Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Штрафи за неподання фінансової звітності

За неподання фінансової звітності чинним законодавством України передбачена тільки адміністративна відповідальність, а за несвоєчасне її подання штрафи не передбачені. Штраф за неподання фінансової звітності на керівника або посадових осіб підприємства в розмірі від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (136-255 грн), а якщо протягом року посадова особа притягувалася до адміністративної відповідальності, то штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн).

Накладання штрафу, тобто постанови про притягнення до адміністративної відповідальності приймають органи контрольно-ревізійного управління.

Після закінчення встановлених термінів погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені на суму податкового боргу

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку подвійного розміру облікової ставки річних Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Зазначений розмір пені діє щодо всіх видів податків і зборів (обов'язкових платежів), крім пені щодо порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється окремим законодавством:

 • – штрафи за несвоєчасну сплату (стосовно поданої податкової декларації);
 • – за затримку до ЗО днів – 10% від суми поданого зобов'язання;
 • – за затримку від 31 до 90 днів – 20% від суми поданого зобов'язання;
 • – за затримку більше 90 днів – 50% від суми поданого зобов'язання (попередній штраф – 10% від суми податку).

У зв'язку із змінами, внесеними Законом України № 1344-1V від 27 листопада 2003 р., податковий агент – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податки до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства, встановленого цим Законом.

Для фізичних осіб, які займають посади, шо підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону та які зобов'язані подавати податкову декларацію згідно з законом, за неподання або несвоєчасно подання податкової декларації штраф застосовується у розмірі 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Визнання безнадійного боргу

Податковий борг зі сплати фіксованого сільськогос подарського податку вважається безнадійним за наявності рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, включаючи рішення щодо визнання окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які потягли за собою втрату врожаю сільськогосподарських культур в областях, які перевищують 30% від середнього врожаю за попередні 5 календарних років.

У таблиці 3.1 наведено самостійне виправлення помилок, допущених у минулих звітних періодах.

Таблиця. 3.1

Самостійне виправлення помилок платниками податків, допущених у минулих звітних періодах (п. 17.2 ст. 17 Закону України №2181-111 від 21,12.2000 р.)

п/п

Як виправити помилку

Розмір

штрафу

Як сплачуються недоплата та штраф

Примітки

1

Надіслати уточнювальний розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф

У розмірі п'яти відсотків від суми недоплати

Недоплату та штраф сплачують до подання такого уточнювального розрахунку

Положення а. 17.2 не застосовують, якщо: а) платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулася недоплата податкового зобов'язання; б) судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою- платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання. До речі, при самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладають. Майте на увазі: якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у п. 17.2. Закону №2181, не застосовують

2

Відобразити суму недоплати, збільшену на суму розрахованого штрафу, у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період

У такому випадку розмір податкового зобов'язання з цього податку за звітний період збільшують на загальну суму недоплати та нарахованого штрафу, отже, сплату буде проведено в загальному порядку – протягом 10 днів після подання декларації

Законом України № 2240-ІП від 18.01.2001 р. (стаття 30) встановлено розмір штрафних санкцій:

– за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків, а також за порушення порядку використання коштів фонду страхування від непрацездатності:

Порушення

Розмір штрафу

Неповна сплата страхових внесків

100% прихованої (заниженої) суми зарплати, на яку нараховують страхові внески. При повторному порушенні – 300% зазначеної суми

Несвоєчасна сплата страхових внесків

50% належної до сплати суми страхових внесків

Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова “Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб” № 549 від 3 червня 2009 р.

Кабінет Міністрів України постановляє:

 • 1. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони навколишньо• го природного середовища, Державному комітетові із земельних ресурсів, Головному управлінню державної служби, Головному контрольно-ревізійному управлінню, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, іншим органам виконавчої влади та їх територіальним підрозділам, що згідно із законодавством мають право здійснювати контроль за діяльністю сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб:
 • 1) до 31 грудня 2010 р.:
  • тимчасово обмежити проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб (крім перевірок, що стосуються використання бюджетних коштів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежної безпеки, а також тих, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення відповідною сільською або селищною радою чи посадовою особою їх прав або за поданням відповідною радою до органу виконавчої влади письмового звернення про проведення перевірки);
  • приймати рішення про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності лише у разі невиконання ними протягом ЗО днів після надходження приписів про усунення виявлених порушень.

Постановою Правління Пенсійного фонду України № 19-1 від 3 серпня 2009 р. встановлено (підпункт 9.3.2): за несплату (ненарахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне нарахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду накладається штраф, з 11 червня 2009 р., у розмірі 10% своєчасно несплачених сум (раніше штрафи були встановлені у розмірі від 10% до 50% залежно від терміну прострочення сплати заборгованості).

Згідно Закону України який набрав чинності 11 червня 2009 року штрафні санкції зросли.

Зросли адміністративні штрафи, пов'язані з нарахуванням та сплатою пенсійних внесків. Якщо за Законом України №2181-111 від 21.12.2000 р. адміністративний штраф за будь-яке порушення коливався в межах від 136 до 255 грн (за повторне протягом року – 340 грн) то зараз розмір штрафу залежить від виду порушення та його тяжкості. Так, за несплату боргів та несвоєчасну сплату внесків, які не перевищують 300 неоподатковуваних мінімумів (не із розрахунку 17 грн (як раніше), а неоподатковуваного мінімуму, встановленого на рівні податкової соціальної пільги, наприклад, з 1 січня 2010 р. – 434 грн 50 коп), тобто 130350 грн (434,50 х 300), штрафуватимуть від 425 до 850 грн. Якщо ж несплачена сума (сплачена із запізненням) сума більша у 2 рази – від 850 грн до 1700 грн. За повторне порушення порядку сплати протягом року штраф може коштувати до 5100 грн.

Якщо порушення виявлено вже після набрання чинності даним Законом України (незалежно від того за який період), то штраф становитиме від 10% від суми недоїмки до 50%.

Відповідно до наказу ДПАУ “Про внесення змін до Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток”, затвердженого наказом ДПА України № 761 від 05.12.2008 р., № 726 від 24.12.2009 р. визначено наступні види перевірок: камеральна й невиїздна документальна.

Камеральна перевірка (абз.”в” пп. 4.2.2 Закону України № 2181-III від 21.12.2000 р.) проводиться суто за даними з податкових декларацій без здійснення будь-яких інших видів перевірок.

Невиїздна документальна перевірка здійснюється як за податковими деклараціями та звітами, а також і за іншими документами, пов'язаними з нарахуванням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способів їх подання.

Від виду перевірку залежить розмір штрафних санкцій:

 • при камеральній перевірці (від суми донарахованого зобов'язання) – 5%- вий штраф, але не менше 1-го неоподаткованого мінімуму доходів громадян (НМДГ) сукупно за весь строк недоплати або
 • при невиїздній документальній перевірці (за кожний період недоплати, але ие більше 50% недоплати й не менше 10-ти НМДГ сукупно за весь строк).
 • 20 серпня 2010 р. (через 90 днів з дня опублікування) набирає чинності Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 2258-VI від 18.05.2010 р.

Основні зміни:

 • 1) нові критерії фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторінгу;
 • 2) розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторінгу;
 • 3) посилення відповідальності у сфері фінансового моніторінгу.

Довідка. Фінансова операція – це будь-які дії щодо коштів, майна, майнових та немайнових прав, здійсненні за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторінгу.

Фінансовий моніторінг – це сукупність заходів (ідентифікація учасників фінансової операції, вивчення їх діяльності, подання інформації, оцінка ризиків відмивання доходів, облік операцій та відомостей про їх учасників, обов'язкове звітування про них), які здійснюють суб'єкти фінансового моніторінгу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Цим Законом України № 2258-VI від 20 серпня 2010 р. встановлена чітка дефініція порушень з боку суб'єктів первинного фінансового моніторінгу (СПФ) і відповідно встановлені штрафні санкції за порушення замість раніше діючого штрафу 1000 (НМДГ) згідно Закону України № 249, табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Штрафні санкції за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторінгу (СПФ), Закон України № 2258-V1 від 20 серпня 2010 р.

Вид порушення

Розмір штрафу для СПФ юросіб

Розмір штрафу для СПФ, які не є юрособами

Порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством

до 500 НМДГ (8500 грн)

до 100 НМДГ (1700 грн)

Невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фіноперацій, що відповідно до законодавства підлягають фінмоніторингу

до 800 НМДГ (13600 грн)

до 100 НМДГ (1700 грн)

Неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації про фіноперацІЇ, що відповідно до закону підлягають моніторингу

до 2000 НМДГ (34000 грн)

до 100 НМДГ (1700 грн)

Порушення порядку зупинення фіноперацій

до 1000 НМДГ (17000 грн)

до 100 НМДГ (1700 грн)

Порушення обов'язків, визначених майбутніми ст. ст. 6, 8-12, 17, 22 Закону № 249 та не зазначених у попередніх рядках

до 300 НМДГ (5100 грн)

до 100 НМДГ (1700 грн)

Повторне (протягом року) порушення СПФ – юрособами або громадянами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

до 3000 НМДГ (51000 грн)

до 200 НМДГ (3400 грн)

У Законі України № 22S8-VI від 18.05.2010 р. окрім санкцій є інші обмеження.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” № 2254- VI від 13.05.2010 р. встановлено (Прикінцеві положення п. 13): застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірі, встановлених законодавством, а також стягувати до державного бюджету суми заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї пені у порядку, передбаченому Законом України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (2181-14).

Податковим кодексом України визначено строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), стягнення та оскарження сум грошових зобов'язань (розділ II, ст. 113). Суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори.

Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цією главою, не звільняє платників податків від обов'язку сплатити до бюджету належні суми податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також від застосування до них інших заходів, передбачених цим Кодексом.

Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених цим Кодексом та іншими законами України, не дозволяється.

У розділі II, глава 11 Податкового кодексу України визначена відповідальність у разі вчинення порушень визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності:

 • фінансова;
 • адміністративна;
 • кримінальна.

Накладання штрафу:

За порушення встановленого порядку взяття на облік заяв або документів (реєстрації) в органах державної податкової служби:

 • на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн;
 • на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність – 510 грн.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, -1020 грн.

Порушення платником податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо обов'язкової реєстрації як платника акцизного податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у п'ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 грн.

Неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 ПКУ строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків – тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 грн за кожний випадок неподання або затримки та інші штрафні санкції.

За порушення правил сплати (перерахування) податків діють наступні штрафи:

 • при затримці до 30-ти календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30-ти календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

За порушення правил застосування спрощенної системи оподаткування (несплата, неперерахування) платником податків – фізичною особою в порядку та у строки, визначені законодавчим актом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 % ставок податку, встановлених для фізичних осіб – платників єдиного податку, визначених законодавчим актом.

Пеня нараховується на суму податкового боргу після закінчення встановлених Податковим кодексом України строків погашення узгодженого грошового зобов'язання можливі законодавчо встановлені норми: 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження; 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виплати (нарахування) доходів на користь платників податків – фізичних осіб

Нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником податків.

Суми пені зараховуються до бюджетів або державних цільових фондів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки.

Облік визнаних економічних санкцій

Кореспонденція рахунків з обліку визнаних економічних санкцій

За невиконання підприємством законодавства та умов договорів:

1. Визнані штрафи:

Дебет субрахунку №948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”

Кредит субрахунку №642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”.

2. Перераховано визнані штрафи до Державного бюджету:

Дебет субрахунку №642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”

Кредит субрахунку №311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

3. Визнані штрафи списані на зменшення доходу (прибутку) підприємства:

Дебет субрахунку №791 “Результат операційної діяльності”

Кредит субрахунку №948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”.

4. Нараховані фінансові санкції за результатами перевірки податковими органами:

Дебет рахунку №92 “Адміністративні витрати”

Кредит субрахунку №641/4 “Розрахунки за податками.

5. У порядку закриття рахунку №92 “Адміністративні витрати”:

Дебет субрахунку №791 “Результати операційної діяльності”

Кредит рахунку №92 “Адміністративні витрати”.

6. Перерахування сум нарахованої фінансової санкції до Державного бюджету:

Дебет субрахунку №641 “Розрахунки за податками”

Кредит субрахунку №311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

За фактом визнання санкцій за невиконання умов договору (несвоєчасне повернення позики):

1. Визнані штрафи:

Дебет субрахунку № 948 “Визнані штрафи, пені неустойки”

Кредит рахунку № 68 “Розрахунки за іншими операціями”.

2. Сплата визнаних штрафів:

Дебет рахунку № 68 “Розрахунки за іншими операціями”

Кредит субрахунку № 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3. Визнані штрафи списуєма на зменшення фінансових результатів: Дебет субрахунку 791 “Результат операційної діяльності”

Кредит субрахунку № 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”

За фактом визнання боржником вимог на виставлену претензію:

1. Пред'явлені претензії постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям та визнані штрафи:

Дебет субрахунку 374 “Розрахунки за претензіями”

Кредит субрахунку № 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”

2. Одержані кошти за виставлену претензію:

Дебет субрахунку № 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кредит субрахунку № 374 “Розрахунки за претензіями”

За фактом визнання санкцій та їх сплата, які здійснюються одноразово то проведення в обліку може бути наступним (замість двох попередніх операцій): Дебет субрахунку № 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кредит субрахунку № 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші