Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Властивості та зв'язки логістичних систем

Вище зазначене досить у загальній формі відбиває уявлення про логістичну систему. При вивчені логістичних систем важливо спершу розглянути їх властивості. Вони ж є визначальними у виборі, проектуванні і організації логістичних систем.

До загальних властивостей будь-якої системи, у тому числі і логістичної, належать: цілісність, організація, подільність, структурованість, інтегративність.

Цілісність системи виявляється в тім, що існує якась сукупність елементів, які знаходяться в тісній взаємодії один з одним. Практично завжди в системах взаємодія обумовлює і взаємозалежність даної сукупності елементів.

Організація являє собою обов'язкове упорядкування, приведення сукупності елементів, що сформувалася, у конкретну систему.

Структурованість відбиває внутрішню будову чого-небудь і конкретний взаємозв'язок складових частин цілого.

Ділимість описує можливість системи поділятися на окремі частини, наприклад, підсистеми чи ланки. Дані підсистеми або ланки можуть бути різнорідними, але одночасно і сумісними.

Логістична система має єдність усіх зазначених підсистем, які у визначений час можна виділити в окремі самостійно функціонуючі системи.

Інтегративність визначає наявність специфічних якостей системи, що властиві їй і тільки їй. Дані якості формуються визначеною сукупністю елементів, які не можуть окремо відтворити специфічну (тобто інтегративну) властивість системи.

Виходячі з аналізу структури логістичної системи, економічних цілей і завдань її підсистем, випливають відмітні ознаки останньої.

Ознака перша – наявність динамічної складової у логістичній системі, тобто потокового процесу, основним виразником якого виступає матеріальний потік, не говорячи вже про супутні йому інформаційні й фінансові потоки.

Ознака друга – певні й чітко виражені системна цілісність, об'єднана єдністю, і своєрідна організованість, тобто планомірність, що відрізняється строгим порядком і взаємозалежністю матеріальних потоків.

Ознака третя – наявність системи взаємозв'язаних і взаємозалежних потокових процесів (матеріальних, фінансових та інформаційних).

Таким чином, після виділення зазначених ознак можна стверджувати, що логістична система має всі властивості, які властиві системам, а саме:

 • цілісність і подільність: логістична система розглядається як єдність підсистем М1 – М9, які в певний час можна виділити в окремі самостійно функціонуючі системи;
 • організованість і структурованість: підсистеми М1 – М9 для здійснення логістичної діяльності організовані і структуровані в певному строгому порядку;
 • інтегративність: дана властивість обумовлена наявністю певних зв'язків і взаємозалежності між підсистемами М1 – М9. Ці зв'язки, що по суті формують унікальну і неповторну "кінцеву" якість і одночасну можливість логістичної системи, а саме доставку потрібного товару у необхідній кількості, потрібної якості, у вказане місце і зазначений час, з мінімальними витратами і конкретному споживачеві. Саме це прийнято називати інтегративною властивістю логістичної системи, яка не властива ні одній з її підсистем.

Крім перерахованих вище загальних властивостей, логістична система володіє ще і специфічними. До таких належать наступні:

 • 1) стохастичність виконуваної логістичної функції: ця властивість обумовлена використанням запасів для виготовлення готового продукту, який потребує ринок у конкретний час, заданої кількості і т. д.;
 • 2) багатофункціональність: у логістичній системі реалізуються функції планування, організації, обліку, контролю і ін.;
 • 3) адаптивність: ця властивість описується пристосуванням до вимог ринку;
 • 4) інерційність: логістична система, маючи так званий "заділ", не може призупинити свою діяльність відразу. Вивчивши структуру логістичної системи, слід зазначити, що вона, як і будь-яка інша система, має строго визначені зв'язки. До них варто віднести наступні:
  • а) зовнішні – це зв'язки, що характеризуються відносинами логістичної системи із постачальниками, посередниками і клієнтами, тобто з ринком;
  • б) внутрішні – зв'язки, що характеризують відносини усередині логістичної системи, тобто між її підсистемами Μ1 – М9. Зовнішні й внутрішні зв'язки логістичної системи підтримуються за рахунок транспортних та інформаційних зв'язків.

У залежності від типу логістичної системи зовнішні зв'язки ґрунтуються ще і на товарно-грошових відносинах, що відбивають зв'язки між окремими підсистемами логістичної системи (за умови їх юридичного виокремлення) або між самою системою і ринком.

Це добре ілюструється принципом "сплата грошейодержання грошей" (рис. 3.3).

Згідно наведеної схеми (рис. 3.3) першочергово при організації і "запуску" логістичної системи на ринку проводиться закупівля за грошові кошти ГК1 засобів виробництва. Далі вони у вигляді вже матеріального потоку МП1 надходять у дану логістичну систему, складуються, обробляються, знову зберігаються і потім "ідуть" із логістичної системи на ринок у споживання МП2 і обмін на фінансові ресурси ГК2, що поступають у логістичну систему. За такої постановки питання логістична система тісним чином зв'язана із зовнішнім середовищем (тобто ринком) за допомогою товарно-грошових відносин, тобто матеріальних і фінансових потоків (ще раз треба підкреслити, що даний зв'язок заснований саме на принципі "сплата грошей – одержання грошей").

Ілюстрація до принципу

Рис. 3.3. Ілюстрація до принципу "сплата грошей – одержання грошей":

1, 2, 3, 4 – позначення послідовності кроків у циклі обігу;

ГК1 – грошові кошти (фінансовий потік), які платить логістична система за вхідний МП;

ГК2 – грошові кошти (фінансовий потік), які платить споживач за одержуваний з логістичної системи МП;

МП1 – матеріальний потік, що входить в логістичну систему;

МП2 – матеріальний потік, що виходить з логістичної системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>