Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок нарахування податку на додану вартість: облік за подіями

Податок на додану вартість сплачується платниками податку – особами, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України, одночасно зі сплатою мита та митних зборів (на момент оформлення вантажної митної декларації ВМД).

Товари, за які не був сплачений податок на додану вартість, митному оформленню не підлягають, крім випадків, коли вони підлягають звільненню від обкладання цим податком.

Методика нарахування ПДВ

Порядок нарахування податку на додану вартість. Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується за алгоритмами:

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

Σ ПДВ = (MB + Σ ВМАЗ) × П/100;

б) на товари, що обкладаються тільки митом:

Σ ПДВ = (МВ + Σ ВМ) × П/100;

в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

Σ ПДВ = (МВ + ΣΑ3) × П/100;

г) на інші товари, що не підлягають обкладанню митом та акцизним збором:

Σ ПДВ =МВ × П/100,

де МВ митна вартість товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України, грн;

Σ ВМ сума ввізного мита, грн;

Σ АЗ – суми акцизного збору, грн;

П – ставка податку на додану вартість (20%, 17%).

Суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, визначаються як сума залишку товарних надбавок на початок звітного місяця і товарних надбавок за звітний місяць, зменшена на суму товарних надбавок, що приходяться на залишок нереалізованих на кінець звітного місяця товарів, за формулою:

Σ ТНр = Σ ТНп + Σ ТНм – Σ ТНк, (1)

де ΣΤΗρ – сума товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів;

Σ ТНп – сума залишку товарних надбавок на початок звітного місяця;

Σ ТНм – сума товарних надбавок за звітний місяць;

Σ ТНк – сума товарних надбавок, що відносяться до залишку нереалізованих на кінець звітного місяця товарів.

Суми товарних надбавок, що відносяться до залишку нереалізованих на кінець звітного місяця товарів, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок за формулою:

Σ ТНзк = НТ × % сТН, (2)

де Σ ТНзк – суми товарних надбавок, що відносяться до залишку нереалізованих на кінець звітного місяця товарів;

НТ нереалізовані товари;

% с ΤΗ – середній відсоток товарних надбавок.

Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок з придбаних товарів за звітний місяць на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця за формулою:

%сТН = Σ ТНзп + Σ ТНтм / Σ РТзм + ΣЗΤκμ, (3)

де Σ ТНзп – товарні надбавки на залишок товарів на початок звітного місяця;

Σ ТНтм – товарні надбавки з придбаних товарів за звітний місяць;

Σ РТзп сума реалізованих товарів у звітному місяці;

Σ ЗТзп – залишок товарів на кінець звітного місяця.

Обов'язки податкових та митних органів

Контроль за нарахуванням і внесенням податку до бюджету здійснюють податкові органи, а за стягуванням та перерахуванням податку до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України – митні органи.

Схему документообігу на додану вартість на прикладі ТОВ наведено на рисунку 2.1.

Схема документообігу з обліку податку на додану вартість у ТОВ

Рис. 2.1. Схема документообігу з обліку податку на додану вартість у ТОВ

Приклад: облік податку на додану вартість за подіями

  • – Перша подія – надходження передоплати від покупця.
  • – Перша подія – відвантаження продукції, товарів (робіт, послуг).
  • – Перша подія – попередня оплата покупцем постачальникові за продукцію, товар, матеріали, послуги.
  • – Перша подія – надходження товарно-матеріальних цінностей від постачальника без попередньої оплати.

Вихідні дані: загальний оборот – 120 грн, у т.ч. ПДВ – 20 грн; собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 50 грн.

Рішення (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Кореспонденція рахунків з обліку податку на додану вартість (рах. №64)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1 – ш а подія. Надходження попередньої оплати від покупця постачальнику

1

Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця. Документ: Банківська виписка

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

120

2

Нараховані зобов'язання з ПДВ. Податкова накладна відсутня

643 “Розрахунки з податкових зобов'язань”

641 “Розрахунки за податками”

20

3

Відображення у складі доходу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за продажними цінами Документ: Податкова накладна

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

120

4

Проведено залік заборгованостей

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

120

5

Податкова накладна. Відображено суму ПДВ, раніше включену до податкових зобов'язань

701 "Дохід від реалізації готової продукції”

643 “Розрахунки з податкових зобов'язань"

20

6

Списана собівартість реалізованої продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 “Готова продукція”

50

7

Перераховано суму ПДВ до державного бюджету

641 “Розрахунки за податками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

20

8

Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

791 “Результат

основної

діяльності"

100

9

Списано собівартість реалізованої продукції на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 “Результат основної діяльності”

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

50

Відвантаження запасів покупцю

1

Відвантажено готову продукцію (товари, роботи, послуги) покупцю і майбутню виручку відображено у складі доходу від реалізації продукції за продажними цінами Документ: Податкова накладна

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

120

2

Нараховане ПДВ, інші податкові обов'язкові платежі) Документ: Податкова накладна

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

641 “Розрахунки за податками"

20

3

Перераховано суму ПДВ до державного бюджету Документ:

641 “Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

20

4

Списано собівартість реалізованої продукції

901 “Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція”

50

5

Віднесено суму доходу (виручку) від реалізації за мінусом ПДВ (акцизного збору) на збільшення фінансового результату від основної діяльності

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

791 "Результат

основної

діяльності"

100

6

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 "Результат основної діяльності”

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

50

7

Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця

Документ: виписка банку

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

120

1-ша подія. Попередня оплата покупцем постачальнику

1

Списана з поточного рахунку покупця попередня оплата постачальнику за ціною

Документ: Виписка банку

371 "Розрахунки за виданими авансами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

120

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

20

3

Оприбутковані запаси (ціна за мінусом ПДВ)

Документ: Податкова накладна

20 "Виробничі запаси"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

100

4

Зараховано авансовий платіж за придбані запаси

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

371 "Розрахунки за виданими авансами”

120

5

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (використання підприємством ПДВ) _

644 "Податковий кредит”

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

20

1-ша подія. Надходження запасів від постачальника

1

Оприбутковані запаси без ПДВ покупцем

Документ: Податкова накладна

20 "Виробничі запаси"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

100

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

20

3

Оплачено з поточного рахунка покупця постачальнику за придбані запаси

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

120

Облік за касовим методом з ПДВ

Згідно з Законом України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.97 р. з урахуванням змін і доповнень, внесених Законом України №2505-IV від 25.03.2003 р. ст. 7, пп. 7.3.9 (та іншими Законами України станом на 28.04,2005 р.) особа, яка протягом 12-ти місяців мала об'єм оподатковуваних поставок не більше 300 тис. грн (без урахування ПДВ), може вибрати касовий метод обліку.

При касовому методі як зобов'язання, так і кредит виникають виключно по оплаті (табл. 2.15).

Відвантажені неоплачені товари при касовому методі не збільшують зобов'язань з ПДВ; податковий кредит по придбаних товарах також формується в міру їх оплати.

Таблиця 2.15

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1. Форма оплати – грошова

1.1. Придбання запасів покупцем

а) 1-ша подія – попередня оплата постачальнику

1

Списана з поточного рахунка покупця попередня оплата постачальнику за ціною продажу (І20 грн)

Документ: Виписка Банку

371 “Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2

Відображено право на податковий кредит (20 грн)

641 "Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит"

3

Одержані виробничі запаси (100 грн)

20 "Виробничі запаси"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4

Документ: Податкова накладна Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (використання) (20 грн)

644 “Податковий кредит”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

5

Здійснено залік заборгованостей (дебіторської і кредиторської) (120 грн)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

371 "Розрахунки за виданими авансами”

1-ша подія – одержання запасів від постачальника

1

Одержані запаси від постачальника (100 грн)

20 “Виробничі запаси"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (20 грн) (відсутня податкова накладна)

644 “Податковий кредит"

3

Сплачено постачальнику за запаси з ПДВ (120 грн)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4

Відображено право на податковій кредит з ПДВ (20 грн) (наявність податкової накладної)

641 “Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит"

1.2. Поставка запасів покупцю постачальником:

а) 1-ша подія – попередня оплата покупцем

1

Одержана попередня оплата від покупця (120 грн)

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

371 “Розрахунки за виданими авансами”

2

Нараховані зобов'язання з ПДВ (20 грн) (відсутня податкова накладна)

643 “Податкові зобов'язання"

641 "Розрахунки за податками

3

Відвантажена готова продукція покупцю (120 грн)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

4

Податкова накладна. Відображено суму ПДВ. включену до податкових зобов'язань (20 грн)

701 “Дохід від реалізації товарів"

643 “Розрахунки з податкових зобов'язань"

5

Проведено залік заборгованостей (дебіторської і кредиторської) (120 грн)

371 “Розрахунки за виданими авансами"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

6

Поставлена готова продукція покупцю (80 грн)

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 “Готова продукція"

Списано на фінансові результати: а) дохід (кредитове сальдо субрах. № 701) (100 грн)

701 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат операційної діяльності"

5) собівартість реалізованої готової продукції (80 грн)

791 “Результат операційної діяльності"

901 “Собівартість реалізованої готової продукції"

б) 1-ша подія – відвантаження запасів

1

Відвантажено товари покупцю (120 грн)

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

702 "Дохід від реалізації товарів"

2

Відображена нарахована сума ПДВ (20 грн) – податкові зобов'язання

702 “Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками

3

Одержані кошти від покупця (120 грн)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

4

Поставлено товари покупцю (85 грн)

902 "Собівартість реалізованих товарів"

28 “Товари"

5

Списано на фінансові результати: а) дохід (кредитове сальдо субрах. № 702) (100 грн)

702 "Дохід від реалізації товарів”

791 "Результат операційної діяльності"

б) собівартість реалізованих товарів (85 грн)

791 “Результат операційної діяльності"

902 "Собівартість реалізованих товарів”

Звітний податковий період за ПКУ

Звітні податкові періоди (Стаття 202 ПКУ)

Звітним податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Податковим кодексом України, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:

  • а) якщо особа реєструється платником податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;
  • б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Платники податку, у яких протягом трьох послідовних попередніх років щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищує 20 осіб (заробітною платою не меншою, ніж дві мінімальні заробітні плати), мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року (пп. "б", п. 154.6, статті 154 ПКУ) можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом із декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року.

У разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник податку втрачає право на застосування нульової ставки податку на прибуток, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші