Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Системотехніка

Термін "системотехніка" (від англ. System Engineering) вперше був введений Г.Н. Поворовим. редактором відомої книги Г.Х. Гуда і Р.Е. Макола "Системотехніка. Введення в проектування великих систем".

"Системотехніка – науково-технічний напрям в кібернетиці, що вивчає питання планування, проектування, конструювання і функціонування (експлуатації) складних інформаційних систем і машин з метою отримання найбільшого соціально-економічного ефекту. Вона інтегрує окремі галузі знань в єдиний комплекс знань".

Системотехніка приймає, як кількісні, так і якісні оцінки, проте відмовляється від традицій поетапного рішення і існування послідовного (обчислювального або не обчислювального) алгоритму рішення. Вона виходить з того, що для складних проблем такого алгоритму може не існувати і лише, людський розум призначен для вирішення сучасних складних проблем.

Проектувальники складних систем – фахівці широкого профілю. Це інженери – системотехніки, що володіють достатніми знаннями в конкретній області техніки (наприклад, в транспорті), що мають підвищену математичну підготовку, а також знають основи обчислювальної техніки, автоматизації управління, дослідження операцій і особливості їх практичного застосування.

В цілому, це три основні напрями діяльності: дослідницька, методична, методологічна.

Діяльність інженера-системотехніка дослідницька:

 • - планування, координація і проведення досліджень об'єкту і системи управління в цілому;
 • - організація додаткових досліджень на рівні підсистем;
 • - класифікація об'єктів і систем управління для прив'язки проектних рішень;
 • - оцінка ефективності функціонування автоматизованих систем.

Діяльність інженера-системотехніка методична:

 • - розробка технічного завдання на систему в цілому і на її окремі підсистеми;
 • - формування складу методик проектування і інших документів, що регламентують проектування;
 • - опис типового складу проектів підсистем;
 • - формування документів, що регламентують впровадження системи;
 • - конкретизація (стосовно системи) загальних стандартів і методик, розробка інструкцій і розпоряджень яких не вистачає.

Діяльність інженера-системотехніка методологічна:

 • - організація на рівні головного конструктора, стиковки науково- технічного керівництва проектувальників окремих підсистем;
 • - видача початкових даних проектувальникам підсистем;
 • - узгодження приватних проектів і їх інтеграція в єдиний проект;
 • - розробка координаційного плану організації впровадження;
 • - поточний контроль і оцінка ходу розробки системи.

Системотехніка в цілому – це багатоаспектна інженерна дисципліна. Тому на практиці вона по-різному може використовуватися сучасним фахівцем при проектуванні, експлуатації і виробництві складних обчислювальних управляючих або вимірювальних систем різного призначення.

Головне практичне завдання системотехніки – виявивши і описавши складність, обгрунтувати додаткові (нові) фізично реалізуємі зв'язки, які при накладенні на складну систему зобов'язані забезпечити керованість системи в необхідних межах, збереження області самостійності, що в цілому повинне сприяти підвищенню ефективності системи. Нові зв'язки системи зобов'язані підсилити її сприятливі і ослабити несприятливі тенденції поведінки, зберігши і укріпивши при цьому її цілеспрямованість, а також орієнтувати систему на інтереси підсистем.

Для вирішення своїх задач системотехнік використовує цілий ряд різних інструментів (аналіз, планування, управління, ін.), проте основним є моделювання.

Концепція системотехніки полягає в представленні реальних (що існують) або уявних (створюємих) складних систем за допомогою спрощених описів, тобто моделей, що відображають визначені, найбільш важливі грані суті складної системи, і дослідженні таких моделей. При цьому формування моделей здійснюється на підставі тих даних, які можна отримати про складну систему експериментальними і, перш за все, інтелектуальними засобами.

Об'єктом вивчення системотехніки є складні технічні комплекси, звані різними авторами по-різному. Проте найбільш точним визначенням об'єкту є "системотехнічний комплекс" ("СТК").

Визначення СТК містить термін "система", що переслідує мету підкреслити, що об'єкт системотехніки розглядається, перш за все, як система. Системотехніка – це технічна наука, тому у визначенні об'єкту її дослідження міститься термін "техніка". Особливістю об'єкту дослідження системотехніки є його істотна неоднорідність – це наявність і суто технічних компонентів, і людей, що передасться терміном "комплекс".

Предметом вивчення системотехніки е проектування системи, розуміючи під проектуванням і методологію пошуку системних характеристик СТК, і методи формування ефективної системи процедур проектування.

Сьогодні предмет системотехніки трактується ширше і включає не тільки процеси проектування, але і процеси випробування, виробництва, установки, експлуатації і демонтажу, тобто процеси використання і ліквідації СТК, що відповідає самому "духу" системотехніки, її базовому методу – системному підходу.

Таким чином, системотехніка – це науковий напрям, що вивчає загально- системні властивості СТК, процеси їх створення, вдосконалення, використання і ліквідації в цілях отримання максимального соціального ефекту. Основним методом системотехніки є системний підхід. Теоретичною основою – загальна теорія систем.

Специфіка підкреслює, що практично всі дослідження в системотехніці "заземлені", тобто націлені на практичні результати створення або використання СТК і це є однією з головних особливостей системотехніки.

Сферами практичного застосування сучасної системотехніки є радіолокація. будівництво, транспорт, військова справа і ряд інших складних сучасних комплексів (систем), де вже створені і ефективно розвиваються такі прикладні науки, як: системотехніка радіолокації; системотехніка будівництва; системотехніка транспорту; системотехніка військова, ін.

Основою цих і інших наук є системотехніка теоретична, яка направлена на вирішення наступних проблем:

 • - виявлення і опис найбільш загальних системних характеристик і закономірностей, не залежних від конкретного типу СТК;
 • - розробка експериментальних методів, що дозволяють з достатньою достовірністю при прийнятному об'ємі ресурсів, що витрачаються, оцінювати теоретичні концепції;
 • - вивчення круговороту речовини і послідовності операцій по використанню енергії і формування на цій основі узагальнених критеріїв приватних типів систем;
 • - розробка методів реалізації принципів системотехніки при створенні і використанні конкретних зразків систем.

Системотехніка теоретична створена і розвивається на базі загальної теорії систем, що складає основу формалізації всіх етапів проектування складних систем.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші