Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Медицина arrow Травматологія та ортопедія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вивих передпліччя

Займають друге місце після вивихів плеча Розрізняють такі вивихи кісток передпліччя:

I. Без розриву проксимального променево-ліктьового суглоба

Задній (90 %):

  • а) задньо-латеральний;
  • б) задньо-медіальний.

Передній.

II. З розривом проксимального променево-ліктьового суглоба (дивергуючий вивих):

  • а) передньо-задній;
  • б) медіально-латеральний.

Механізм травми. Задньо-бокові вивихи виникають під час падіння на витягнуту руку в положенні незначного згинання в ліктьовому суглобі. При падінні вальгусне відхилення та скручування руки змінює осьове навантаження та розриває зв'язки суглоба.

Діагностика. Пацієнт тримає ушкоджену руку у вимушеному напівзігнутому положенні здоровою рукою. Деформація ліктьового суглоба з порушенням кісткових орієнтирів – трикутника Гюнтера, лінії Маркса, напруження триголового м'яза (рис. 4.24). Укорочення передпліччя. Вісь кінцівки також порушується – з'являється бокове відхилення передпліччя. Активні рухи в суглобі неможливі, а пасивні – різко болючі і пружинисті. При задніх вивихах внаслідок

Вигляд хворого з вивихом передпліччя

Рис. 4.24. Вигляд хворого з вивихом передпліччя

Рентгенограми: задньо-зовнішній вивих передпліччя

Рис. 4.25. Рентгенограми: задньо-зовнішній вивих передпліччя

травми ліктьового нерва можливі неврологічні розлади. При передньому вивиху ушкодження серединного, глибокої гілки променевого нервів або стиснення артерії.

Діагноз уточнюється рентгенографічно у двох проекціях (рис. 4.25).

Лікування. Вивих передпліччя усувають в ургентному порядку під місцевим знеболенням (у суглоб вводять 30-40 мл 0,5 % розчину новокаїну) або під внутрішньовенним наркозом.

Техніка вправлення заднього вивиху: асистент створює тракцію за передпліччя по осі плеча в положенні 70° згинання в ліктьовому суглобі. Хірург спочатку усуває бокове зміщення, а потім захоплює долонями рук нижню третину плеча, чим створює протитягу, двома першими пальцями натискає на верхівку ліктьового відростка і вправляє вивих. Момент вправлення супроводжується легким клацанням. Верхню кінцівку в середньофізіологічному положенні фіксують задньою гіпсовою лангетою – від плечового до п'ястково- фалангових суглобів. Роблять контрольну рентгенографію. Іммобілізація 3 тижні. Не рекомендують масажу ділянки суглоба, теплових процедур, які сприяють рубцюванню і появі параартикулярної осифікації. Працездатність відновлюється через 6-8 тижнів.

Переломи ліктьового відростка. Переломи ліктьового відростка належать до внутрішньосуглобових переломів, становлять 1-1,5% від усіх переломів кісток. Причиною виникнення таких переломів є вплив прямої травмуючої сили – удар при падінні на лікоть. Можливі переломи внаслідок раптового скорочення триголового м'яза плеча, так звані "відривні переломи", оскільки м'яз кріпиться безпосередньо до ліктьового відростка. Переломи ліктьового відростка переважно зі зміщенням, поділяються залежно від площини зламу на поперечні і косопоперечні; за локалізацією – на переломи верхівки, перелом тіла та багатовідламкові переломи (рис. 4.26).

Принципи діагностики та лікування. Пальпаторно визначається різка болючість у місці перелому. Контури ліктьового суглоба деформовані внаслідок зміщення ліктьового відростка, гемартроз. Активні рухи в ліктьовому суглобі значно обмежені, зокрема – розгинання. Пасивні рухи посилюють біль. Позитивний больовий симптом при осьовому навантаженні. Відзначається порушення трикутника Гюнтера.

Діагностика переломів ліктьового відростка базується в основному на клінічних ознаках і даних рентгенологічного

Перелом ліктьового відростка: А – верхівки, Б – основи; В – багатоуламковий

Рис. 4.26. Перелом ліктьового відростка: Аверхівки, Боснови; Вбагатоуламковий

дослідження. При обстеженні дітей слід пам'ятати, що ядро скостеніння ліктьового відростка з'являється на 10-12 році життя, а їх злиття – у віці 16-18 років. Тому у підлітків необхідно застосовувати порівняльну рентгенографію з протилежним ліктьовим суглобом.

Лікування. На боковій рентгенограмі оцінюють ступінь зміщення уламків, що є вирішальним у виборі методу лікування. Консервативне лікування обирають при переломах ліктьового відростка без зміщення або коли діастаз між уламками до 3 мм. При відстані між фрагментами у 5 мм слід виконати одномоментну репозицію уламків та гіпсову іммобілізацію плеча і передпліччя до основи пальців у положенні розгинання під кутом 100-120° у ліктьовому суглобі і в середньому положенні між супінацією та пронацією строком до 4-6 тижнів. Обов'язкова контрольна рентгенографія.

При наявності розходження уламків понад 0,5 см є показання до оперативного лікування – остеосинтезу уламків ліктьового виростка з обов'язковим усуненням інтерпозиції та відновленням цілості сухожилка триголового м'яза плеча.

Переломи головки і шийки променевої кістки. Такі переломи виникають внаслідок непрямої травми при падінні на випрямлену руку. В момент зіткнення сили опору діють на відхилене назовні передпліччя, і головка променевої кістки вдаряє в головчасте підвищення плечової кістки.

Переломи шийки і головки променевої кістки поділяють на групи (рис. 4.27):

Принципи діагностики та лікування. Ліктьовий суглоб збільшений в обсязі з причини гемартрозу. Пальпаторно визначають різку болючість у зовнішньому відділі суглоба при ротації передпліччя. Можлива деформація у вигляді cubitus valgus. Характер перелому і ступінь зміщення уламків визначають рентгенологічно у двох проекціях. За необхідності їх доповнюють в положенні супінації-пронації передпліччя, а також у передньо-задній проекції – при згинанні в ліктьовому суглобі.

При переломах головки і шийки променевої кістки без зміщення уламків показане консервативне лікування. Передпліччя згинають у ліктьовому суглобі під кутом 90-100° і фіксують у середньофізіологічному положенні задньою гіпсовою лонгетою від плечового суглоба до головок п'ясткових кісток. Строк іммобілізації у дорослих сягає 3-4 тижнів, а у дітей –10-14 днів.

Перелом зі зміщення є показанням до оперативного лікування. При крайових переломах головки малий уламок видаляють. Великий уламок слід ретельно репонувати і зафіксувати гвинтом чи фігурною пластиною. При скалковому переломі – фрагменти видалюються, кільцеподібну зв'язку обов'язково зберігають. Добрі результати лікування досягають ендопротезуванням головки. Після операції застосовують згаданий вище режим іммобілізації.

Види переломів головки і шийки променевої кістки: А – переломи шийки променевої кістки без зміщення головки; Б – переломи шийки та головки променевої кістки без зміщення; В – переломи зовнішнього краю головки променевої кістки зі зміщенням; Г – переломи внутрішнього краю головки променевої кістки зі зміщенням; Д – уламкові переломи головки променевої кістки зі зміщенням

Рис. 4.27. Види переломів головки і шийки променевої кістки: Апереломи шийки променевої кістки без зміщення головки; Бпереломи шийки та головки променевої кістки без зміщення; Впереломи зовнішнього краю головки променевої кістки зі зміщенням; Гпереломи внутрішнього краю головки променевої кістки зі зміщенням; Д – уламкові переломи головки променевої кістки зі зміщенням

Видалення головки променевої кістки у дітей недопустиме. У реабілітаційному періоді основним завданням є профілактика контрактури. Особливу увагу надають відновленню ротаційних рухів.

Переломи кісток передпліччя. Складають 30 % усіх переломів кісток. За локалізацією переломи кісток передпліччя поділяють на:

  • • переломи обох кісток передпліччя;
  • • ізольований перелом променевої кістки або ліктьової кістки;
  • • переломовивихи Монтеджі або Галеацці;
  • • перелом променевої кістки в типовому місці з відривом або без відриву шилоподібного відростка ліктьової кістки.

Механізм травми

Переломи кісток передпліччя можливі внаслідок прямого механізму травми (удар) або непрямого механогенезу, це можливо і при падінні на випрямлену руку з опорою на долоню чи тил кисті. Ізольований перелом діафіза променевої кістки виникає внаслідок прямого удару, рідше – при падінні з опорою на долоню. При ізольованому переломі діафіза однієї з кісток передпліччя зміщення відламків по довжині не буває, завдяки цілісності неушкодженої парної кістки.

При переломі обох кісток передпліччя зміщення відламків комбіноване, відбувається завдяки напруженню оточуючих м'язів. При переломі у верхній третині проксимальний відламок променевої кістки зміщений допереду та супінований, а периферична частина передпліччя під впливом круглого і квадратного пронаторів перебуває у крайній пронації.

При діафізарних переломах кісток передпліччя у середній третині проксимальний відламок променевої кістки утримується в середньому положенні між супінацією і пронацією, дистальний – пронується. При переломі діафізів кісток передпліччя у нижній третині його дистальний відділ і кисть перебувають у положенні пронації.

Ізольований перелом діафіза променевої або ліктьової кістки. Ізольований перелом діафіза променевої кістки зустрічається частіше, ніж ліктьової.

Принципи діагностики та лікування. Пальпацією визначається болючість, можлива крепітація кісткових відламків. Позитивний симптом осьового навантаження на зламану кістку. Діагностують переломи передпліччя рентгенографією травмованого сегмента з суміжними суглобами.

При діафізарному переломі однієї з кісток без зміщення відламків передпліччя фіксують у задній гіпсовій шині від середини плеча до головок п'ясткових кісток на 5-6 тижнів у середньому положенні верхньої кінцівки. У випадках поперечного перелому однієї кістки зі зміщенням відламків виконують репозицію і кінцівку фіксують аналогічною гіпсовою пов'язкою на строк 6-8 тижнів.

При косих і відламкових ізольованих переломах діафіза ліктьової або променевої кістки відламки мають схильність до повторного зміщення (нестабільні переломи), тому застосовують відкрите вправлення фрагментів з накістковим або інтрамедулярним остеосинтезом.

Термін зрощення 6-8 тижнів, працездатність відновлюється через 2-3 міс.

Перелом обох кісток передпліччя. Принципи діагностики та лікування. При огляді рука знаходиться у вимушеному положенні. Виявляються набряк, деформація, інколи вкорочення сегмента. При пальпації визначається болючість у місці перелому, патологічна рухомість, при супінації виникає крепітація відламків. Позитивний симптом осьового навантаження. Проводять рентгенографію місця перелому з суміжними ліктьовим і променево-зап'ястковим суглобами (рис. 4.28).

При переломі діафізів обох кісток передпліччя без зміщення відламків кінцівку фіксують задньою гіпсовою шиною від середини плеча до головок п'ясткових кісток у положенні згинання передпліччя в ліктьовому суглобі до 90° і напівпронованому передпліччі. При підокісних переломах у дітей не можна залишати навіть незначне кутове зміщення, оскільки з віком дитини деформація прогресує. Термін іммобілізації у дорослих становить 1,5-2 місяці, а у дітей – 3-4 тижні. Строк непрацездатності становить 2,5-3 міс.

Поперечний перелом діафізів обох кісток передпліччя

Рис. 4.28. Поперечний перелом діафізів обох кісток передпліччя

При переломах у верхній третині діафізів кісток передпліччя для вправлення відламків потрібно провести дистракцію, а периферичні відламки слід перевести у положення максимальної супінації і зіставити їх з центральними.

При переломах у середній третині необхідно вправляти відламки передпліччя в середньому положенні між супінацією і пронацією, і після вправлення відламків положення передпліччя в гіпсі має бути аналогічним.

При переломах кісток дистального кінця передпліччя вправляти відламки необхідно у деякій пронації, в такому ж положенні їх фіксують у гіпсовій пов'язці від середньої третини плеча до головок п'ясткових кісток.

Але все ж таки у більшості випадків вправити відламки не вдається, особливо при косих, гвинтоподібних та багато- відламкових діафізарних переломах обох кісток передпліччя. Тому проводять відкриту репозицію та металоостеосинтез за допомогою пластин, інтрамедулярних блокуючих стержнів, апаратів зовнішньої фіксації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші