Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ

Система державних і регіональних органів управління та нагляду за безпекою життєдіяльності

Державне управління безпекою життєдіяльності в Україні здійснюється згідно з чинним законодавством. Відповідно до нього загальнодержавні завдання і функції управління покладені на державні органи загальної, спеціальної та галузевої компетенції. До них належать Верховна Рада, Кабінет Міністрів, виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів, місцеві адміністрації. Державне управління охороною праці в Україні здійснюють: Кабінет Міністрів України; Міністерство праці та соціальної політики України; міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади; місцева державна адміністрація, місцеві ради народних депутатів. Реалізація державної політики охорони здоров'я покладена на органи державної виконавчої влади. Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади в галузі охорони здоров'я є Міністерство охорони здоров'я України, компетенція якого визначається положенням, що затверджується Кабінетом

Міністрів України. Керівництво цивільною обороною України відповідно до її побудови покладається на Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство екології та природних ресурсів, ради народних депутатів та їх виконавчі й розпорядчі органи, а також спеціальні уповноважені на те державні органи з питань охорони природного середовища і використання природних ресурсів в Україні.

При Кабінеті Міністрів України створено Національну раду з питань безпеки життєдіяльності населення.

Національна рада розв'язує такі основні завдання:

 • – розроблення і здійснення заходів з побудови цілісної системи державного управління безпекою життєдіяльності;
 • – організування і забезпечення контролю за виконанням законодавчих актів і рішень уряду України;
 • – розроблення Національної програми і законопроектів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері безпеки життєдіяльності населення;
 • – координування діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої влади у сфері охорони життя та ін.

Державний комітет України по нагляду за охороною праці реалізує державну політику у сфері охорони праці. Міністерство охорони здоров'я України є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, функціями якого є управління, нагляд і контроль за виконанням санітарного законодавства та забезпеченням охорони здоров'я працівників і епідемічного благополуччя населення.

Міністерство праці України здійснює державну експертизу умов праці, контроль за якістю проведення атестації робочих місць, встановлює їх відповідність чинним нормативним актам з охорони праці. Міністерство внутрішніх справ України забезпечує державне управління у сфері пожежної безпеки, а також безпеки автомобільного руху в межах своїх повноважень. Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки – це спеціально уповноважений державний орган управління у сфері ядерної безпеки. Міністерство надзвичайних ситуацій реалізує державну політику у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям і захисту населення в умовах розвитку небезпек, стихійних лих та ін.

Прокуратура України здійснює вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів про безпеку життєдіяльності.

В інших міністерствах і центральних органах державної виконавчої влади створюються і працюють відповідні управління, відділи чи служби, які займаються державним управлінням охороною праці на галузевому рівні.

В Україні впроваджується регіональна політика у сфері управління безпекою життєдіяльності, що передбачає:

 • – встановлення безпеки шляхом створення структур (служб) на всіх рівнях держадміністрацій і підприємствах;
 • – з'ясування чинників, що формують політику регіону;
 • – визначення змісту і розвитку взаємодій відповідно до чинників, що формують політику регіону;
 • – відтворення взаємозв'язків між регіональною РСУБЖ і державною системою управління безпекою життєдіяльності;
 • – взаємодію між суб'єктом (обласною держадміністрацією) і об'єктом (підприємствами) управління.

Регіональна політика у сфері безпеки життєдіяльності спрямована на подолання проблем соціального управління на регіональному рівні, формування уявлення про ймовірне використання шляхів і можливостей регіону, його ресурсів, кадрового і наукового потенціалу з одночасним застосуванням сучасних управлінських методів, технологій, рішень, дій з метою реалізації визначених можливостей у справі соціального управління.

Належна регіональна політика у сфері управління безпекою життєдіяльності необхідна у процесі переходу до формування ринкових відносин. Її основою має бути розроблення, встановлення завдань сьогодення та прогнозування подальшого розвитку регіонального управління безпекою життєдіяльності згідно з тенденціями підприємницької діяльності.

За Законом України "Про охорону праці" та іншими правовими актами, завдання щодо управління безпекою життєдіяльності на регіональному рівні покладено на місцеві державні адміністрації і ради народних депутатів, які:

 • – реалізують державну політику у сфері безпеки життєдіяльності;
 • – розробляють регіональну політику у сфері безпеки життєдіяльності в межах своєї компетенції згідно з державною політикою в цих напрямах;
 • – формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;
 • – організують за необхідності регіональні аварійно- рятувальні формування;
 • – здійснюють контроль за виконанням нормативних актів з безпеки життєдіяльності.

З метою виконання управлінських функцій місцеві органи створюють відповідні структурні підрозділи – служби охорони праці, екологічної безпеки, цивільної оборони, фонд страхування та інші в місцевих державних адміністраціях і міських виконавчих радах. Служба безпеки життєдіяльності є структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади, що утворюється за наказом голови державної адміністрації. Свою діяльність ці служби спрямовують на роботу з підприємствами, закладами і організаціями, розташованими в межах відповідних територій, але насамперед з тими, що належать до сфери управління державної адміністрації.

Діяльність служб, обласних, міських Київської і Севастопольської держадміністрацій координують відповідні структурні підрозділи органів нагляду та міністерств (рис. 4.1), до складу яких вони входять. Відповідно, зазначені служби обласних міських Київської і Севастопольської державних адміністрацій здійснюють методичне керівництво роботою служб районних державних адміністрацій, розглядають представлення і погоджують призначення керівників цих служб, вирішують питання утворення регіональних фондів.

Структура органів управління безпекою життєдіяльності на регіональному рівні

Рис. 4.1. Структура органів управління безпекою життєдіяльності на регіональному рівні

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій у сфері безпеки життєдіяльності, здоров'я населення і профілактики травматизму невиробничого характеру в межах служб створюють наукові ради і комісії. їх склад і положення про діяльність затверджує державна адміністрація.

Структура служб безпеки життєдіяльності залежить від специфіки конкретного регіону: адміністративного поділу; специфічних особливостей структурних одиниць; географічної і природної характеристики; наявності копалин, водоймищ, річок; насиченості підприємствами (з державною і недержавною формами власності); наявності наукового потенціалу, ВНЗ, коледжів та ін., а також відповідної інфраструктури, зв'язків і відносин, що склалися між адміністративними одиницями регіону.

З метою координування всіх напрямів забезпечення безпеки життєдіяльності населення регіонів при обласних державних адміністраціях створено обласні ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

Під час розв'язання всіх питань, пов'язаних з управлінням безпекою життєдіяльності в регіоні, відповідні структурні підрозділи діють самостійно, а за необхідності взаємодіють з іншими підрозділами держадміністрації.

Управління і нагляд за безпечною життєдіяльністю населення в області здійснюють обласне територіальне управління Держнагляду з охорони праці, експертно- технічні центри Держнагляду з охорони праці, обласні державна інспекція пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічна станція, державна автоінспекція, управління екологічної безпеки, державна експертиза умов праці, інспекція державного нагляду за станом машин, статистичне управління соціального захисту населення, центр стандартизації і метрології, рятівно-водолазна станція, обласна рада профспілки та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші