Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Медицина arrow Травматологія та ортопедія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Природжені деформації хребта, кісток та суглобів. Сколіоз

Вроджені вади та деформації апарату опори та руху

Вроджена м'язова кривошия

Вроджена м'язова кривошия була добре відома у стародавні часи. Светоній, Горацій описували її під назвою carut obstipum, cervix obstipa.

Етіопатогенез. Вроджена м'язова кривошия виникає внаслідок дисплазн груднинно-ключично-соскоподібного м'яза і займає друге місце серед вроджених вад у дітей, сягаючи 5-12 %.

Існують погляди, що причиною вродженої кривошиї є вимушене положення голови дитини у матці з обвиванням шиї пуповиною, травма під час пологів, запальні або дистрофічні процеси у м'язі (інтерстиціальний міозит, ішемія тощо). Наявність у м'язі веретеноподібної припухлості розглядають як крововилив, який виникає під час проходження голови по пологових шляхах, внаслідок надривів, надмірного розтягування диспластичного м'яза.

Клінічні прояви м'язової кривошиї залежать від віку дитини і форми захворювання. Клінічно виділяють легкий, середній і тяжкий ступені кривошиї. Легкий ступінь, а інколи і середній, нефахівцями досить часто не діагностується. Діти поступають на лікування, коли виникають органічні зміни лицевого скелета. Середній і тяжкий ступені м'язової кривошиї у діагностиці нескладні (рис. 8.1).

Характерними симптомами м'язової кривошиї є нахил голови дитини у бік ураженого м'яза та поворот підборіддя у протилежний нахилу голови бік. Спроба повністю пасивно вивести голову у пряме положення не має успіху через значне напруження груднинно-ключично-соскоподібного м'яза. На рівні середньої третини м'яза візуалізується і пальпується верете-

Вроджена м'язова кривошия

Рис. 8.1. Вроджена м'язова кривошия

ноподібне стовщення, не спаяне з прилеглими тканинами, що розташоване у черевці м'яза. З ростом дитини усі симптоми наростають, еластичність груднинно-ключично-соскоподібного м'яза зменшується. Після 1-го року життя починає проявлятися асиметрія половини лицевого скелета і черепа на боці нахилу голови. З часом за відсутності адекватного лікування у дитини чітко проявляється асиметрія обличчя (рис. 8.2). Надпліччя і лопатки асиметричні, на боці кривошиї вони розташовані дещо вище, ніж на протилежному боці. Шия на боці нахилу голови здається коротшою. Грудиннно-ключично-соскоподібний м'яз гіпотрофічний у порівнянні з таким на здоровому боці, за винятком середньої третини, де пальпується щільне веретеноподібне стовщення.

Асиметрія надпліч і лопаток обумовлена контрактурою трапецієподібного та переднього драбинчастого м'язів. У старших дітей розвивається шийний і верхньогрудний сколіоз на боці кривошиї.

Під час огляду дитини чітко визначається асиметрія обличчя на боці кривошиї за

Асиметрія надпліч, лопаток, обличчя у дитини з лівобічною кривошиєю

Рис. 8.2. Асиметрія надпліч, лопаток, обличчя у дитини з лівобічною кривошиєю

рахунок вужчої очної ямки та сплощеної надбрівної дуги, які розташовані нижче. Крім того, недорозвинені і сплощені верхня і нижня щелепи. Вушна раковина на боці кривошиї розташована ближче до надпліччя, ніж на здоровому боці.

Отже, завданням лікарів є встановлення діагнозу вже у пологовому будинку і адекватне лікування дитини до 1-річного віку, щоб запобігти виникненню деформації скелета обличчя та голови.

Диференціальна діагностика. Вроджену м'язову кривошию необхідно диференціювати з вродженими додатковими клиноподібними хребцями шийного відділу хребта. При клиноподібних вроджених додаткових хребцях голова нахилена набік, але відсутній поворот підборіддя. Крім того, при спробі вивести голову у правильне положення відчувається перепона і при цьому груднинно-ключично-соскоподібний м'яз не натягується, а залишається розслабленим. Також вроджену м'язову кривошию диференціюють зі спастичною кривошиєю, яка спостерігається у дітей з ДЦП. Якщо ДЦП має типову клінічну картину, то діагностичної помилки не буває. Можливі діагностичні помилки при стертій формі ДЦП. Ретельний огляд дитини запобігає неправильному встановленню діагнозу. Крім того, диференціальну діагностику проводять з м'язовою кривошиєю внаслідок поліомієліту. У таких випадках виникає параліч чи парез груднинно-ключично-соскоподібного м'яза, а також інших м'язів. При вродженій м'язовій кривошиї м'яз не паралізований, відсутні паралічі м'язів кінцівок. Диференціюють з дерматогенною кривошиєю після опіків, травм. Десмогенна кривошия виникає після перенесених запальних процесів у ділянці шиї (флегмони, лімфаденіт). При запальних процесах середнього вуха виникають рефлекторні кривошиї, що потребує уважного збирання анамнезу і огляду хворого.

Синдром Кліплеля - Фейля – вроджена вада шийних хребців, в одних випадках харакатеризується тим, що атлант (atlas) та епістрофей (axis) - перший та другие (осьовий) шийний хребці - зрощені з нижчерозташованними хребцями, яких буває не більше ніж чотири. Дужки їх не зарощені. В інших випадках визначається синостоз атланта з потиличною кісткою, а декілька або всі шийні хребці зрощені між собою з наявністю додаткових кліноподібних хребців або шийних ребет (рис. 8.3). Клінічно у таких дітей коротка шия. Складається враження, що голова зрощена з тулубом. Межа волосистої частини голови настільки низька, що волосяний покрив переходить на лопатки. Голова нахилена вперед і набік, а підборіддя торкається грудей. Виражена асиметрія обличчя і черепа. Відсутні руки

Синдром Кліппеля - Фейля

Рис. 8.3. Синдром Кліппеля - Фейля

у шийному відділі хребта. У старших дітей формується коліоз або кфіоз, з'являється асиметрія надпліч і високе положення лопаток. Проявляються парези, паралічі, порушення чутливості на верхніх кінцівках. Усі перераховані симптоми відсутні при вродженій м'язовік кривошії.

Необхідно проводити диференціювання з шийними ребрами, які клінічно проявляються припухлістю у надключичних ділянках та нервово-судинними порушеннями в одній руці при однобічних шийних ребрах або в обох руках при двобічних (похолодання, зміна кольору шкіри, порушення чутливості, зникнення пульсу, парези і навіть паралічі) (рис. 8.4). При двобічних шийних ребрах низько опущені плечі. Виникає враження, що плечі є продовженням шиї. Голова нахилена набік, тобто спостерігається виражена кривоший, і визначається сколіоз у шийно-грудному відділі хребта. Повноцінний анамнез, огляд і ретельне обстеження хворого виключать діагностичну помилку.

Диференціальну діагностику проводять також з крилоподібною шиєю (синдром Шерешевського - Тернера). Це вроджена вада, яка клінично проявляється однобічними чи двобічними крилоподібними шкірними складками на бічних поверхнях шиї. Крилоподібна шия може поєднуватися з інши-

Рентгенограма хворого з шийними ребрами

Рис. 8.4. Рентгенограма хворого з шийними ребрами

ми вродженими вадами (дисплазія, вивих стегна, спідактилів, згинальні контрактури пальців тощо). Під час огляду новонародженого на одній чи обох бічних поверхнях шиї від соскоподібного відростка до середини надпліччя натягнуті шкірні складки. Обличчя дитини застигле, нагадує сфінкса, вушні раковини деформовані, шия здається короткою. безумовно, цих симптомів не буває при вродженій м'язовій кривошиї.

Необхідно проводити диференціювання з хворобою Грізеля, або кривошиєю Грізеля (рис. 8.5). Попередником виникнення останньої завжди є запалення носоглотки, мигдаликів з високою температурою тіла. Запалення переходить на атланто-осьовий (атланто-аксіальний) суглоб, що призводить до виникнення підвивиху атланта. Після стихання запального процесу виникає контрактура навколохребцевих м'язів, які прикріплюються до переднього горбка атланта і черепа. Хвороба Грізеля спостері-

Кривошия Грізеля. 1 – рельефно виступаючий остистий відросток шийного хребця С2; 2 – зміщений остистий відросток С1; 3 – випинання атланта, що змістився вперед і вгору, яке можна визначити пальпаторно на задньо-верхній поверхні глотки

Рис. 8.5. Кривошия Грізеля. 1 – рельефно виступаючий остистий відросток шийного хребця С2; 2 – зміщений остистий відросток С1; 3випинання атланта, що змістився вперед і вгору, яке можна визначити пальпаторно на задньо-верхній поверхні глотки

гається частіше у дівчаток віком 6-11 років астенічної конституції, з розвиненою лімфатичною системою, по якій поширюється інфекція. Клінічно голова нахилена набік з поворотом у протилежний бік, груднинноключично соскоподібний м'яз дещо напружений, ущільнений. Пальпується рельєфно виступаючий остистий відросток шийного хребця С . Під час огляду глотки на задньо- верхній її поверхні визначається випинання відповідно до атланта, що змістився вперед і вгору. Це випинання змінюється у розмірі при поворотах голови. Згинання, розгинання і нахил голови в бік кривошиї вільні, нахил голови у протилежний бік не тільки значно обмежений, але й спричинює біль. Ротаційні рухи голови обмежені, болючі і відбуваються на рівні нижніх шийних хребців. Рентгенограми необхідно виконувати через рот, що дає змогу діагностувати підвивих атланта наперед з поворотом навколо вертикальної осі.

Лікування починають після встановлення діагнозу. Матері пояснюють, що дитина у ліжку повинна лежати на боці кривошиї, щоб подушка постійно відхиляла голову у протилежний бік. Крім того, необхідно зорієнтувати ліжко так, щоб світло, іграшки знаходилися на боці, протилежному кривошиї, тоді дитина буде постійно повертати голову, розтягуючи диспластичний груднинно-ключично-соскоподібний м'яз (рис. 8.6).

Для утримання голови у правильному положенні та постійної корекції спершу користуються ватно-марлевими валиками, які підкладають з боку нахилу голови, а пізніше (на 3-4-му тижні життя) комірцем Шанца, який накладають після редресації (рис. 8.7).

З метою корекції положення голови та розтягнення диспластичного груднинно- ключично-соскоподібного м'яза проводять редресації (рис. 8.8). Редресація – насильницьке мануальне усунення деформації. Редресації проводять 3-5 разів на добу по 10-15 хв. До виписки з пологового будинку матір навчають методиці редресації. При

Лікувальне положення для розтягнення диспластичногогруднинно-ключично-соскоподібного м'яза при вродженій м'язовій кривошиї

Рис. 8.6. Лікувальне положення для розтягнення диспластичногогруднинно-ключично-соскоподібного м'яза при вродженій м'язовій кривошиї

Корекція кривошиї комірцем Шанца

Рис 8.7. Корекція кривошиї комірцем Шанца

Редресація при вродженій м'язовій кривошиї

Рис. 8.8. Редресація при вродженій м'язовій кривошиї

виконанні даної процедури дитину кладуть на стіл на спину, руки розміщують вздовж тулуба, їх тримає помічник або мати. Лікар без ривків плавно з наростаючою силою намагається вивести голову у правильне положення, повертаючи підборіддя у бік кривошиї. При такому положенні максимально розтягується груднинно-ключично- соскоподібний м'яз. При редресації голова не повинна бути нахилена вперед. Після редресації голову фіксують у максимально корегованому положенні ватно-марлевими подушечками, які закріплюють бинтами. Після закінчення формування та зміцнення шкіри у віці 2,5-3 місяці, перед сеансом редресації на ділянку груднинно-ключично- соскоподібного м'яза призначають парафінові аплікації, що підвищує його еластичність та покращує мікроциркуляцію.

У 1,5-2-місячних немовлят після редресації голову фіксують комірцем Шанца (рис. 8.7). Лікування проводять з поступовим розтягненням груднинно-ключично- соскоподібного м'яза, щоб до 1-річного віку дитина з вродженою кривошиєю була вилікувана, що здебільшого досягається при легких і середніх формах. У комплексі консервативного лікування також застосовується ЛФК, електрофорез з лідазою, йодидом калію, теплові процедури.

Щодо тяжких форм кривошиї, то при консервативному лікуванні повної корекції у переважної більшості хворих досягти не вдається, тому в таких випадках показано хірургічне лікування на 10-12-му місяці життя дитини за методикою Зацепіна. За відсутності позитивної динаміки від застосування консервативного лікування оперативне втручання проводять у більш ранньому віці, оскільки поява асиметрії лицевого скелета є незворотним процесом. Операцію проводять під наркозом. Дитина лежить на спині, помічник максимально виводить голову, при цьому різко натягується одна чи обидві ніжки груднинно-ключично-соскоподібного м'яза. Над ключицею паралельно над напруженими ніжками м'яза роблять розріз шкіри і м'яких тканин довжиною 3-4 см, виділяють ключичну і стернальну ніжки м'яза, по черзі підводять під ніжки захисники і пересікають їх, після чого обережно (щоб не пошкодити яремні вени) перетинають задню стінку піхви сухожилків. Другий розтин шкіри і м'яких тканин довжиною близько 3 см роблять над соскоподібним відростком по ходу груднинно-ключично-соскоподібного м'яза. Виділяють початок м'яза і пересікають його поперечно у місці початку. Голову виводять у положення гіперкорекції. Обидві рани пошарово зашивають, накладають асептичні пов'язки і комірець Шанца. Голова повинна бути зафіксована у положенні гіперкорекції. У дітей віком 8-9 років накладають торако-краніальну гіпсову пов'язку. Із 3-го тижня починають лікувальну фізичну культуру. Корегуючий комірець Шанца накладають після кожного сеансу лікувальної фізичної культури протягом З міс. до відновлення сили, працездатності і витривалості м'язів при стабільному положенні голови.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші