Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Історія людства дозволяє викреслити три принципово різних технологічних способи виробництва: аграрний, індустріальний та сучасний інформаційний, де головною цінністю є не матеріальні ресурси, а знання, становлення чого (інформатизації суспільства – перетворювання знань в найважливіші ресурси людства) відбувається на наших очах.

Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" № 75/98-ВР від 04.02.1998р. визначає: "...інформатизація – сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки".

Інформатизація автомобільного транспорту (AT) розглядається сьогодні як ефективний засіб досягнення генеральної мети галузі – ефективного забезпечення транспортними послугами держави, населення і підприємств різних форм власності.

Інформатизація технічної експлуатації автомобілів (TEA) – системи управління працездатністю рухомого складу (PC) є найважливішим напрямком розвитку TEA, що вперше було визначено вченими галузі ще в 1976р.

Будь яке управління неможливе без інформації і тому управління організаційними системами, до яких належить TEA, неможливе без побудови необхідного інформаційного забезпечення, де найбільш ефективним напрямком удосконалення управління є втілення методів та технічних засобів кібернетики.

Кібернетика – це наука про управління і зв'язки в живому та машин, яка вивчає процеси сприйняття, збереження, переробки і передачі інформації в складних системах різної природи та виявляє загальні закономірності цих процесів.

Сучасна TEA – це автоматизована система управління (АСУ), де головна роль відводиться людині, яка сьогодні вже не мусить безпосередньо збирати первинну інформацію, а призвана в складі технічного відділу лише ставить і коректувати цілі і критерії управління, складати математичні моделі, шукати найкращі шляхи досягнення поставлених цілей, вести відбір варіантів рішень і надавати їм юридичну силу, що в цілому визначено "Правилами експлуатації колісних транспортних засобів (далі КТЗ)", які затверджено наказом Міністерства інфраструктури України № 550 від 26.07.2013р. (далі Правила).

Правила, по-перше, відмінили попередній базовий документ TEA, що діяв в галузі з 24.02.1972р. По-друге, визнали основну особливість сучасного світового та вітчизняного AT – пріоритет розвитку малих автотранспортних підприемств (МАТП) з чисельністю КТЗ до 15 од., яких сьогодні в України біля 120000 од. По-трете. підкреслили вимоги до усіх (навіть самозайнятих автомобільних перевізників) про обов'язкове виконання всього обсягу вимог Правил та інших нормативно-правових актів, а тому визнали, що допускається ведення необхідних облікових журналів в електронному вигляді за допомогою засобів комп'ютерної техніки, а також суміщення в одному електронному документі усіх або частини журналів обліку, передбачених цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами. В четверте: "Для убезпечення технічного стану, КТЗ дотримуються планового технічного обслуговування згідно з нормами та нормативами його виробника, встановленими для нормальних умов експлуатації, з урахуванням інформації системи OBD (On Board Diagnostic), зокрема інформації, отриманої скануванням пам'яті бортового комп'ютера КТЗ спеціальними технологічними засобами (за наявності)".

Такий стан вимог потребує від системи TEA використання новітніх інформаційних технологій та інтеграції її структур, процесів, дій, тобто інтеграції організації TEA в нову систему забезпечення надійності FRACAS (Failure Reporting, Analysis and Coirective Action System), яка: по-перше, є система реєстрації відмов, аналізу і дій. які коректують, що дозволяє постійно виявляти, відстежувати і усувати причини відмов і несправностей на етапах виробництва і експлуатації складних виробів; по-друге, заснована на CALS-культурі, що є революцією в організації взаємодії всіх учасників життєвого циклу (ЖЦ) складних наукоємних виробів.

Термін CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support – безперервна інформаційна підтримка поставок і ЖЦ) означає: сукупність принципів і технологій інформаційної підтримки ЖЦ продукції на всіх ного стадіях; організаційно- технічну систему Product Lifecycle Management (PLM) або систему Інформаційної Підтримки життєвого циклу використання Виробу (1ПВ), що забезпечує управління всією інформацією про виріб і пов'язані з ним процеси впродовж всього його ЖЦ.

IПВ/CALS/PLM-технології забезпечують багатократне підвищення ефективності всіх процесів ЖЦ виробів. Це потребує виконання комплексу організаційних. науково-дослідних, проектних і інших робіт, направлених на створення нової культури інженерної діяльності, а для TEA – нової культури експлуатації PC.

Культура експлуатації – це одна з 4-х умов експлуатації PC, яку вперше обгрунтували і виділили із спектру умов вчені Харківського Національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) ще в 80-х роках XX століття.

Пропонується створити нову систему TEA – підприємницьку АСУ працездатністю PC і забезпечення його надійності, засновану на використанні технічних засобів телематики і IПВ/CALS/PLM-технологій, тобто систему ТЕА-АСУ для МАТП, направлену на оперативне визначення в режимі реального часу: груп умов експлуатації PC, їх оцінки (по величині середньої технічної швидкості); умовних відмов PC, їх оцінки (по перевищенню PC норм витрати палива); оцінки придатності PC до процесу експлуатації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші