Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка вищої школи
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Права і обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Вступивши до вищого навчального закладу, студенти здобувають певні права і обов'язки. Вони зобов'язані дотримуватися законів, статуту і правил внутрішнього розпорядку, вимог навчального плану, виконувати графік навчального процесу.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", студенти мають право на вибір форми навчання; безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; трудову діяльність у позанавчальний час; додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв'язку з навчанням; користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу; участь у науково- дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах; представлення своїх робіт для публікацій; участь у обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; участь у об'єднаннях громадян; обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом; участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів; канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Крім того, студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Права студентів нерозривно пов'язані з обов'язками. Кожна молода людина, якій держава гарантує право на освіту, несе відповідальність за навчання та подальшу діяльність за фахом. Отже, правове становище студента визначається як сукупність прав, свобод і обов'язків, якими він наділений як суб'єкт правовідносин.

Знання студентами своїх прав і обов'язків дасть їм змогу правильно налагоджувати відносини з викладачами і студентами, брати активну участь у суспільному житті, не допускати протиправних дій та вчинків, з більшою відповідальністю ставитись до свого основного обов'язку – навчання.

Зарубіжний досвід правового забезпечення студентів ВНЗ

Значна частина американських вищих навчальних закладів гарантує студентам І курсу право проживати в гуртожитках на території кампусу (студентського містечка). Вони мають право паркування своїх автомобілів на його території, на одержання будь-якої інформації про життя, навчання, забезпечення кампусу. Вища освіта у США – платна. Проте студенти, які не можуть оплатити навчання, мають право на одержання позики, грантів, оплачуваної роботи у ВНЗ тощо. У деяких випадках університети, зацікавлені в залученні талановитих і перспективних студентів, повністю звільняють їх від плати за навчання і забезпечують стипендією.

Іноземні студенти американських університетів зобов'язані зареєструватися в програмі SEVIS, надавати про себе всю нову інформацію і не порушувати студентського статуту. У гуртожитку кампусів студенти зобов'язані дотримуватись правил розпорядку: заборонено куріння, вживання спиртних напоїв, не можна шуміти, співати після 10 години вечора. Навіть одноразове порушення одного з правил призводить до відрахування з ВНЗ без права повторного вступу, причому гроші, сплачені за навчання, не повертають.

Права та обов'язки студентів на Заході фіксують у т. зв. студентських хартіях. Згідно з такими хартіями англійські вищі навчальні заклади зобов'язані: забезпечувати повну і точну інформацію про діяльність, процедури, правила вищих навчальних закладів; здійснювати відкритий, справедливий і ефективний набір абітурієнтів та сприяти прогресу студентів; забезпечувати необхідні умови для навчання; гарантувати належний навчальний процес; надавати студентам інформаційну підтримку стосовно навчального процесу, фінансових проблем, проживання, охорони здоров'я, догляду за дітьми, майбутньої кар'єри тощо; створювати належні умови для відпочинку, спорту, громадського та культурного життя; забезпечувати участь студентів у прийнятті рішень; надавати всім абітурієнтам і студентам рівні можливості; справедливо та оперативно розглядати студентські скарги.

Студенти, в свою чергу, мають такі обов'язки: вступаючи до вищого навчального закладу, подавати повну і правдиву інформацію про себе; дотримуватися його правил і статуту; з повагою ставитися до професорів, цінувати співпрацю з ними; берегти майно, не палити в приміщеннях навчальних закладів; брати активну участь у навчальному процесі, відвідувати заняття за розкладом, навчитися користуватися послугами ресурс-центрів; повідомляти проректора з навчальної роботи, особу, відповідальну за зв'язок зі студентами, про труднощі, хвороби, зміни в особистому житті.

Деякі вищі навчальні заклади, наприклад університет Темз Веллі, мають кодекси поведінки студентів. В усіх західних університетах студенти беруть участь в університетському самоврядуванні. Вони мають право на безкоштовне користування всіма спортивними спорудами на території університетських містечок, медичне обслуговування за наявності медичного страхування, участь у студентських спілках, асоціаціях.

Реалізацію прав і свобод студентів на Заході та поєднання їх з обов'язками здійснюють за принципами академічної свободи, тобто свободи викладачів та студентів навчати, вчитися, одержувати знання та проводити наукові дослідження без необґрунтованого втручання з боку законодавства, університетських правил і тиску громадськості.

Порівнюючи права і обов'язки студентів українських і закордонних ВНЗ, слід відзначити демократичну сутність підходу до визначення їх прав, проте наше законодавство ліберальніше щодо проблеми обов'язків студентів. На парламентських слуханнях "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні" 13 травня 2004 року було відзначено, що не виконуються вимоги ст. З та 4 Закону України "Про вищу освіту" щодо доступності вищої освіти, ст. 64 – щодо співвідношення кількості студентів, які навчаються за рахунок видатків Державного бюджету України. Стрімко збільшується плата за навчання, відбувається різке розшарування серед студентства. Не відповідає вимогам медичне обслуговування і організація харчування у вищих навчальних закладах. У незадовільному стані перебувають гуртожитки, спортивні та культурні споруди. Серед студентської молоді поширені пияцтво та наркоманія. Лише кожний шостий студент займається фізичною культурою та спортом. Ці недоліки, спричинені економічною та соціальною кризою в нашій країні, гальмують повну реалізацію прав і свобод студентів та виконання ними обов'язків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>