Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Самоочищення природного середовища після чорнобильської катастрофи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Властивості ҐПК, що визначають міграційні властивості радіонуклідів у ландшафтах забруднених територій

Для визначення фізико-хімічних властивостей ҐПК, які безпосередньо впливають на міфацію радіонуклідів у биогеоценозах, було виконано кореляційний аналіз значень вмісту продуктів поділу, мікро- та макроелементів у фунтах науково-дослідних полігонів ЗВіЗБ(о)В, фунтових витяжках, лучній рослинності, фізико-хімічного і мінерального складу фунтів, коефіцієнтів накопичення радіонуклідів і стабільних елементів у фітомасі, кінетичних констант швидкості мобілізації і фіксації радіонуклідів. Порівняння проводили для опосередкованих 5-сан- тимефових шарів фьох дерново-підзолистих і трьох торф'яно-болотних фунтів полігонів Копачі і Чистогалівка.

Утворення водорозчинних і обмінних форм 137Cs і 90Sr у фунті визначається його основними педохімічними характеристиками: гідролітичною кислотністю, сумою обмінних основ, кількістю органічного вуглецю і обмінного хлору. Підвищення значень цих характеристик може призвести до збільшення швидкості мобілізації радіонуклідів.

Підвищення кількості обмінного Mg в фунтах і величини pH сольової витяжки має уповільнювати процеси мобілізації радіонуклідів. Виходячи з результатів досліджень, Mg займає окреме місце у ҐПК. Будучи однією зі складових суми обмінних основ, він відіграє роль, протилежну іншим складовим. Тому це питання потребує окремого розгляду.

Здатність обмінного Mg впливати на сорбційні властивості глинистих мінералів відома з середини XX ст. [365, 388]. Присутність іонів Mg навіть у незначній кількості різко підвищує сорбційні здатності смектиту, палигорскіту та інших мінералів [430]. Тривала витримка бентоніту в морській воді зумовлює кількісне заміщення іонообмінних центрів Mg [410]. Іони Mg стабілізують Структуру набухлих глинистих мінералів, як то монтморилоніту, створюючи гідроксомагнієві прошарки [435]. Підвищення вмісту обмінного Mg знижує інфільфаційні властивості ґрунтів, збільшує поверхневу герметизацію та еродованість. Відношення Ca/Mg визначає дисперсність фунтових глинистих мінералів. Його використовують як індикатор флокуляції глин, що зумовлено більшим радіусом гідратації іонів Mg, ніж Са [386]. Іони Mg спричинюють диспергування фунтових глин: як диспергент обмінний Mg потужніший за Са і Na [373, 417–419, 437]. З наведених даних можна дійти висновку, що іони Mg сприяють зниженню міграційної здатності радіонуклідів у фунтах завдяки властивості підвищувати сорбційну здатність фунтових мінералів.

Відношення кількості обмінного кальцію до його валового вмісту (Ca(e)/Ca(s)) та обмінного калію до обмінного кальцію (К(е)/Са(е)) поряд із валовим вмістом радіонуклідів у фунті визначають утворення обмінних форм.

Зменшення обмінних форм калію і кальцію в ґрунтах має уповільнювати процес утворення обмінних форм радіонуклідів, а зменшення співвідношення обмінного калію до валового (K(e)/K(s)) – процес утворення водорозчинних форм 90Sr.

Вміст радіонуклідів у рослинності визначається як валовим вмістом їх у ґрунті, так і кількістю мобільних форм. Високі позитивні коефіцієнти кореляції (0,8-0,9) установлені між основними педохімічними характеристиками і вмістом радіонуклідів у рослинності. Підвищення гідролітичної кислотності, суми обмінних основ, кількостей органічного вуглецю і обмінного хлору може призвести до підвищення накопичення радіонуклідів рослинністю.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші