Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Примітки до фінансової звітності (форма №5)

Суть Приміток до фінансової звітності

Примітки до фінансових звітів – це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” №137 від 28 травня 1999 р. визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку(непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Підприємства при складанні річної звітності заповнюють форму №5 “Примітки до річної фінансової звітності”, яка складається із 10-ти розділів (табл. 2.10):

I. Нематеріальні активи.

II. Основні засоби.

III. Капітальні інвестиції.

IV. Фінансові інвестиції.

V. Доходи і витрати.

VI. Грошові кошти.

VII. Забезпечення.

VIII. Запаси.

IX. Дебіторська заборгованість.

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

Для перевірки порівнянності показників форм річного фінансового звіту (продовження звітного матеріалу на прикладі підприємства хлібопекарної промисловості), див. форми №1, №2, №3, №4) застосовуються Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річного фінансового звіту підприємства (табл. 2.11).

Таблиця 2.10

Продовження табл. 2.10

Продовження табл. 2.10

Продовження табл. 2.10

Продовження табл. 2.10

Продовження табл. 2.10

Таблиця 2.11

Додаток

до Листа Міністерства фінансів України від 9 січня 2001 р. №053-41

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства (з корективами автора підручника)

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

ФОРМА №5 "ПРИМІТКИ ДО РІЧНО) ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”

Рядки 010-080, графа 14. Права користування природними ресурсами, майном, на знаки для товарів і послуг, на об'єкти промислової власності, авторство, гудвіл, інші

Форма №5. рядки 010-080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12. мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

Рядок 080, графи 3 і 14. Разом

Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4

Рядок 080, графи 4 і 15. Разом

Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4

Рядок 080, графи 3-15. Разом

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010-070, графи 3-15, відповідно

Рядки 100-260, графа 14. Клас 1. Необоротні активи: рах. 10, субрах. 101-109; рах. 11, субрах. 111-117

Форма № 5. рядки 100-260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5. плюс або мінус графа 6. мінус або плюс графа 7, мінус графа 8. плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15, відповідно

Рядок 260, графи 3 і 14. Разом рах. 10-11

Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4

Рядок 260, графи 4 і 15. разом рах. 10-11

Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4

Рядок 260, графи 3-19. разом рах. 10-11

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100-250, графи 3-19, відповідно

Рядок 340, графа 4. Рах. 15. Капіт. інвест. субрах. 151-155

Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів для фінансування капітального будівництва)

Рядок 340, графи 3 і 4. Разом рах. 15. Капіт. інвест. субрах. 151-155

Форма № 5, сума рядків 280-330, графи 3 і 4

IV. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі

Сума рядків 350-370, графа 4.

Форма № 1, рядок 040, графа 4

Сума рядків 380-410, графа 4. Інші фінансові інвестиції

Форма № 1, рядок 045, графа 4

Рядок 420, Графа 5. Разом ряд. 350-410

Форма № 1, рядок 220, графа 4

Рядок 420, графи 3. 4, 5. Разом ряд. 350-410

Форма № 5. сума рядків 350-410, графи 3, 4, 5

V. інші операційні доходи і витрати

Сума рядків 440-490, графа 3

Форма № 2, рядок 060, графа 3

Сума рядків 440-490, графа 4

Форма № 2, рядок 090, графа 3

Сума рядків 500-520, графа 3. Доходи і витрати від участі в капіталі

Форма № 2, рядок 110, графа 3

Сума рядків 500-520, графа 4. Доходи і витрати від участі в капіталі

Форма № 2, рядок 150, графа 3

Сума рядків 530, 550, 560, графа 3. Інші

Форма № 2. рядок 120, графа 3

Сума рядків 540-550, графа 4. Відсотки

Форма № 2, рядок 140, графа 3

Сума рядків 570-610, 630, графа 3. Активи

Форма № 2, рядок 130, графа 3

Сума рядків 570-600,620,630, графа 4. Активи

Форма № 2, рядок 160, графа 3

VI. Грошові кошти

Рядок 690, графа 3

Форма №5, сума рядків 640-680, графа 3

Рядок 660, графа 3

Форма № 3, рядок 430, графа 3

Рядок 690, графа 3. Разом

Форма № 1, сума рядків 230,240, графа 4

VII. Забезпечення відпусток

Рядок 780, графи 3-9. Разом

Форма № 5, сума рядків 710-770, графи 3-9

Рядки 710-780, графа 9. Разом

Форма № 5, рядки 710-780, сума граф 3,4, 5 мінус графи 6, 7

Рядок 730, графи 3 і 9. Разом

Форма № 1, сума рядків 400 і 410, графи 3 і 4

VIII. Запаси

Сума рядків 800-860, 880, графа 3

Форма № 1, рядок 100, графа 4

Рядок 870, графа 3. Поточні біологічні активи

Форма № 1, рядок 110, графа 4

Рядок 890, графа 3. Незавершене виробництво

Форма № 1, рядок 120, графа 4

Рядок 900, графа 3. Готова продукція

Форма №21, рядок 130, графа 4

Рядок 910, графа 3. Товари

Форма № 1, рядок 140, графа 4

Рядок 920, графи 3,4, 5. Разом ряд. 800-910.

Форма № 5, сума рядків 800-910, графи 3,4, 5

XI. Дебіторська заборгованість

Рядок 940, графа 3

Форма №21, рядок 161, графа 4

Рядок 950, графа 3. Інша поточна дебіторська заборгованість

Форма № 1, рядок 210, графа 4

Використовується інформація форми №5 Приміток до фінансово)' звітності для оцінки та прогнозу:

  • – облікової політики підприємства;
  • – ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання;
  • – діяльності підрозділів підприємства тощо.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші