Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статті другого розділу Активу балансу

II розділ Активу Балансу “Оборотні активи”

У статті “Виробничі запаси” (код рядка 100) показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

У статті “Поточні біологічні активи” (код рядка 110) відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кролів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

У статті “Незавершене виробництво” (код рядка 120) показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

У статті “Готова продукція” (код рядка 130) показуються запаси на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

У статті “Товари” (код рядка 140) показується вартість товарів, придбаних підприємствами для наступного продажу.

У статті “Векселі одержані” (код рядка 150) показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” (код рядків 160-162) відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). До підсумку Балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках.

У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками”(код рядків 170-200):

  • – з бюджетом – показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету;
  • – за виданими авансами – показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів;
  • – з нарахованих доходів – показується сума нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню;
  • із внутрішніх розрахунків – показується заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньо відомчих розрахунків. (Пов'язані сторони – це підприємства, стосунки між якими зумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.)

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” (код рядка 210) показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

У статті “Поточні фінансові інвестиції” (код рядка 220) відображають фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” (код рядків 230, 240) відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.

У статті “Інші оборотні активи” (код рядка 250) відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Оборотні активи”.

У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків №331 “Грошові документи в національній валюті”, №332 “Грошові документи в іноземній валюті” і №643 “Податкові зобов'язання”.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>