Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості підприємницької діяльності в системі автомобільного транспорту

Підприємництво в сучасному суспільстві

Згідно аналізу існуючої нормативно правової бази підприємництва України – це фактично все те, що оточує кожну людину і з чим пов'язано його повсякденне життя (гроші, продукти харчування, послуги, інформація, автомобілі, нафтопродукти, одяг і так далі). У підприємництві це все є товаром.

Підтвердженням загальності підприємництва в житті сучасної людини є наступне: для того, щоб жити, людина зобов'язана задовольняти свої потреби в житлі, їжі, воді, одязі і багато в чому іншому. Потреби спонукають людину до активності, тобто щоб задовольнити потреби, людина повинна знайти ті або інші засоби і способи їх задоволення. Для цього вона зобов'язана вирішувати певні теоретичні і практичні завдання. Проте основа абсолютно всіх цих завдань і всього живого, що оточує людину – досягнення бажаної мети шляхом найменших витрат енергії і часу. Це мінімум витрат енергії і часу для досягнення бажаного результату або максимум результатів за одиницю часу з обмеженою витратою енергії.

Загальновідомо, що різниця між досягнутим результатом (доходом) і витратами називається в економіці прибутком, а це є основним у визначенні поняття "Підприємницька діяльність". Так згідно ст. №1 Закону України "Про підприємництво" в редакції від 22.02.2000р.:

"Прибуток це ціль будь-якої підприємницької діяльності. Відповідно до чого, в основі абсолютно всього живого на Землі, чия діяльність направлена на елементарне існування (виживання), слід визнати підприємницький початок – мінімум витрат на досягнення цілі життя.

Підсумком викладеного є те. що підприємницька діяльність – це найважливіша потреба і ціль діяльності абсолютної більшості членів сучасного суспільства, а також основа його розвитку. Пошук засобів і технологій по задоволенню будь-якої потреби людини є лише наслідком потреби, тобто це – другорядне.

Підприємництво в технічній експлуатації автомобілів

AT є однією з найстаріших "ринкових" галузей, яка має багаті традиції комерційної діяльності в економіці країни. Ще в середині 70-х років XX століття в СРСР намітився зростаючий надлишок перевізних можливостей АТП над потребами країни у вантажних автомобільних перевезеннях. Тому вже тоді, вантажні АТП отримали від держави "ринкові повноваження" по обслуговуванню не тільки своїх "планових" клієнтів, але і інших, на власний вибір. Держава також "дозволила" застосовувати в певних межах договірні тарифи. В результаті багато АТП в 70-х роках почали створювати комерційні служби, перед якими було поставлено завдання значного розширення набору послуг що надаються клієнтурі і пошуку нових форм обслуговування споживачів.

ІТС в структурі АТП. на жаль, не може говорити про наявність "ринкових традицій" в питаннях функціонування її підрозділів. Проте сьогодні підприємницька діяльність тут визначена Законом України "Про автомобільний транспорт" в редакції від 5.04.01р.

У розвинених країнах ринкової економіки, наприклад, в США, Західній Європі підприємницька діяльність у сфері TEA є сталою і найбільш ефективною сферою бізнесу. Тут вона входить в першу п'ятірку найприбутковіших видів підприємництва (1 – послуги ділові; 2 – харчування суспільне; 3 – торгівля роздрібна; 4 – ремонт автомобілів; 5 – будівництво і ремонт будинків, гаражів, офісів і т. д.).

Тому підприємництво не слід розглядати як елемент чужий TEA. Сьогодні це чинник основоположний – насущна потреба сучасного суспільства. Підприємництво в TEA є середовищем функціонування, яке за результатами свого над могутнього впливу на AT, необхідно прирівняти до абсолютно нового для AT виду культури експлуатації PC.

Проблема сучасної науки TEA полягає в тому, що сьогодні діяльність підприємницька не розглядається в TEA як основоположний "камінь" науки і основа її практичної діяльності, що суперечить фундаментальним дослідженням періоду СРСР, де госпрозрахунок (вищою формою якого є підприємництво) був представлений як явище необхідне і закономірне.

 • 1978р. – проф. М.Я. Говорущенко розглядав організацію вироблення господарських рішень, як важливий чинник, що визначає дієвість управління AT.
 • 1987р. – проф. Є.С. Кузнецов запропонував схеми господарських відносин за використання автомобілів як захід для підвищення надійності транспортного процесу і експлуатаційної надійності PC.
 • 1988р. – проф. Є.С. Кузнецов и проф. І.П. Курников відзначали, що тенденція підсистем експлуатація комерційна і технічна до повного господарського виділення є специфічною властивістю, здатною виділити підсистеми при аналізі.
 • 1990р. – проф. Є.С. Кузнецов запропонував переорієнтовувати тематику наукових досліджень TEA по чиннику "Система і організація ТО і Р", приділивши особливу увагу функціонуванню ІТС в умовах госпрозрахунку і самофінансування.

В науці причиною недооцінки підприємництва в TEA є те, що тут підприємництво розглядається як наука економічна, а в кращому для TEA випадку – наука організаційна, що сьогодні є одностороннім баченням проблем і завдань сучасної TEA.

На практиці – це негативний результат дії кардинальних структурних змін в управлінні економікою держави, де ліквідація галузевих міністерств і створення функціональних, з'явилися основною причиною відсутності на AT стратегії діяльності, а підсумок – орієнтація галузі на короткострокові результати в збиток середньостроковим і довгостроковим.

Державне регулювання підприємницької діяльності – це складна багатоцільова проблема, вирішення якої повинне полягати в міждисциплінарному пошуку загальних характеристик і основних принципів поєднання механізмів управління організацією будь-яких розмірів і підприємницького початку, де мова повинна йти про створення управлінських концепцій і відповідних їм технічних інструментаріїв в таких областях, як стандартизація продукту, організація виробничого процесу, маркетинг, логістика.

Це суворо "підприємницька" задача, проте сьогодні вона відбита в концепції ІПВICALS/PLM, яка. як зазначено вище (§1.5.6). визначає саме набір правил, регламентів, стандартів, що є сучасною організацією, перш за все. лілових процесів розробки, виробництва, експлуатації і післяпродажного сервісу виробів. Слід підкреслити, що до ключових областей CALS-технологій відносяться:

 • - міжнародні стандарти;
 • - розраховані на багато користувачів бази даних;
 • - електронний обмін даними;
 • - інтегрована логістична підтримка;
 • - метаопис систем понять і їх зберігання;
 • - паралельне проектування;
 • - віртуальне підприємство;
 • - реінжиніринг і управління проектами.

Реінжиніринг – це "фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування і оперативність".

Особлива увага тут приділяється IT. Це цілеспрямоване використання банків даних, експертних систем, телекомунікаційних мереж для істотного розширення сфери завдань співробітників і досягнення основної цілі впровадження IT – повної переробки інформації про клієнтів і про виробництво. При цьому мова йде про абсолютно нові сфери застосування, а не просто про автоматизацію процесів.

На рис. 1.18 показаний "об'ємний бізнес-процес". Він складається з декількох моделей потоків робіт, сформованих для кожного рівня: виконавці, заст. керівника, керівник (власник) бізнес-процесу.

З рисунка 1.18 видно, що саме керівник і його заступник активно беруть участь в процесі. Існує постійний, циклічний потік інформації про хід процесу від виконавця вгору і управлінських рішень від керівника вниз.

Проте досконаліша інформаційна база не принесе бажаного результату, якщо не змінити компетенцію персоналу, маючи на увазі не тільки організаційні (обов'язки, повноваження), але і чисто кваліфікаційні (можливості, здібності, навики) параметри.

Реінжиніринг бізнес-процесів або BPR (Business Process Reengineering) – це революція в бізнесі, яка знаменує відхід фахівців від базових принципів побудови підприємств і перетворює конструювання бізнесу на інженерну діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>