Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Соціологія arrow Українська етносоціологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Об'єктивістський погляд

Об'єктивістська концепція етносу, висунута радянським академіком Ю. Бромлеєм, була значною мірою спрямована у минуле, тому найповніше ця теорія розглядає “проблему виникнення (етногенезу) і історичного розвитку (етнічна історія) народів, і ядро її предметної області, як вважав Ю. Бромлей, традиційно складає побутова культура” [2, с. 16].

Точка зору українського етнополітолога і етносоціолога В. Євтуха (учня Бромлея) є такою: “Етнос – це особливий вид спільності людей, яка утворилася історично і є особливою формою їхнього колективного існування. Ця спільнота формується й розвивається об'єктивним шляхом... і здатна до стійкого багатовікового існування за рахунок самовідтворення. Основні якісні характеристики етносу – мова, специфічні елементи матеріальної та духовної культури (звичаї, обряди, норми поведінки), релігія, самосвідомість. Основними формами існування етносу} ідентифікованими на сьогоднішній день, є плем'я, народність, нація. Головною умовою виникнення етносу є спільна територія та мова. ... Етнічна самосвідомість виступає одним із найважливіших атрибутів та маркерів етносу...” [6, с. 32].

У цьому визначенні В. Євтуха певною мірою відбита та обставина, що сьогодні не лише в західноєвропейських, а й уже і в сучасних східноєвропейських суспільствах етнічна побутова культура фактично зникла, і непомічання цього факту, абсолютизація об'єктивістських підходів до розуміння етносу і етнічного [7] призвели до системної кризи в етнонаціональному теоретизуванні, що вона триває протягом останніх 10-15 років.

Конструктивний погляд

Водночас не можна не бачити, що у східноєвропейських суспільствах, попри зникнення етнічної побутової культури, етноси не зникли. Тому дійсно, з одного боку, як стверджує Арбєніна, “не можна погодитись з уявленням "примордіалістів" про етнічність як про характеристику постійну та незмінну, споконвічно задану самим фактом походження індивіда, його родовими коріннями” [4, с. 72]. Однак, з іншого боку, виходом із згаданої системної кризи не може бути й механічне запозичення суб'єктивістських підходів.

Насправді, на слушну думку Арбєніної, реальністю є “об'єктивно-суб'єктивна природа етнічності. З одного боку, етнічністьце об'єктивно задана характеристика культурно – генетичної приналежності особистості. З іншого боку, вона відбиває ступінь готовності особистості ідентифікувати себе з групою своєї приналежності, що виражається в почутті приналежності, глибині цього почуття. Звідси – і різні рівні, типи етнічності, різний ступінь гі суб'єктивної значущості" (курсив В. Арбєніної. – 0. Я.) [4, с. 75].

Власне кажучи, такою є природа будь-якого соціокультурного феномену, бо, з одного боку, такий феномен належить до сфери соціального (із його свідомістю, мисленням, світом ідеальних образів, дією і взаємодією), а з іншого – до сфери культури, тобто до штучно створеного людством предметного світу (“другої природи”).

Визначення поняття “етнос”

Таким чином, можна зробити висновок, що етнос – це об'єктивно-суб'єктивна за своєю природою, культурно-історична в еволюційному вимірі і духовно-психологічна за своїм змістом соціальна спільність людей, споріднених між собою походженням, мовою, теперішньою або колишньою територією (іноді й державністю), самосвідомістю, звичаями і традиціями, ментально-архетипними та іншими ознаками, належність до якої (спільноти) не може бути результатом свідомого вибору соціалізованого індивіда.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші