'язок по сплаті податку реалізується тільки платником податку, а сплата податку іншими, ніж платник податку, особами не дозволяється.

Зарахування податку на прибуток до бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші