Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Значущість логістики

Сучасний етап розвитку ринкових відносин можна однозначно охарактеризувати зростанням так званої "неформатованої" конкуренції. І вона стає все більше напруженішою. Продавцям, усупереч їхньому бажанню, доводиться знижувати націнку на товар, що підлягає реалізації, та одночасно "тиснути" на виробника в напрямку зниження "відпускних" цін. Виробники, у свою чергу, шукають шляхів зниження й без того зведених до мінімуму виробничих витрат. Вирішити породжувані конкуренцією проблеми такого плану не завжди вдається.

Світова практика вже давно довела, що коли під час при виробництва і продажу знизити витрати неможливо, то потрібно звернути увагу на шлях проходження матеріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів, матеріально-технічних цінностей та ін., а саме шлях:

  • а) від постачальника сировини і матеріалів до виробника;
  • б) "усередині" виробника (у межах виробничої системи);
  • в) руху товарів між виробником, продавцем, а якщо треба то й пересування до кінцевого споживача.

Одним із найрадикальніших і найдієвіших практичних інструментів скорочення витрат за всією довжиною ланцюжка руху матеріального потоку є логістика.

Згідно з визначенням даного терміну, що дане американською Радою з управління логістикою (Council of Logistics Management, США), логістика – це процес планування, здійснення контролю і складування сировинного потоку при досягненні оптимальної вартості, створення запасу готової продукції і відповідна до цього інформація з метою задоволення потреб клієнта від пункту проходження до пункту споживання.

У загальнонаціональному масштабі на логістику в різних країнах світу приходиться досить значна сума витрат. Так, наприклад, за даними Дональда Уотерса на початок третього тисячоріччя валовий внутрішній продукт (ВВП) тільки в США досяг 10 трлн доларів, а населення чисельністю в 280 млн чоловік виробляє і споживає в середньому товари й послуги вартістю 36 тис. доларів на кожну людину. А якщо взяти до уваги шість найбільших держав світу – Японію, Німеччину, Великобританію, Францію, Італію і Канаду, де загальний ВВП становить ще 10 трлн доларів, то складно представити обсяг продукції, що виробляється і споживається, переміщається по ланцюгах поставок від постачальника до споживача, і складніше всього простежити як, де, і у якому взаємозв'язку виконуються для цього логістичні операції. Логістика важлива для кожної організації, тому що вона завжди була центральною проблемою будь-якого виду економічної діяльності. Із цим погоджуються багато авторів, відзначаючи, що можна відшукати небагато видів діяльності людини, які б так чи інакше не впливали на потік продукції, що йде від місця виробництва до місця споживання. На цей рахунок Дональд Уотерс підкреслює: "Без логістики ніякі матеріали не переміщаються, ніякі операції не виконуються, ніякі продукти не доставляються і ніякі споживачі не обслуговуються".

Враховуючи вище зазначене, можна констатувати, що інтерес до логістики на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин суто практичний. Він зумовлений багатьма причинами й факторами, серед яких дуже важко виділити головні. 1 все- таки найбільш значущим серед них, мабуть, є те, що логістика є й буде визначальним фактором успіху у конкурентній боротьбі між організаціями, економічними регіонами й державами за створення "вартості". Успіх у цій боротьбі, у першу чергу, визначатиметься рівнем компетенції в логістиці фахівців та організацій, а також створенням високого ступеня досконалості логістичної інфраструктури. І саме ці фактори уже сьогодні значною мірою визначають конкурентну стабільність як держави й певного регіону, так і конкретної організації.

Логістика досить міцно ввійшла в діяльність європейських і американських фірм, компаній і корпорацій. Захід і Схід прицільно дивиться на логістику, запозичаючи в неї все корисне і раціональне. Провідні економісти Заходу стверджують, що саме логістика є носієм нових методологічних підходів у підприємницькій діяльності в умовах ринкових відносин. Початок XXI- го ст. ознаменований інтенсивними процесами глобалізації, що ведуть до росту обсягів світового виробництва, розширення внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків. Добре це чи погано? Відповідь на дане питання дати важко. Але в одному можна бути впевненими – всі ці процеси ведуть до збільшення витрат обігу, які сьогодні, за оцінками фахівців, досягають 15–30% вартості готового продукту. Даний факт незаперечний і досить невтішний.

Практика діяльності таких відомих фірм і компаній, як Jonson & Jonson, "Филипп Моррис", Nestle, Prokter & Gamble, MacDonald's, ASG AB, BTL, Ryder, Federal Express, Leasnay, American Express, Welchelt, TNT, Sped-Bertraud Faure, Carlberson показує, що використання концепції логістики практично завжди забезпечує високу конкурентноздатність продукції і послуг, а значить і гарантоване досягнення успіху в бізнесі. Застосування логістичної концепції в бізнесі є дуже корисним – це дає практично кожному підприємству, фірмі чи компанії можливість реалізації як економічних, так і "технічних" інтересів учасників просування матеріального потоку аж до кінцевого споживача, а також дотримання принципів системності і оптимальності, здатних привести організацію до бажаного ринкового результату. Саме через системність і оптимальність можна досягти достатності логістичного результату в умовах зростаючого дефіциту ресурсів.

Для того, щоб підкреслити ще раз значимість логістики, слід зазначити, що саме завдяки потенціалу логістики можливо підвищити організаційно-економічну стійкість і конкурентні позиції підприємства, фірми чи компанії на ринку. Ця теза досить чітко підкреслює той факт, що сьогодні конкурентні переваги одержують і утримують ті підприємства, які керуються інноваційною стратегією. "Інноваційність, за словами Пітера

Друкера, – це особливий інструмент підприємництва. Саме підприємництво спрямовано на те, щоб вдихнути в наявні ресурси нові властивості з метою створення благ. Більше того, у ході нововведень створюється ресурс. Ресурсу як такого не існує доти, поки людина не відшукає в природі що-небудь корисне і не наділить його економічною цінністю". Цим корисним й коштовним, з економічної точки зору, на нинішньому етапі розвитку суспільства є саме логістика! З таким твердженням згодні багато відомих фахівців і вчених. Так, Б. Плоткін визначає: "Логістика є основний інструмент досягнення для фірми необхідної конкурентноздатності,. тому що раціональні закупівлі забезпечують мінімум витрат – як у виробництві, так і у торгівлі".

С. Уваров також у логістиці вбачає ефективний інструмент створення конкурентоспроможності організації – "Конкурентні переваги все більшою мірою визначаються тим, наскільки ефективно фірма створює логістичну структуру...". І це сьогодні доведено багатьма компаніями, що мають у своїх структурах або логістичну службу, або департамент логістики, які чітко організовують і координують рух потоків матеріальних ресурсів і готової продукції кінцевому споживачеві, домагаючись при цьому конкурентних переваг і стійкої позиції на ринку.

Логістика важлива для кожної організації, тому що вона завжди була центральною проблемою будь-якого виду економічної діяльності. Із цим погоджуються багато авторів, відзначаючи, що можна відшукати небагато видів діяльності людини, які б так чи інакше не впливали на потік продукції, що йде від місця виробництва до місця споживання.

У процесі проведених у 1996 р. у Канаді компанією Deloitte & Touche досліджень, було встановлено, що 98 % респондентів описують логістику або як критичний, або як дуже важливий напрямок для своїх компаній. У цьому ж огляді підкреслюється, що в цей час понад 90 % організацій або вдосконалюють свої ланцюги поставок, або планують зайнятися цим у найближчі два роки.

У навчальному посібнику "Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. – К.: Хай-Тек Прес, 2011" оприлюднені результати дослідження підприємств різних галузей, що працюють на ринку України, щодо застосування логістичної стратегії. Вони свідчать про те, що здебільшого основними стратегіями їх є стратегії росту, виживання і згортання. Розподіл наступний: стратегію росту використовують близько 39 %, стратегію виживання – 36%, стратегію згортання – 9 % підприємств. І тільки 1,3 % досліджених підприємств (як правило, це спільні підприємства або закордонні компанії) реалізують у своїй діяльності логістичну стратегію.

Аналогічна ситуація склалася нині і в Російські Федерації. Як показав аналіз, проведений співробітниками Міжнародного центру логістики Державного університету – Вища школа економіки серед своїх слухачів, що навчаються за різними програмами (від підвищення кваліфікації до другого вищої освіти з фаху "логістика"), тільки близько 3 % досліджених фірм мають логістичну стратегію і свідомо її формують (ресурс Інтернету – стаття російських вчених проф. В.В. Дибської і проф. В.І. Сергеева "Корпоративні логістичні стратегії й технології: вибір і способи реалізації"). Зазначені 3% в основному формують великі закордонні компанії, що працюють на російському ринку. Результати аналізу також указали і на основні причини відсутності логістичної стратегії в 97 % досліджених фірм і компаній. Перша причина – це загальне нерозуміння топ-менеджменту цих організацій призначення логістики як інтегрованого інструмента менеджменту, що дозволяє оптимізувати матеріальні і фінансові ресурси фірми.

Друга причина відсутності логістичної стратегії фірм – недостатня кількість кваліфікованих фахівців з логістики.

Європейські компанії давно усвідомили, що відмова від використання логістики грозить не тільки ростом фінансових витрат, але і втратою клієнтів. Установлено, що організація служби логістики на фірмі або в компанії допомагає вирішити не тільки проблему швидкого й ефективного переміщення матеріального потоку до замовника, але і знижує кількість скарг споживачів практично наполовину.

Сьогодні відома безліч прикладів, що показують на досить високу ефективність логістики, удосконалюючи яку організації можуть одержати значну економію.

Згідно з даними Європейської асоціації, застосування організаціями логістичних принципів організації і управління матеріальними потоками надає можливість скоротити запаси від 30 до 70 %, а за даними Промислової асоціації США – на 30-50 %.

За оцінками закордонних фахівців, впровадження логістики на підприємстві забезпечує:

  • • скорочення витрат у сфері товарообігу на 20 %;
  • • обсягу запасів – на 30 – 70 %;
  • • зниження собівартості продукції на 30 %.

Проф. В.С. Лукінський, посилаючись на результати експертної оцінки фахівців, указує, що застосування логістики дозволяє:

  • • знизити рівень запасів на 30–50 %;
  • • скоротити час руху продукції на 25–45 %;
  • • скоротити повторні складські перевезення в 1,5–2,0 рази;
  • • скоротити витрати на автоперевезення на 7–20 і на залізничні перевезення – на 5–12 %.

Світова практика свідчить про високу інтегруючу роль логістики, особливо виробництва і сфери обігу. Погоджуючи останні в єдиний логістичний ланцюг, логістика сприяє не тільки різкому зниженню запасів, але і збільшенню продуктивності праці і росту обсягу продажів. Так, за оцінками закордонних фахівців з початку 80-х pp. ХХ-го ст. у США в щорічному загальному збільшенні продуктивності праці (5–6%) половина (2,5-3,0 %) досягається за рахунок використання принципів і правил логістики. Більшість науковців у своїх публікаціях приводять результати впливу логістики на обсяг реалізації готової продукції, указуючи таке співвідношення: скорочення на 1 % логістичних витрат еквівалентно майже 10 % збільшення обсягу продажів. Дані цифри змушують задуматися про логістику як вагомий інструмент ринкової економіки.

В.В. Смиричинський, розглядаючи досвід формування регіональних логістичних систем, у тому числі державних закупівель, у розвинених капіталістичних країнах, відзначає, що при реалізації логістики: а) транспортні витрати скорочуються на 7–20 %, б) витрати на вантажно-розвантажувальні роботи і збереження матеріальних ресурсів (МР) і готової продукції (ГП) зменшуються від 15 до 30%, а загальні логістичні витрати – на 12–35 %. Передача функцій постачання і збуту продукції від фірм-виробників до логістичних посередників дозволяє майже в три рази скоротити власні витрати фірм на ці цілі, збільшити оборотність матеріальних ресурсів на 20–40 %, знизити запаси МР і ГП від 50 до 200%.

Використання сучасних методів логістичного управління запасами дозволяє скоротити їхній загальний рівень. Дані методи здатні також змінити і співвідношення підтримуваного запасу до 10 % у роздрібних продавців і до 90% у дистрибуторів і виробників, що є важливою перевагою інтегрованих логістичних ланцюгів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>