Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Програмування складних систем

OOP відображає еволюційний процес в проектуванні складних систем і тому ця нова методологія не є різким відступом від відомих методів, а будується з урахуванням накопиченого досвіду.

Аналіз інформаційного простору сучасних підприємств, що беруть участь в розробці, виробництві і експлуатації PC, показує, що сьогодні це простір вже досить добре структурований і комп'ютеризований. В цілому, це деяка "стала" метаструктура, де, згідно логічної термінології позначення, перша частина цього складного слова, тобто "мета" (гр. meta – після, за, через) означає систему, яка служить для дослідження або опису інших систем.

Метаструктура сучасного виробництва і експлуатації PC це:

 • - електронні уніфіковані комунікації;
 • - об'єктно-програмні засоби CAD/CAWCAE-технології та ІПВ-технології;
 • - об'єктно-програмні засоби, які здійснюють планування і управління ресурсами при виробництві і експлуатації (ERP-системи);
 • - логістичні системи;
 • - інші.

Наявність вказаних засобів, що формують інтегрований електронний ме- тапростір, вже дозволяє успішно формувати моделі ЖЦ, які є об'єктивним відображенням і інформаційним супроводом тих процесів, що склалися, наприклад, на транспорті (технологічних, виробничих) і їх взаємозв'язків на різних стадіях проектування, виробництва і експлуатації PC. Тому існує безліч моделей ЖЦ і програм їх реалізації, які з різним ступенем адекватності описують реальні структури і процеси ЖЦ сучасних дорогих виробів.

Наприклад, для вирішення завдань в структурі ITS, сучасний ринок ПЗ пропонує цілий ряд галузевих типових комплексних рішень: "1С-Рарус: Автохозяйство", корпоративна інформаційна система "SIKE АВТОПАРК", а також програмні продукти фірми "АвтоСофт", де з метою пристосованості під різні класи завдань використовують різні мови програмування і програмні засоби: BASIC, Pascal, С, C++, Delphi, AnyLogic, Maple.

BASIC (Beginner's Allpurpose Symbolic Instruction Code) з'явилася в 60-і роки в Америці. Це проста мова, яка призначена для швидкого освоєння. Сьогодні BASIC є фактичним стандартом для мікро-ОВМ. Це забезпечено завдяки простоті як в освоєнні так і в реалізації BASIC. При проектуванні мови BASIC використовувалися такі принципи: бути простою у використанні для початківців; бути мовою програмування загального призначення; надавати можливість розширення функціональності, доступну досвідченим програмістам; бути інтерактивною; надавати ясні повідомлення про помилки; швидко працювати на невеликих програмах; не вимагати розуміння роботи апаратного забезпечення; бути посередником між користувачем і операційною системою. Завдяки своїм принципам BASIC стала однією з найчастіше використовуваних мов на платформі Microsoft Windows.

Pascal розроблена відомим теоретиком Н. Віртом на основі ідей мови Ал- гол-68 і призначена, перш за все, для навчання програмуванню. Вона побудована за принципом "необхідно і достатньо", володіє суворим контролем типів, конструкціями для опису довільних структур даних, має невеликий, але достатній набір операторів структурного програмування. Зворотною стороною простоти і суворості є громіздкість описів конструкцій мови. Найбільш відома реалізація – Turbo/Borland Pascal, яка, незважаючи на відмінності від стандарту Pascal, представляє середовище і набір бібліотек. Саме вони зробили з "учбової" мови промислову систему для розробки програм в середовищі MS – DOS.

С – це мова в основу якої покладені вимоги системного програміста: повний і ефективний доступ до всіх ресурсів комп'ютера, засоби програмування високого рівня, переносимість програм між різними платформами і операційними системами.

C++, зберігає сумісність з мовою С і має можливість об'єктно- орієнтованого програмування, виражаючи ідею класу (об'єкту). Завдяки своїм якостям, C/C++ зайняла позицію універсальної мови для будь-яких завдань. Але її застосування є неефективним там, де потрібно отримати готовий до вживання результат в найкоротші терміни, або там, де невигідним стає сам процедурний підхід.

Delphi виникла на ринку корпоративних систем програмних середовищ для Windows, Borland. Ho Delphi – це не продовжувач справи Borland Pascal / Borland С, її ніша – так зване швидке створення доповнень (Rapid Application Developing – RAD). Сьогодні подібні засоби дозволяють в найкоротші терміни створити робочу програму з готових компонентів, не витрачаючи масу зусиль на дурниці. Особливе місце в таких системах займають можливості роботи з БД.

AnyLogic – ПЗ для імітаційного моделювання бізнес-процесів. Воно розроблене російською компанією і є інструментом, який має сучасний графічний інтерфейс, а також дозволяє використовувати мову Java для розробки моделей. Моделі Anylogic можуть бути створені на будь-яких основних парадигмах імітаційного моделювання: дискретно-подієве, системна динаміка, агентне.

Maple – програмний пакет і система комп'ютерної алгебри. Це продукт компанії Waterloo Maple Inc., яка з 1984г. випускає програмні продукти, орієнтовані на складні математичні обчислення, візуалізацію даних і моделювання. Система Maple призначена для символьних обчислень, хоча має ряд засобів і для чисельного вирішення диференціальних рівнянь, а також для визначення інтегралів. Maple володіє розвиненими графічними засобами, має власну мову програмування, яке нагадує Pascal.

В OOP найбільш значний внесок був внесений об'єктними і об'єктно- орієнтованими мовами програмування: Simula (1967р.), Smalltalk (70-і роки XX століття), C++ (80-ті рр. XX століття).

Вибір мови програмування є достатньо складним питанням. Все залежить від конкретної ситуації, апаратних можливостей комп'ютерної техніки, майбутніх вимог. Для того, щоб, наприклад, програмний продукт займав менше місця, доцільно використовувати набір бібліотек. NET.

.NET Framework – програмна платформа, випущена компанією Microsoft в 2002р. Вона включає засоби для забезпечення виконання додатків, створених на її основі, а також набори класів, які можуть бути використані для створення програм. Це набір бібліотек, тобто набір спеціальних файлів, в яких знаходяться необхідні параметри і дані для забезпечення працездатності самої програми.

Найбільш популярною об'єктно-орієнтованою мовою програмування для платформи .NET є Visual Basic .NET – це об'єктно-орієнтована мова програмування, яку можна розглядати як черговий виток еволюції Visual Basic, що реалізований на платформі Microsoft NET.

Visual Basic Net – це інтегроване середовище розробки додатків, яке дає можливість візуалізувати процес створення графічного інтерфейсу, що розробляється, тобто середовище, яке дозволяє створювати об'єкти і задавати значення їх властивостей за допомогою діалогових вікон системи програмування. Переваги Visual Basic Net:

 • - простота і наочність;
 • - динамічний розвиток мови;
 • - інтеграція в такі програми як Word, Excel та інші, що дозволяє управляти цими програмами з інших програм;
 • - висока швидкість створення доповнень з графічним інтерфейсом для MS Windows;
 • - захист від помилок, пов'язаних із застосуванням покажчиків і доступом до пам'яті;
 • - можливість використання більшості функцій WinAPI для розширення функціональних можливостей програми.

В 90-ті рр. XX століття виникла "Уніфікована мова моделювання" або "Unified Modeling Language" ("UML"), яка є мовою для визначення, уявлення, проектування і документування програмних систем, організаційно-економічних систем, технічних систем і інших систем різної природи.

UML спрощує процес моделювання, знижує його вартість і підвищує ефективність. Вона є стандартним інструментом для створення ПЗ "креслень". За допомогою UML можна візуалізувати, специфікувати, конструювати і документувати артефакти програмних систем.

UML придатна для моделювання будь-яких систем: від інформаційних систем масштабу підприємства до розподілених Web – доповнень і навіть вбудованих систем реального часу.

UML – графічна мова, проте, це не просто набір графічних символів, за кожним з них стоїть добре виявлена семантика. Тому UML не є мовою візуального програмування, проте моделі, створені з її допомогою, можуть бути безпосередньо перекладені різними мовами програмування. Наприклад, UML-модель можливо відобразити на такі мови, як Java, C++, Visual Basic, і навіть на стійкі об'єкти об'єктно-орієнтованої БД.

В рамках мови UML всі уявлення про моделі складної системи фіксуються у вигляді спеціальних графічних конструкцій, які отримали назву діаграм. Різновиди діаграм приведені на рис. 3.10.

Модель складної системи в положеннях UML

Рис. 3.10. Модель складної системи в положеннях UML

Мова UML за допомогою діаграм (рис. 3.10) дас можливість охопити поглядом практично кожну систему у всій її повноті, тобто побачити її недосконалість, внести необхідні зміни (де це необхідно) і уникнути багатьох помилок, які зазвичай стають помітними тільки після того, як програма вже написана, шо багато в чому і визначає ефективність сучасного об'єктного моделювання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші