Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Свинець

Властивості свинцю

М'якість, пластичність, низька температура плавлення забезпечують легкість механічної обробки предметів, що містять свинець і його сполуки. Цей факт зумовлює зараз і зумовлював із давніх часів широке застосування свинцю. Свинець використовувалося для виробництва посудин, водопостачальних труб. Сьогодні свинець застосовується для виробництва кришталю, фарб, емалі, різних металевих виробів (складова частина сплавів), а також акумуляторів. Здатність творити сполуки сприяє проникненню свинцю до атмосфери. У свою чергу легкість міграції сприяє його розповсюдженню у водному и водно-ґрунтовому середовищі.

Форми існування свинцю

A. Форми існування свинцю в ґрунті. Найважливішими мінералами свинцю є такі, як гален PbS, церисит PbCO3, англезит PbS04 і крокоїт PbCrO4. У ґрунті свинець належить до дуже слабких мігрантів, рідко виступає в ґрунтових розчинах у вигляді іону Рb2+, найпоширенішою формою якого є комплексні іони на зразок: Pb(ОН)+, Pb(ОН)42-, які беруть участь у процесах сорбції і десорбції. Свинець дуже легко адсорбується мінералами мулу, гідроксидами заліза й алюмінію, а також органічними речовинами. З ґрунтового розчину виділяється у вигляді карбонатів і фосфатів, що свідчить про його стійке розташування в ґрунті, зокрема там, де pH ґрунту є більшим ніж 6,5. Піля зміни pH ґрунту в напрямку до кислотного з'являються рухомі гідрокарбонатні форми PbНСO3+, а також органічні комплекси.

Б. Форми існування свинцю у воді. У морській воді домінують карбонати PbСO3, хлориди PbCl+, PbС12, а також гідроксильні форми на зразок Pb(ОН)2. Простий гідрокатіон [Pb(H2O)4)2+ з'являється у водах із pH нижче ніж 5. У лужному середовищі з'являються прості гідроксильні комплекси [Pb(Н2O)3OН]~ та поліядерні комплекси (рис. 2.8, розділ 2.4.2).

B. Форми існування свинцю в осадах. Неорганічні та органічні сполуки свинцю в осадах і ґрунті під час біохімічних реакцій зазнають біометилювання. Унаслідок цього виникають триалкільні сполуки на зразок (СН3)3PbХ, де X – це атом галогену. Триалкільні сполуки диспропорціонують відповідно до реакції:

Продукти реакції диспропорціонування (тетраалкільні сполуки) є набагато більш тривалими порівняно з триалкільними. У присутності сульфідів утворюються сульфідні похідні:

Г. Форми існування свинцю в повітрі. Присутність свинцю в повітрі пов'язана насамперед із додаванням тетраетилсвинцю (ТЕС) до бензину з метою збільшення його октанового числа. Алкільні сполуки свинцю, що перебувають у бензині, під час процесів спалення зазнають трансформації до оксидів, які реагують із присутніми в бензині галогеновуглеводнями С2Н4С12 або С2Н4Вr2, утворюючи галогени на зразок PbС12, PbСlВr, PbВr2. Останні у свою чергу виділяються з продуктами згоряння. В атмосфері за умови присутності інших забруднювачів галогени перетворюються на різні солі:

Перебіг вищенаведених реакцій полегшується у вологому повітрі аерозолів. Залежно від присутності інших забруднювачів, а також від кліматичних умов через декілька днів леткі галогени зазнають вищенаведених змін до сполук нелетких – солей і опадають на поверхню ґрунту, води і рослин.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>