Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Екологія arrow Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інтегральне природокористування та стандарти якості навколишнього середовища

Інтегральне природокористування основане на концепції тісного взаємозв'язку всіх компонентів геосистем і розумінні неможливості посиленої експлуатації одного із компонентів без збитку іншим. Тобто йдеться про багатобічне врахування глибокого впливу одних середовищетвірних компонентів на інші, про природокористування з мінімальним вилученням нових природних ресурсів і найбільшою економічною віддачею в межах збереження доцільної екологічної рівноваги. Для цього існують стандарти якості навколишнього середовища, які підрозділяються на екологічні та виробничо-господарські.

Екологічні стандарти встановлюють гранично допустимі норми антропогенного впливу на середовище, перевищення яких загрожує здоров'ю людини, а також є згубним для рослинного й тваринного світу. Такі норми мають вигляд гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин (ГДК) та гранично допустимих рівнів шкідливого фізичного впливу (ГДР). ГДР встановлюються, наприклад, для шумового та електромагнітного забруднення. ГДК - це кількість шкідливої речовини, яка за певний проміжок часу не впливає на здоров'я людини і не викликає несприятливих наслідків у її нащадків. При визначенні ГДК враховується також вплив цих забруднювачів на природні умови в цілому. Наприклад, для повітряного середовища розроблено більше 200 нормативів ГДК, а для водного - більше 600.

Виробничо-господарські стандарти якості навколишнього середовища регламентують екологічно безпечний режим роботи виробничого, комунально-побутового та будь-якого іншого об'єкта. Це гранично допустимі викиди забруднювальних речовин у навколишнє середовище (ГДВ).

Відповідно заходи з поліпшення якості навколишнього середовища поділяють на такі групи;

  • - технологічні - це розробка сучасних технологій, що забезпечують комплексне використання сировини та утилізацію відходів (напр., вибір пального з меншим продуктом згоряння значно зменшує викиди речовин в атмосферу);
  • - санітарно-технічні - це очистка промислових викидів за допомогою різних конструкцій очисних споруд;
  • - архітектурно-планувальні — це боротьба із запиленістю, раціональне розміщення підприємств і житлових районів, озеленення населених пунктів, обов'язкове виділення в межах населених пунктів санітарно-захисних зон;
  • - інженерно-організаційні - зменшення стоянок біля світлофорів, зниження інтенсивності руху транспорту на перевантажених автомагістралях тощо;
  • - правові - установлення і дотримання законодавчих актів із підтримки якості атмосфери, водойм, грунтів тощо;
  • - економічні - це вкладання грошових коштів у розвиток нових технологій, які забезпечують енерго- та ресурсозбереження, зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище;
  • - виховні - це формування екологічної культури населення. Отже, природоохоронні заходи на проектованій території мають здійснюватися з метою мінімізації тих змін ландшафтів, що викликають погіршення або порушення виконуваних ними функцій; досягти цього можна шляхом регулювання антропогенних впливів на ПТК. Тобто охорона ландшафте як суспільно необхідна діяльність має бути керівним принципом у територіальному плануванні і проектуванні.

При цьому основним завданням прогнозування в проектно-планувальній практиці є оцінка можливої реакції навколишнього середовища на безпосередній чи опосередкований вплив людини та попередження несприятливих процесів у ПТК, викликаних впливами різних видів природокористування. Об'єктами ландшафтного прогнозування служать ПТК та їхні територіальні сполучення; предметом - їхні майбутні зміни, а також зміни чинників і джерел впливу на ПТК.

Стандарти якості навколишнього середовища існують для різних видів природокористування з мінімальним вилученням нових природних ресурсів і найбільшою економічною віддачею в межах збереження доцільної екологічної рівноваги.

Таким чином, обґрунтування необхідних природоохоронних заходів у планувальному регіоні є завершальним етапом геоекологічного обґрунтування схем і проектів природокористування, але у зв'язку з комплексним характером проектування цей етап нерозривно взаємопов'язаний з усіма попередніми і служить основою для прийняття проектних рішень. Головним документом при цьому є проектна ландшафтно-природоохоронна карта, у якій зміст, послідовність та обсяг природоохоронних заходів корелюють з ландшафтною структурою території та її структурно-функціональною організацією. Крім того, така карта має служити вдосконаленню структури та організації природоохоронних закладів, геоекологічного моніторингу в регіоні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші