Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Екологія arrow Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ГЕОТЕХСИСТЕМ

Геотехсистеми транспортного призначення є обов'язковим складовим елементом інфраструктури будь-якої освоєної території, які відіграють велику роль у формуванні та розвитку економіки кожної країни, району, міста. Сам транспорт і геотехсистеми транспортного призначення дуже негативно впливають на природу. Найбільшого негативного впливу завдають наземний транспорт і пов'язані з ним системи. Основними факторами несприятливого впливу повітряного транспорту є шум, забруднення атмосфери продуктами згоряння палива, електромагнітне опромінення. Вплив водного транспорту виражається, головним чином, у забрудненні водойм нафтовими та господарсько-побутовими стоками і в забрудненні атмосфери в результаті вантажних операцій у портах.

Особливості взаємодії природно! і технічних підсистем у транспортних геосистемах

За особливостями технічної складової серед транспортних ГТС виділяють дві великі групи - площові (аеропорти, залізничні вокзали, річкові та морські порти) та лінійні (дороги - автомобільні та залізниці, магістральні трубопроводи, судноплавні канали тощо). Проблеми геоекологічного проектування, будівництва та експлуатації площових транспортних ГТС аналогічні промисловим.

Ми розглянемо транспортні геотехсистеми лінійного характеру, оскільки саме вони є найбільш розповсюдженими і мають деякі відмінності від промислових ГТС як за особливостями взаємодії в них природних і технічних елементів, так і за їхнім впливом на навколишнє середовище. Лінійний характер автодоріг, залізниць, магістральних трубопроводів тощо призводить до того, що одним із головних видів їхнього впливу на природу стає ефект, що розділяє, який проявляється у розчленуванні єдиних природно-територіальних комплексів на ізольовані ділянки, порушенні в них горизонтальних зв'язків. Одночасно лінійні транспортні споруди і прилеглі до них смути можуть бути каналами розповсюдження різних речовин, деяких видів рослин, дрібних тварин, комах.

У складі лінійних транспортних ГТС виділяють два основних елементи, які різняться за ступенем перетворення людиною природи: практично повністю створені людиною власно дороги (акваторії каналів) і частково перетворена придорожня (приканальна) смуга.

Вплив будівництва та експлуатації лінійних транспортних ГТС на природне середовище може бути охарактеризований такими двома аспектами:

Вплив у ході будівництва. Технологія будівництва транспортних об'єктів завжди супроводжується глибоким втручанням у середовище - переміщенням значної маси ґрунту, порушенням системи поверхневого та підземного стоку, докорінною зміною рельєфу, знищенням рослинного покриву, загостренням інтенсивності протікання екзогенних процесів тощо.

- Вплив уже збудованих об'єктів. Тут розрізняють: 1) вплив самої інженерної споруди; 2) вплив транспортних засобів і транспортованих вантажів; 3) вплив заходів з ремонту і утримання транспортних об'єктів.

У процесі експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури вплив на природне середовище зростає зі збільшенням інтенсивності їхнього використання. Зимове утримання автомобільних доріг пов'язано з розповсюдженням солей у придорожній смузі. Кожний вид лінійних транспортних ГТС має свої специфічні особливості. Так, сильний негативний вплив на природу автомобільних доріг пов'язаний, по-перше, з тим, що сучасні автомагістралі мають ширину в декілька разів більшу, ніж інші види транспортних систем; по-друге, автомобілі, які рухаються автодорогами, викидають в атмосферу значну кількість шкідливих речовин. Крім того, автодороги, що інтенсивно використовуються, є джерелом сильного шуму, а також вібрації ґрунту.

Залізниці як природно-технічні геосистеми мають багато спільного з автодорогами, але їхній вплив на природне середовище має інший характер — він інтенсивніший на етапі спорудження і менш інтенсивний у процесі їхнього функціонування. У ході експлуатації залізниці значно менше забруднюють природне середовище; в умовах електричної тяги джерелами забруднення можуть бути лише вантажі, що перевозяться, та деякі супутні підприємства, які забезпечують роботу залізничного транспорту.

Будівництво магістральних трубопроводів, як і інших лінійних транспортних споруд, також пов'язано з великими порушеннями природних геосистем у результаті роботи будівельної техніки. Великої шкоди середовищу завдають розливи нафти при аваріях. Але рекультивовані смуги відчуження підземних трубопроводів можуть потім бути використані як сільськогосподарські угіддя.

При спорудженні ліній електропередач [ЛЕП) не відбувається значного впливу на природу (напр., порушення рельєфу та рослинного покриву). Істотні незворотні зміни виникають лише при вирубці просік у лісових районах. Вплив електричного поля виражається в тому, що за високої відносної вологості повітря (80-100 %) траси стають перешкодою для великих тварин і птахів.

Судноплавні канали, порівняно з іншими видами лінійних транспортних ГТС, мають обмежене розповсюдження, але техногенних змін зазнають усі компоненти природного ландшафту. Ефект, що розділяє, виражений тут найсильніше в результаті наявності водної перешкоди та крутих, укріплених бетоном берегів. Крім того, канали істотно змінюють гідрологічний режим території.

Таким чином, усі лінійні транспортні ГТС відіграють у ландшафті роль гідрологічних та екологічних бар'єрів. Земляне полотно автомобільних доріг і залізниць, а іноді й трубопроводи, є значними штучними перешкодами для поверхневого і підземного стоку. Відбувається його вимушений перерозподіл: зміна напрямку, застій води через ефект полотна тощо. Особливо сильні зміни гідрологічного режиму відбуваються при створенні великих земляних споруд. Підвищення рівня ґрунтових вод перед насипом і зниження поруч з виїмками може, зокрема, призвести до дестабілізації розвитку лісових ландшафтів (напр.,зменшення приросту деревини, хвороби дерев, а за особливо сильних змін - навіть їхньої загибелі).

Роль лінійних транспортних ГТС як екологічних бар'єрів зростає зі збільшенням ширини (або висоти - стосовно трубопроводів) інженерної споруди та інтенсивності руху на дорогах. Збільшення густоти мережі екологічних бар'єрів може поставити під загрозу збереження екологічної стабільності ландшафту. Це пов'язано з тим, що лісові масиви та інші природні комплекси є хоронителями генофонду - біоцентрами, що зв'язані один з одним біокоридорами. Мережа біокоридорів різних рівнів утворює так званий каркас екологічної стабільності території, яка часто порушується транспортними магістралями.

Також лінійні транспортні ГТС є зоною активізації деяких екзогенних процесів, початком міграції деяких речовин. Найбільш активні водна ерозія та зсуви, особливо при спорудженні доріг високих категорій, для яких необхідно створювати велику кількість високих насипів і глибоких виїмок. Дороги низьких категорій, трубопроводи, ЛЕП мають менш жорсткі нормативи кутів нахилу та кривизни, тому їхнє спорудження пов'язано з меншим обсягом земляних робіт. Але дороги, у тому числі ґрунтові, і трубопроводи, прокладені вздовж схилів навіть незначної крутизни, унаслідок знищення рослинності стають осередками бурхливого розвитку промоїн, ярів та інших лінійних водно-ерозійних форм.

Крім цього, лінійні транспортні ГТС виступають у ролі русел техногенних геохімічних міграцій. Тобто різними видами транспорту перевозиться величезна кількість усіляких речовин, які частково розсіюються у придорожній смузі. Наприклад, утрати вугілля при транспортуванні залізницею становлять 1,2-1,5 т на вагон або від 2 до 4 % ваги вантажу. Акумуляція речовин, що розсіюються, може призвести до виникнення техногенних геохімічних аномалій.

Лінійні транспортні ГТС є каналами розповсюдження синантропних {тобто супутніх людині) видів рослин, у тому числі бур'янистих. Особливо виділяється у цьому сенсі полотно залізниці, яке є також вихідним місцем натуралізації та розселення занесених видів. Наприклад, на територію сучасної Московської області у другій половині XIX ст. залізницями було занесені близько 70 видів рослин, більше 70 % з яких швидко розселилися і зустрічаються сьогодні переважно на урбанізованих землях. У районах широкого розповсюдження сільськогосподарських угідь придорожні смути часто перетворюються на місця мешкання різних дрібних тварин, які були витиснуті з території угідь. Мережа доріг, що розділяє лісові масиви, обмежує вільне переміщення не лише великих тварин, але й дрібних ссавців і комах. Обмеження життєвого простору може мати своїм наслідком навіть виродження деяких видів.

Вплив транспортних споруд на ландшафт, через гідрологічну складову може проявлятися шляхом забруднення вод у ході будівництва і наступної експлуатації доріг - це забруднення вод стоками з дороги, які несуть рештки нафтопродуктів тощо. Можливість та інтенсивність розповсюдження забруднень у придорожній смузі залежать від гідрометеорологічних умов - виду опадів (твердих чи рідких), їхньої інтенсивності, глибини і коливання рівня ґрунтових вод, режиму водостоків; рослинного покриву території (ступеня розвитку рослинності, методів обробки угідь) та ухилів поверхні.

Забруднення повітря і ґрунту токсичними речовинами, що містяться у відпрацьованих газах автомобілів, завдають великої шкоди придорожній рослинності при інтенсивності руху більше 45 тис. автомобілів за добу. Наприклад, акумуляція сполук свинцю рослинами придорожньої смуги спостерігається навіть при інтенсивності руху понад 1 тис. автомобілів за добу, що робить небезпечним використання придорожніх земель у сільському господарстві для вирощування овочів і як сінокісних угідь. У процесі експлуатації залізниць шкідливі речовини можуть розповсюджуватися при їхньому транспортуванні без відповідних засобів безпеки.

Отже, можна зробити такий висновок: майже всі геотехсистеми транспортного призначення дуже негативно впливають на природу. Але найбільш негативний вплив пов'язаний з функціонуванням наземного транспорту.

Негативний вплив лінійних транспортних геотехсистем проявляється в розчленуванні цілісних природно-територіальних комплексів на ізольовані ділянки та порушенні в них горизонтальних зв'язків. Одночасно лінійні транспортні споруди і прилеглі до них смуги можуть бути каналами розповсюдження різних шкідливих речовин, деяких видів рослин, дрібних тварин, комах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші