Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Логістична система: визначення, структура

Одним із базових у логістиці є поняття логістична система, яку по праву можна розглядати як одну із самих ранніх серед створених людиною різного роду систем.

Логістична система – це складна, організаційно завершена (структурована) економічна система, що складається з елементів (ланок), взаємопов'язаних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками. Іншими словами, логістична система – це система, що складається з декількох підсистем, виконує логістичні функції і має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем, тобто з ринком (споживачами, постачальниками, партнерами, посередниками).

Для вивчення об'єкту типу "логістична система" необхідно, насамперед, виходити з аналізу складу логістичної системи, тобто підсистем, що формують систему, її властивостей і зв'язків.

До основних підсистем (елементів Мs) логістичної системи (ЛС) у класичному її варіанті відносяться наступні дев'ять (рис. 3.2): М1 закупівля, М2 – склади (складське господарство), М3 – запаси, М4 – транспорт, М5 – виробництво, М6 розподіл, М7 – збут, М8 – інформація, М9 – кадри.

Конфігурація класичної логістичної системи

Рис. 3.2. Конфігурація класичної логістичної системи:

–► – матеріальний потік, -► – напрямок дії підсистеми на процес переміщення матеріального потоку

Згідно із функціональним поділом логістики на базову та забезпечуючу слід, розподілити вказані вище підсистеми на підсистеми:

 • а) що виконують базові функції логістики;
 • б) що виконують забезпечуючі функції логістики.

До підсистем, що виконують базові функції логістики відносять наступні:

Закупівля (М1) – це виділена підсистема, що забезпечує ЛС матеріальним потоком у вигляді сировини, матеріалів і т. п. безпосередньо від першоджерела.

Виробництво (М5) _ забезпечує трансформацію (переробку) матеріального потоку у затребувану ринком продукцію з мінімальними витратами і заданою якістю.

Розподіл (М6) – підсистема, що забезпечує вибуття матеріального потоку з підсистеми виробництва і надходження його через логістичні канали і ланцюги з мінімальними витратами до місць можливого споживання.

Збут (М7) – підсистема, що інтегрована з маркетингом. Основне призначення її – це своєчасна реалізація готової продукції споживачам із супутнім логістичним сервісом у потрібному місці й у призначений час.

Запаси (М3) – є своєрідним показником життєздатності ЛC. Це "кров" логістичної системи. Наявність запасу гарантує системі високу адаптивність до ринкової ситуації, що змінюється. У той же час це одна з витратних ланок логістичної системи. Економічність J1C залежить від економічно обґрунтованої оптимальної величини запасу.

До підсистем, що виконують забезпечуючі функції логістики належать наступні.

Склади2) – є підсистемою ЛС, що представлена споконвічно складськими площами у вигляді будівель, споруд, площадок, а також необхідними технічними засобами для переміщення і переробки матеріального потоку в межах "складського простору". Основне призначення складів – розміщення і зберігання матеріального потоку, перетвореного в запас, його переробка на складі і формування в необхідний для споживачів "формат" для більш зручного транспортування.

Транспорт (М4) – зв'язує певні підсистеми ЛС (закупівлю, склади, виробництво, збут) транспортним процесом, забезпечуючи одночасно безперебійність і своєчасність її функціонування.

Інформація (М8), а точніше, інформаційна підсистема – є однією з основних підсистем, що забезпечують діяльність ЛС. Дана підсистема підтримує інформаційний зв'язок між всіма підсистемами ЛС, одночасно підтримуючи функцію управління і контролю.

Кадри (М9) – важлива підсистема логістичної системи, що задіяна при виконанні логістичних активностей і яка забезпечує цілеспрямовану діяльність логістичної системи.

Економічними цілями функціонування підсистем логістичної системи є наступні:

 • 1) закупівля (М1) повинна забезпечити мінімізацію витрат на закупівлю сировини, матеріалів і т. п.;
 • 2) склади (М2) – діяльність даної підсистеми спрямована на мінімізацію витрат на зберігання запасів і супутню вантажопереробку їх у межах "складського простору";
 • 3) ланка логістичної системи "запаси (M3)" за рахунок використання раціональних методів управління запасами відповідає за оптимізацію їх обсягів у логістичній системі;
 • 4) транспорт (М4) – мінімізація витрат на транспортування матеріального потоку;
 • 5) виробництво (М5) – мінімізація витрат на виготовлення продукції за рахунок організації матеріального потоку для проходження в межах внутрішньовиробничої логістичної системи;
 • 6) розподіл (М6) – мінімізація витрат на розподіл продукції і просування її в логістичних ланцюгах або каналах;
 • 7) збут 7) – мінімізація витрат на реалізацію продукції і супутній логістичний сервіс у точках її продажів;
 • 8) інформація 8) – мінімізація витрат на зберігання, переробку і передачу інформації;
 • 9) кадри (М9) – оптимізація виконання логістичних функцій системи.

Кожна з підсистем ЛC запрограмована на виконання наступних завдань:

 • • закупівля (М1) – на організацію і управління закупівлями;
 • • склади 2) – на організацію складського господарства і управління вантажопереробкою усередині "складського простору";
 • • запаси (М3) – на управління запасами;
 • • транспорт (М4) – на організацію і управління транспортним процесом;
 • • виробництво (М5) – на організацію і управління виробничим процесом;
 • • розподіл (М6) – на організацію і управління розподілом матеріальних потоків;
 • • збут (М7) – на організацію і управління збутом товарної продукції;
 • • інформація (М8)- на організацію і управління інформа ційними потоками;
 • • кадри (М9) – на організацію і управління процесом виконання логістичних активностей.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші