Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО та форми звітності

З 1 січня 2000 р. в Україні уведені в дію Національні стандарти бухгалтерського обліку з фінансової звітності. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 затверджені:

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” П(С)БО 2 “Баланс форма № 1 – звіт про фінансове становище підприємства, що відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, форма № 2 – Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, форма № 3 – відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал”, форма № 4 – показує зміни к складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

П(С)БО №6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” від 28.05.1999 р.№ 137.

Форма № 5 “Примітки до Фінансової звітності” – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також та інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Визначення фінансової звітності

Фінансова (бухгалтерська) звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних обліку, яка має інформацію про фінансовий стан, результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період з метою одержання користувачами узагальненої інформації.

Складають фінансову звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими згідно діючого законодавства "України).

Предмет і оцінка фінансової звітності

Предметом фінансової звітності є сфера існування капіталу, що відображає форми його існування, нарощування та розподілу. Фінансова звітність забезпечує інформаційні очікування учасників бізнесу відносно фактичного стану капіталу з урахуванням ринкового середовища. Функції фінансової звітності і функції бухгалтерського обліку не ідентичні, а точніше відмінні.

Оцінка фінансової звітності – це процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися всі елементи фінансових звітів у Балансі та у Звіті про прибутки та збитки (про фінансові результати).

Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі:

  • 1. Балансу, форма №1-м;
  • 2. Звіту про фінансові результати, форма №2-м.

Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності бюджетних установ органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України.

Звітний період

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Квартальну та річну фінансову звітність підприємства зобов'язані подавати органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом.

Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Фінансова звітність підприємства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші