Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Екологія arrow Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ієрархічна структура міст

Місто - це складна природно-антропогенна система із властивою їй структурно-функціональною організацією і просторовою диференціацією процесів динаміки та функціонування. Для урбанізованої геосистеми розрізняють три класи елементарних (мінімальних) територіальних одиниць:

 • - техногенний - штучні об'єкти, створені людиною, які підтримуються нею в заданому режимі (споруди, будівлі, покриття, агрегати, механізми та ін.);
 • - антропогенний - штучні ландшафти та їхні компоненти (штучні поверхневі відклади та ґрунти, антропогенні форми рельєфу тощо);
 • - природний - антропогенні модифікації природних геосистем (відносно мало змінені геосистеми паркових, заповідних, меморіальних, рекреаційних та інших територій, які охороняються або вилучені з активного використання).

Одиничних трьох класів називають ландшафтно-архітектурними елементами (ЛАЕ). Таким чином, ландшафтно-архітектурний елемент - це найменша одиниця урбанізованого ландшафту, однорідний простір з певним складом геогоризонтів і одним елементом антропогенного освоєння. При виділенні ЛАЕ використовують такі діагностичні ознаки:

 • - однаковий характер та інтенсивність господарського використання;
 • - однорідні літогенна основа, поверхневі відклади та їхній речовинний склад;
 • - розташування у межах однієї мікроформи рельєфу;
 • - один різновид штучного ґрунту;
 • - один мікроклімат;
 • - однорідний режим зволоження і характер стоку. Поєднання декількох функціонально пов'язаних ЛАЕ утворює ландшафтно-архітектурну групу (ЛАГ). ЛАГ - це декілька спряжених ЛАЕ, які утворюють елементарні функціонально пов'язані ділянки. їхні діагностичні ознаки: 1) спряжений функціонально взаємообґрунтований характер розташування ЛАЕ; 2) якісна різноманітність ЛАЕ; 3) одноманітний характер поверхневих відкладів; 4) розташування у межах комплексу мікроформ рельєфу; 5) один підвид штучного ґрунту.

Однорідні ЛАГ утворюють просторові поєднання, які періодично повторюються, - ландшафтно-архітектурні масиви (ЛАМ). Діагностичні ознаки ландшафтно-архітектурних масивів - це: 1) певний закономірний характер розташування ЛАГ та ЛАБ; 2) однорідне функціональне використання; 3) однорідний характер і співвідношення потужностей поверхневих відкладів та ґрунтоутворювальних порід; 4) розташування у межах однієї мезоформи рельєфу; 5) один вид штучного ґрунту; 6) одноманітний режим температури та зволоження.

Декілька ЛАМ, що утворюють певні планувально-видові поєднання з одним архітектурним стилем забудови, особливим використанням пластики рельєфу, об'єднуються в ландшафтно-архітектурні комплекси (ЛАК). Ландшафтно-архітектурний комплекс - це просторове поєднання ЛАМ, яке утворює морфологічну (планувально-видову) єдність. Діагностичні ознаки ЛАК: 1) функціонально-морфологічне поєднання ЛАМ; 2) планувально-видова єдність ЛАК; 3) наявність комплексних зв'язків між ЛАМ; 4) поєднання певного стилю забудови з комплексом додатних і від'ємних форм рельєфу на однорідній літо-генній основі; 5) один підтип штучного ґрунту, 6) певне поєднання фізико-географічних процесів.

Отже, місто можна розглядати як просторове організаційно-функціональне поєднання ЛАК - ландшафтно-архітектурну систему (ЛАС). Ландшафтно-архітектурна система утворює територіальну єдність з певним характером організації, функціонування, керування і розвитку. Діагностичні ознаки ЛАС: 1) архітектурно-планувальна єдність; 2) структурованість та ієрархічність; 3) функціональна диференційованість та організаційна єдність ЛАК, що входять у ЛАС; 4) значне територіальне поширення; 5) антропогеннотехногенно обумовлені кліматичні умови - "клімат міста"; 6) упорядкований характер стоку.

Поєднання ЛАС можуть утворювати ландшафтно-архітектурну полісистему - Мєгаполіс. Співвідношення рівнів класифікаційних одиниць природних ландшафтів і ландшафтно-архітектурних систем має таку послідовність: ЛАЕ - фація; ЛАГ - підурочище; ЛАМ - урочище, складне урочище; ЛАК - місцевість; ЛАС - вид ландшафту. Саме концепція ландшафтно-архітектурних систем і класифікація її структурних одиниць дозволяє реалізувати ландшафтознавчий метод у дослідженні території будь-якого населеного пункту.

Під поняттям "урбогеотехсистема" розуміють просторово обмежену природно-техногенну систему, складний комплекс взаємозалежних обміном речовини та енергії автономних живих організмів, абіотичних елементів, природних і техногенних, які створюють міське середовище життя людини, що відповідає його потребам, - біологічним, психологічним, етнічним, трудовим, економічним, соціальним. Урбогеотехсистема складається з таких взаємозалежних і взаємо-проникних підсистем:

 • - ква зі природної - перетвореного географічного середовища;
 • - ландшафтно-архітектурної;
 • - соціально-економічної;
 • - суспільно-виробничої;
 • - соціокультурної;
 • - етнопсихологічної.

Зв'язок між ними настільки великий, що практично жодна з них окремо не може виконувати свої функції, і в той же час відсутність однієї з підсистем спричиняє руйнацію урбогеотехсистеми в цілому. Крім цього, у межах урбогеотехсистеми виділяють підсистеми:

 • - урбанізаційне ядро - усі геотехсистеми в межах суцільної забудови;
 • - субурбанізаційна - агрогеосистеми, сільські населені пункти та інші геосистеми міського оточення, орієнтовані на обслуговування потреб міста;
 • - урбокомпенсаційна - геотехсистеми міського оточення, які мають певний рекреаційний потенціал і використовуються міським населенням для рекреації і туризму (парків, лісопарків, лісів, річкових заплав та ін.);
 • - дезурбанізаційна - геотехсистеми (парків, лісопарків, лісів, заплав тощо) міського оточення, вилучені з активного використання з метою забезпечення відтворювальних функцій і тих, які зберігають середовище і мають відповідний статус заповідання та охорони. Отже, послідовність і співвідношення рівнів класифікаційних одиниць природних ландшафте і ландшафтно-архітектурних систем відображаються в концепції ландшафтно-архітектурних систем, що дозволяє повною мірою реалізувати ландшафтознавчий метод у дослідженні території будь-якої урбогеотехсистеми.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші