Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мета складання фінансової звітності, основні вимоги, звітні періоди

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Перед складанням фінансової звітності проводиться відповідна робота, рисунок 1.1.

Підготовча робота перед складанням фінансової звітності

Рис 1.1. Підготовча робота перед складанням фінансової звітності

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Вимоги до фінансової звітності

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

 • – фінансові звіти підприємства за різні періоди;
 • – фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику та її зміни.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством України (П(С)БО І “Загальні вимоги до фінансової звітності”).

Мета використання фінансової звітності

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

 • – участі в капіталі підприємства;
 • – оцінки якості управління;
 • – оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;
 • – забезпеченості зобов'язань підприємства;
 • – визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
 • – регулювання діяльності підприємства;
 • – інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Облікова інформація розподілена на три види обліку з метою задоволення потреб кожної категорії користувачів (рис. 1.2).

Користувачі і мета використання фінансової звітності наведено на рисунку 13.

Види обліку та звітності для потреб користувачів

Рис. 1.2. Види обліку та звітності для потреб користувачів

Основні вимоги до подання фінансової звітності наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Звітні періоди фінансової звітності підприємства

Форми фінансової звітності

Звітний період

І квартал з 01.01 – по 31.03

II квартал з 01.01 – по 30.06

III квартал 3 01.01 – по 30.09

IV квартал 3 01.01 – по 31.12

Організації: юридичні особи всіх форм власності:

Баланс, форма № 1

на 31.03

на 30.06

на 30.09

на 31.12

Звіт про фінансові результати, ф. В 2

за період з 01.01 по 31.03

за період 3 01.01 по 30.06

за період 3 01.01 по 30.09

за період 3 01.01 по 31.12

Звіт про рух грошових коштів, форма № 3

-

-

-

за період 3 01.01 по 31.12

Звіт про власний капітал, форма № 4

-

-

-

за період 3 01.01 по 31.12

Примітки до річної фінансової звітності, форма № 5, додаток

-

-

за період 3 01.01 по 31.12

Інформація за “сегментами". Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

-

Не пізніше 1 червня, що настає за звітним періодом (п. 3, ст. 14 Закону "Про бух. облік і фін. звіт.")

-

Підприємства, що контролюють дочірні підприємства Консолідована фінансова звітність

Не пізніше 15 квітня (π. II Порядку подання фін. звітності)

<

Об'єднання підприємств, створені на добровільних засадах

Власна та зведена звітність

Не пізніше 15 квітня, якщо це передбачено в установчих документах, п. 8 Порядку подання фінансової звітності

Форми фінансової звітності №№ 1-5 та фінансові звіти суб'єктів малого підприємництва і інформацію за сегментам подають:

 • – органу де сфери управління якого належить підприємство;
 • – трудовим колективам на їх вимогу;
 • – власникам (засновникам);
 • – органам державної статистики;
 • – іншим органам і користувачам.

Консолідовану фінансову звітність подають власникам (засновникам).

Власну та зведену звітність подають об'єднання підприємств, створені на добровільних началах засновникам та іншим користувачам.

“Інформація за сегментами”, Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва подається Держаному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші