Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Три основні групи користувачів фінансової звітності у МСБО

У Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, а також у зарубіжній літературі з обліку усі багаточисленні користувачі фінансової, (бухгалтерської) звітності об'єднуються у три основні групи:

До першої групи користувачів відноситься круг осіб, які безпосередньо займаються бізнесом у даній корпорації (на підприємстві): круг осіб, які знаходяться за межами корпорації (підприємства), але прямо фінансово зацікавлених у даному бізнесі. Звертає на себе увагу той факт, що у даному переліку є вищі органи управління.

До першої групи відносяться особи, які займаються бізнесом у даній корпорації. Це пов'язано з тим, що виживання тієї чи іншої корпорації в умовах жорсткої конкуренції у більшості випадків залежить від того, наскільки успішно керівництва корпорації (підприємства) вирішують два основні завдання: підвищення рентабельності і забезпечення ліквідності активів. При чому під рентабельністю розуміють здібність одержати такий прибуток, щоб зберегти уже створений капітал та притягти новий. Ліквідність активів означає, що у розпорядженні корпорації є достатньо готівкових грошевих коштів, запасів, шина, щоб повернути борги, якщо в цьому виникає необхідність.

Другу групу користувачів бухгалтерської (фінансової) звітності складають особи, які не працюють у корпорації, але мають до неї прямий фінансовий інтерес.

У опублікованих звітах міститься інформація про фінансовий стан підприємства (фірми), його рентабельності, ліквідності активів інші важливі дані. Ці дані необхідні діючим або потенційним вкладникам (вкладникам акцій), які старанно вивчають бухгалтерські звіти, визначають степінь вигідності впливу власних коштів (засобів), а з іншої сторони – кредиторам у яких корпорація (фірма) бере довгострокові і короткострокові кредити та яким видає векселя під одержання сировинних ресурсів.

До третьої групи осіб, які мають непрямий інтерес до даного бізнесу відносяться різні користувачі фінансової звітності. їх можна поділити на чотири підгрупи:

 • – податкові служби;
 • – агентства, які займаються регулюванням випуску, придбанням, продажем цінних паперів (фондів біржі та ін.);
 • – органи, які здійснюють економічне планування, а також контроль за цінами, експортом, імпортом;
 • – інші користувачі, включаючи профспілки (трудові колективи), корпорації, громадські організації та ін..

Кожна група осіб, які мають непрямий фінансовий інтерес до діяльності тієї чи іншої корпорації, виходячи із функцій, які вона виконує, детально вивчає опубліковану звітність.

Із вищевикладеного мста зробити висновок, що перелік користувачів бухгалтерської (фінансової) звітності у країнах з розвиненою ринковою економікою досить широкий. Звідси зміст бухгалтерських (фінансових) звітів залежить від потреби користувачів в інформації, від їх зацікавленості у розвитку фірми (компанії). Тому бухгалтерський звіт у міжнародній практиці складається з таких основних елементів:

 • Баланс;
 • Звіт про прибутки і збитки;
 • Звіт про створення і використання фондів (в окремих країнах його ще називають Звітом про рух капіталу або рух грошових коштів);
 • Примітка (розшифровка), пояснювальні матеріали до звіту директорів;
 • Звіт-ревізорів (аудиторів) про правдивість складання звітів.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не визначають порядок ведення бухгалтерського обліку, а описують загальні правила оцінки та подавання інформації у фінансових звітах.

Концептуальна основа МСБО містить:

 • – мету фінансових звітів;
 • – якісні характеристики інформації, наведеної у фінансових звітах;
 • – визначення і порядок визначення елементів фінансових звітів;
 • – концепції зберігання капіталів.

Розвиток сучасних інтернаціональних економічних і політичних відношень у світовому масштабі вимагають наявності співставлення інформації, у тому числі фінансової, яка використовується при прийнятті економічних рішень.

Вихід України на міжнародні ринки, участь її у всіх міжнародних процесах висуває необхідність переходу національної економіки на систему фінансового обліку з використанням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Ця робота ведеться в Україні з січня 2000р.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші