Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка вищої школи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Керівництво методичною роботою у вищому навчальному закладі

Щоб методична робота у вищому навчальному закладі спонукала кожного викладача до підвищення свого фахового рівня, сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дала змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, забезпечувала підтримання у педагогічному колективі духу творчості та прагнення до пошуку, вона повинна бути вміло керованою.

Під керівництвом проректора з навчальної роботи у вищому навчальному закладі працює науково-методична рада як постійно діючий орган при раді вищого навчального закладу, яка покликана визначати стратегічні (перспективні) та тактичні завдання методичної роботи закладу; розглядати стан і результативність методичної роботи на факультетах та кафедрах; організовувати моніторингові дослідження з метою визначення якості професійної підготовки на факультетах та підготовки пропозицій щодо її вдосконалення; обговорювати та затверджувати пропозиції факультетів (або рад), кафедр щодо навчальних планів та програм, у т. ч. інтегрованих; проводити експертизу робочих програм, навчально-методичних комплексів з дисциплін; розробляти методики для проведення педагогічних досліджень факультетами та кафедрами вищого закладу освіти та методичні рекомендації щодо організації науково-дослідної, самостійної роботи студентів; рецензувати навчальну та методичну літературу, підготовлену кафедрами; організовувати та проводити методичні семінари та наради для викладачів.

Оскільки підготовка фахівців однієї або кількох споріднених спеціальностей, підвищення кваліфікації спеціалістів відповідної галузі народного господарства і культури здійснюється на факультетах вищого навчального закладу, це потребує проведення методичної роботи з педагогічними кадрами факультетів з урахуванням специфіки їх навчально-виховної діяльності.

На факультетах працюють методичні комісії, які визначають завдання та напрями методичної роботи кафедр; удосконалюють навчальні плани і програми підготовки фахівців, вирішують питання про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій; розробляють рекомендації щодо введення до навчальних планів нових спецкурсів з метою забезпечення безперервної професійної підготовки; визначають шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу на факультеті та педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу; розробляють заходи щодо удосконалення самостійної роботи студентів; організовують виробничі практики, координують діяльність кафедр, що їх забезпечують.

Важливим осередком методичної роботи у вищому навчальному закладі є кафедра як основна навчальна група, яка здійснює навчальну, методичну й науково-дослідну роботу з однієї або кількох пов'язаних між собою наукових спеціальностей, а також підготовку й підвищення кваліфікації кадрів.

Зміст методичної роботи на кафедрі полягає у проведенні наукових досліджень з метою удосконалення навчально-виховного процесу, впровадженні сучасних технологій навчання, педагогічному обґрунтуванні змісту навчальних дисциплін кафедри; підготовці наукових кадрів; методичному забезпеченні навчального процесу з предметів кафедри; удосконаленні навчальних планів та програм, визначенні структурно-логічних зв'язків між дисциплінами, навчальними курсами (теоретичними і практичними) з фаху; розробленні, апробації та впровадженні нових навчальних дисциплін і курсів; управлінні самостійною роботою студентів, активізації їх навчальної праці; розробленні, рецензуванні та підготовці до видання навчальної та методичної літератури (підручників, монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до семінарських та практичних занять тощо); проведенні моніторингових педагогічних досліджень з метою визначення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців та методики викладання спеціальності у закладах освіти; керівництві позааудиторною роботою з фаху; підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів; проведенні маркетингових досліджень за напрямами: потреба у спеціалістах, підготовку яких забезпечує кафедра, попит на педагогічну інформацію для різних категорій педагогічних кадрів та профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл у закладах освіти регіону.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші