Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ТРАНСПОРТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ "ХНАДУ ТЕСА"

Загальна характеристика

Транспортно-інформаційна система "ХНАДУ ТЕСА" – система супутнико- вого моніторингу PC, яка є спеціалізованим програмно-апаратним комплексом для управління КЕ і ТЕ в МАТП.

В основі створення системи "ХНАДУ ТЕСА" покладена ідея об'єднання в комплекс, по-перше, всіх необхідних завдань, які сьогодні висуваються до подібних транспортних систем, як щодо їх інфраструктури, так і самого транспорту, по-друге, об'єднання дій, направлених на вирішення цих завдань (рис. 5.1).

Основні інформаційні складові побудови транспортно-інформаційної системи моніторингу

Рис. 5.1. Основні інформаційні складові побудови транспортно-інформаційної системи моніторингу "ХНАДУ ТЕСА"

Система "ХНАДУ ТЕСА" призначена для вирішення виробничих завдань АТЗК по оптимізації роботи парка PC і є комплексним рішенням по моніторингу і управлінню ЖЦ етапу експлуатації PC в МАТП.

Система забезпечує безперервний моніторинг PC при невеликих експлуатаційних витратах за рахунок використання сучасних технологій мобільного бездротового зв'язку і професійного навигаційно-зв'язного обладнання. Впровадження системи — якісно новий рівень управління парком АТЗК.

Перевагою системи "ХНАДУ ТЕСА" є:

- безперервний автоматичний контроль процесу руху PC з оцінкою умов експлуатації, часу проходження маршрутів і відповідності графікам роботи, ві-

дображенням місцерозташування і маршрутів КЕ в режимі реального часу на електронних картах;

 • - безперервний автоматичний контроль параметрів технічного стану PC і параметрів виконання режиму проведення дій ТО і Р з оцінкою рівня надійності PC і ефективності ТЕ;
 • - висока оперативність доставки повідомлень;
 • - повна конфіденційність оброблюваних системою даних і відомостей, що отримуються в системі;
 • - можливість інтеграції з інформаційними системами МАТП;
 • - можливість підключення виконаних за замовленням клієнта спеціальних модулів ПЗ для вирішення супутніх завдань;
 • - низька вартість обладнання;
 • - мінімальні витрати на експлуатацію системи.

Система "ХНАДУ ТЕСА" – це апаратно-програмний комплекс (телемати- чна платформа), який побудований на технології "клієнт-сервер" із застосуванням ІРеб-технологій, а його складовими є (рис.5.2):

 • - телематичний сервер;
 • - ПЗ телематичного сервера BN-Complex™;
 • - ПС телематичного сервера;
 • - базове ПЗ "Virtual mechanic", "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"" робочого місця диспетчера;
 • - абонентські термінали (навігатори-приймачі PC).

Схема структурна транспортно-інформаційної системи моніторингу

Рис. 5.2. Схема структурна транспортно-інформаційної системи моніторингу "ХНАДУ ТЕСА"

PC підприємств, шо користуються послугами "ХНАДУ ТЕСА". оснащується навігаційно-зв'язними і телематичними навігаторами-нриймачами. які дозволяють цілодобово контролювати навігаційні і технічні параметри PC різних категорій. Весь об'єм навігаційної і технічної інформації, що отримується від спостерігаємого PC. поступає на телематичний сервер, зберігається в базі даних (MS SQL або Interbase) і стає доступним в науково-диспетчерському пункті ХНАДУ, де проходить подальшу обробку за допомогою спеціального розробленого ПЗ " Virtual mechanic", "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"" і ін. Далі інформація в "режимі блогу" сайту khnadu.com, стає доступна клієнтам – власникам як окремих одиниць, так і парку PC. тобто будь-якій людині, що безпосередньо координує роботу свого МАТП. а також фахівцям-дослідникам.

Блог (англ. blog, від web log – інтернет-журнап подій, інтернет-щоденник, онлайн-щоденник) – Web-сайт, основним змістом якого є регулярне додавання записів, що містять текст, зображення або мультимедіа.

Відмінною особливістю системи "ХНАДУ ТЕСА" є відсутність необхідності установки кожним клієнтом спеціального ПЗ. складного для звичайного сприйняття, в якому рядові системи можуть використовувати електронні векторні багатошарові карти місцевості і об'ємні масиви необхідних для прорахунків даних (від Vіп номера автомобіля, до параметра тиску повітря у впускному колекторі мотора). Вся інформація, піддана кваліфікованій обробці фахівцями ХНАДУ. доступна клієнтам через браузер в блозі – khnadu.com. У кожного клієнта є можливість побачити місцеположення і поточні (зокрема "надійнісні") характеристик його PC через ПЗ серверної частини за адресою – server, khnadu.com.

В даному ПЗ застосовуються гнучкі налаштування і прості у використанні інтерфейси, що максимально спрощує обробку інформації і оперативне управління. дозволяє у будь-який момент сформувати необхідні графіки і звіти (у форматах MS Office), а також відправити інформацію до інших ІС клієнта.

При впровадження системи в МАТП, деякі складові можуть мінятися залежно від вимог конкретного клієнта, проте загальний принцип побудови завжди залишається незмінним.

Основні функції системи "ХНАДУ ТЕСА" можна умовно розділити на три групи: функції моніторингу, функції управління і функції зберігання інформації і сполучення із зовнішніми ІС.

Функції моніторингу системи "ХНАДУ ТЕСА":

 • - автоматичне визначення навігаційних параметрів PC (географічні координати, швидкість руху, азимут, висота над рівнем моря):
 • - автоматичне визначення параметрів стану PC за показниками контрольних пристроїв телематичних навігаторів-приймачів (наявність і "якість" електроживлення в системі управління робочими процесами мотора і др.: стан замків (відкрит/закрит) дверей пасажирського салону (кабіни); включення систем звукової, світлової сигналізації; положення кузова самоскида; робота навісного і додаткового устаткування, температурний режим, перевищення допустимої швидкості руху; рівень рідин в ємкостях (бак, цистерна) і інше);
 • - автоматична передача в МАТП навігаційної і іншої інформації про PC через заданий інтервал часу (періодичність від 20 секунд);
 • - автоматична передача в МАТП позачергових повідомлень про зміну параметрів стану PC при спрацьовуванні контрольних пристроїв або датчиків (натиснення водієм тривожної кнопки, зміна режиму роботи додаткового устаткування, тривалий простій об'єкту, вхід об'єкту в певну зону або вихід з неї);
 • - автоматичне занесення навігаційної інформації і інформації про стан PC в незалежну пам'ять при втраті каналів зовнішнього зв'язку, з подальшою автоматичною або за запитом відправкою записаних даних в МАТП;
 • - автоматичне стеження за виконанням PC маршруту або графіка руху з подачею тривожного повідомлення при відхиленнях;
 • - можливість вибору окремих одиниць PC для стеження за їх переміщенням і станом в режимі реального часу;
 • - відображення в графічній формі місцеположення і параметрів PC на векторних електронних картах місцевості;
 • - відображення даних про місцеположення і стан об'єктів в текстовій формі у вигляді таблиць;
 • - відображення в МАТП позачергових повідомлень про зміну стану PC у вигляді тривожних вікон з подачею відповідного сигналу.

Функції управління системи "ХНАДУ ТЕСА":

 • - формування на електронних картах місцевості контрольних зон для від- стежування переміщення PC;
 • - контроль і аналіз фактичного пробігу PC за певні проміжки часу;
 • - передача команд диспетчера на виконавчі пристрої PC (блокування системи пуску, виключення мотора, включення системи аварійних сигналів, виклик водія, управління додатковим обладнанням);
 • - голосовий зв'язок диспетчера МАТП з водіями PC;
 • - автоматичний запис в журнал подій всіх дій, проведених диспетчером МАТП.

Функції системи "ХНАДУ ТЕСА" по зберіганню інформації і інтеграції із зовнішніми ІС:

 • - зберігання інформації в єдиній БД (MS SQL або Interbase);
 • - перетворення інформації у формат, сумісний з призначеними для користувача ІС;
 • - обмін даними з призначеними для користувача ІС;
 • - створення БД у форматі призначених для користувача архівів.

За принципом побудови система "ХНАДУ ТЕСА" містить три основні частини:

 • - "РС" – об'єкти моніторингу;
 • - "мережі передачі інформації" – GSM/GPRS, Internet;
 • - "Система обробки і зберігання інформації" – телематичний сервер.

РС – об'єкт моніторингу в системі "ХНАДУ ТЕСА", оснащений навига- ційно-зв'язними і прийомо-передаючими пристроями, виконаними у вигляді компактного модуля – телематичного приймача-навігатора (далі контролер ска

нер-комунікатор) з контрольними пристроями, а також засобами текстового, голосово і відео зв'язку.

Контролер сканера-комунікатора – це абонентський термінал, який служить для прийому і обробки сигналів навігаційних супутників. Він отримує дані з пристроїв контролю параметрів стану автомобіля і його елементів, забезпечує зв'язок з телематнчним сервером, передає управляючі сигнали на бортові виконавчі пристрої.

В системі "ХНАДУ ТЕСА" використовуються сучасні серійно- вироблювані сканери-комун і каторн від ведучих світових постачальників обладнання зв'язку (Globalsal, Хехип. GALILEO. Tellonika. АвтоГРАФ і ін.), які проходять тестування і доопрацювання (по корпусу, обв'язуванню, внутрішній логіці) фахівцями компанії "МІМтелематика".

Прнйомо-передавальні вузли сканерів-комунікаторів використовують мережі зв'язку стандарту GSM. Для функціонування системи не важливо який виробник сканер-комунікатора, важлива наявність в пристрої саме GSM модуля зв'язку, оскільки система "ХНАДУ ТЕСА" підтримує будь-які протоколи обміну даними з використанням мережі GSM між PC і телематнчним сервером.

В якості навігаційного обладнання в сканерах-комунікаторах використовуються приймачі глобальних систем навігації GPS/ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система), що дозволяє з високою точністю визначати місцезнаходження і навігаційні параметри (швидкість, напрям руху, висоту над рівнем моря) PC, використовуючи сигнали навігаційних супутників.

Зараз як абонентські термінали в системі "ХНАДУ ТЕСА" використовуються серійно вироблювані GPS/GSM/GPRS термінали BN-City GX.

Пристроями контролю параметрів стану автомобіля і його елементів, шо підключаються до контролера сканера-комунікатора на борту PC. служать датчики і вимірювальні пристрої різних типів:

 • - логічні, що здійснюють контроль числа і місць зупинок, моменту часу входу/виходу в певні зони, моменту досягнення допустимої швидкості руху, підрахунок пробігу, мотогодинннка та інші;
 • - цифрові, шо визначають момент відкриття дверей кузова (кабіни), момент пуску мотора, положення самоскидного кузова, стріли автокрана і ін.;
 • - аналогові, що визначають температуру, вагові навантаження, напругу в системі електрообладнання, рівень рідини в різних ємностях (бак, цистерна), число обертів мотора і ін.

Виконавчі пристрої підключаються до контролера сканера-комунікатора і служать для виконання автоматичних команд або команд, що подаються оператором з диспетчерського пункту. Такими пристроями можуть бути реле блокування пуску мотора, включення систем звукової або світлової сигналізації, управління температурними режимами і інше.

Рідкокристалічний дисплей, що підключається до контролера сканера- комунікатора забезпечує можливість отримання водієм інформації в текстовій формі, а підключаєма аудіо – відео гарнітура – голосовий і відео зв'язок з диспетчерськими пунктами.

Застосування технологій передачі інформації по стільникових мережах зв'язку істотно підвищує ефективність системи в цілому. При використанні абонентських терміналів з передачею зв'язку по каналах GSM/GPRS, GSM/SMS і GSM/Голос система "ХНАДУ ТЕСА" забезпечує доступ до всіх видів інформації, включаючи голосовий, фото і відеозв'язок. Вибір оператора мережі передачі обумовлен специфікою умов використання системи і вартістю послуг, що надаються оператором. В якості оператори мереж передачі інформації на території України можуть використовуватися: МТС, КиївСтар, Life, Beeline, Utel та ін.

Телематичним сервером є апаратний серверний блок зі встановленим комплексом серверного ПЗ, підключений до мережі Internet з привласненим статичним IP-адресом (див. §1.5.5). Універсальна архітектура у поєднанні з простими алгоритмами роботи і висока пропускна спроможність телематичного сервера дозволяє підключати до системи до декількох тисяч абонентських терміналів без помітного зниження швидкодії системи в цілому. Для підвищення надійності системи потоки даних можуть дублюватися на інший аналогічний сервер, що виконує функції резервного.

Основні функції телематичного сервера:

 • - встановлення з'єднань зі сканерами-комунікаторами PC і диспетчерськими пунктами;
 • - прийом і обробка текстових повідомлень, що поступають від користувачів системи і команд оперативного управління;
 • - прийом і обробка навігаційних і телематичних параметрів, що поступають від сканерів-комунікаторів і автоматичних підтверджень виконання команд оперативного управління;
 • - передача на диспетчерські пункти поточних і архівних навігаційних і телематичних параметрів PC;
 • - зберігання інформації в єдиній БД (MS SQL або Interbase);
 • - формування звітів за запитом з диспетчерських пунктів;
 • - перетворення інформації у формат, сумісний з призначеними для користувача ІС;
 • - обмін даними з призначеними для користувача ІС;
 • - створення БД у форматі призначених для користувача архівів;
 • - зберігання і розподіл інформації з БД електронних карт місцевості (Г1С);
 • - ретрансляція даних на інші сервери.

Диспетчерський пункт системи "ХНАДУ ТЕСА" представляє собою робоче місце диспетчера: робоча станція (комп'ютер) зі встановленим на ньому спеціалізованим ПЗ "Virtual mechanic", ".Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"" і ін.

Робочі клієнтські персональні комп'ютери (ПК) можуть знаходитися як всередині локальної мережі підприємства, так і поза такою з підключенням через мережу Internet. Для тих випадків, коли потрібне тільки періодичне спостереження за діяльністю PC (наприклад, для керівництва МАТП), можливе підключення до телематичного сервера спрощених версій диспетчерських пунктів з використанням Web-технології.

ПЗ сервера – це розробка компанії BN™, яке призначене для автоматизації робочого місця "наукових" диспетчерів і клієнтів системи "ХНАДУ ТЕСА", а також працівників адміністративно-господарських відомств і служб експлуатації і інших відомств підприємств, в чиї обов'язки входить управління внутріш- ньокорпоративним парком PC. ПЗ, використовуване в побудові системи, є розробкою компанії "МІМ телематика". Воно формує на екрані монітора (рис. 5.3):

 • - головне табличне вікно з картою місцевості і маршрутом в режимі стеження за об'єктом.
 • - верхню панель роботи з контрольними зонами (геозони).
 • - бічну панель управління PC.

Основні функції ПЗ BN™:

 • - контроль стану PC на основі інформації, що поступає;
 • - відображення місцеположення PC на електронних картах місцевості;
 • - реєстрація планових і позапланових подій, що відбуваються;
 • - можливість формування маршрутних листів;
 • - внесення позапланових змін до маршрутів і графіків руху;
 • - автоматичний і візуальний контроль відповідності маршрутам і графікам руху PC;

Вид інформації монітора, що забезпечується ПЗ серверної системи

Рис. 5.3. Вид інформації монітора, що забезпечується ПЗ серверної системи "ХНАДУ ТЕСА"

 • - формування планових маршрутів, розкладів і графіків PC;
 • - занесення інформації про PC і персонал в БД системи;
 • - видачі узагальненої інформації про поточний і загальний стан автопарку у вигляді звітів в стандартних форматах;
 • - інформування диспетчерів про зміни в маршрутах і графіках руху;
 • - робота з електронними картами місцевості.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші