Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності

Тероризм як крайня форма вияву екстремізму і радикалізму – різноманітний, багатолікий, має різну природу, різні джерела, мети, різні рівні і масштаби, спрямованість і характер виконання. Принципова спільність всіх видів тероризму – в насильному насадженні світогляду, ідеології, моралі, політики, свого образу життя, у використанні вбивств мирних жителів, загрози вбивств або інших форм насильства як головний засіб досягнення мети. Тероризм завжди носить позаправовий характер, демонстративно не бажає рахуватися з правом, яке він порушує – карним, цивільним, економічним, національним і міжнародним, правом іншої людини на життя і свободу. Терористи привласнюють собі функції і обвинувачів, і суддів, і катів. Інформаційна глобалізація на базі швидкого розвитку міжнародних телекомунікаційних мереж, а також кардинальна зміна міжнародної соціально-політичної ситуації після розпаду СРСР сприяли зростанню і міжнародному об'єднанню регіональних екстремістських соціально- політичних, етнічних, релігійних, кримінальних груп і організацій при втраті контролю над ними з боку наддержав. ТЕРОР (тероризм) (латинське terror – страх, жах), насильні дії (переслідування, руйнування, захоплення заложників, вбивства і інш.) з метою страхання, придушення політичних противників, конкурентів, нав'язування певної лінії поведінки. Розрізнюють індивідуальний і груповий терор (наприклад, дії екстремістських політичних угрупувань) і державний терор (репресії диктаторських і тоталітарних режимів). У 70-90-х pp. 20 ст. набув поширення міжнародний терор (вбивства або викрадення глав іноземних держави і урядів, їх дипломатичних представників, вибухи приміщень посольств, місій, міжнародних організацій, вибухи в аеропортах і вокзалах, угон повітряних судів). Політичне визначення тероризму: термін “тероризм” означає дія, яка пов'язана з актом насильства або актом, що створює небезпеку для життя людей, збереження майна або об'єктів інфраструктури; та має на меті:

  • а) страхання або примушення цивільного населення;
  • б) надання впливу на політику уряду шляхом страхання або примушення;
  • в) надання впливу на лінію поведінки уряду шляхом масштабного руйнування, вбивств, викрадення людей або взяття заложників.

У сучасному значенні слово “тероризм” з'явилося у часи Великої Французької революції і означало політику страхання, що проводилася революційною владою проти політичних ворогів. (Інформаційна протидія тероризму. – Луганськ: “КОПІЦЕНТР”, 2002. – 75 с.)

Види тероризму

Тероризм може бути класифікований і описаний за однією або декількох основах: за метою (мотивом), за об'єктами терору, за терористичними засобами, що використовуються і коштами. Види тероризму за масштабом: глобальний (всесвітній); міжнародний (групи держав, їх об'єднань, блоків); міждержавний; державний; груповий (соціальних, політичних, релігійних, етнічних, кримінальних організацій і груп); індивідуальний. Міждержавний і державний терор в будь-якому вигляді провокує масовий індивідуальний тероризм як в підтримку і розвиток в формі соціально-побутового і політичного тероризму, так і у вигляді акцій помсти, протидії, захисту. Індивідуальні терористи об'єднуються в групи, організації, структуровані соціальні рухи, які набувають рис систем, що саморозвиваються і відтворюють себе необмежений час, аж до сторіч. Відтворення цих терористичних структур володіє значною інерцією і тому продовжується багато років (до трьох поколінь) навіть після усунення (самоусунення) причини тероризму. У цьому випадку частіше за все відбувається часткова або повна зміна мети і об'єкта тероризму. Змінюється ідеологічне обґрунтування тероризму: від захисту цивільних прав у бік етнорелігійного сепаратизму. Наприклад, переорієнтація терористичної діяльності баскської ЕТА після смерті Франко і відновлення демократії, переорієнтація мети Ірландської республіканської армії після відновлення прав католицької меншини на повний відрив Північної Ірландії від Англії і приєднання до Ірландії.

Види тероризму за об'єктами терору: ідеологічний (світоглядний); політичний (міжпартійний); соціальний (класовий); релігійний (міжконфесійний); етнічний (расистський, сепаратистський). На практиці ці види тероризму виявляються взаємопов'язані в різному поєднанні. Соціальний (класовий) терор у Росії, наприклад, включав в себе ідеологічний і політичний. Етнічний тероризм в Європі накладається іноді на політичний і ідеологічний, а в мусульманських і буддійських регіонах сепаратизм завжди носить релігійне забарвлення. Види тероризму як засоби досягнення мети: як засіб досягнення соціально-політичної мети (зміна соціально-політичного устрою суспільства); як засіб досягнення державно-етнічної або державноконфесіональної мети (отримання етносом або конфесіональною групою автономії або створення своєї держави, видавлення або асиміляція інородців, іновірців); як важіль управління міжетнічними і (або) міжконфесійними конфліктами з метою дестабілізації обстановки в регіоні і отримання політичних і економічних переваг; як засіб деморалізації, морально-етичного розкладання і знищення народу конкуруючої держави; як засіб духовної, економічної і військово-політичної експансії; як політичний і психологічний засіб зняття етнічного і соціального напруження в країні (“експорт нестабільності”); як засіб консолідації і мобілізації народу країни і союзних держав; як засіб кримінального збагачення; як засіб шантажу державних органів; як акт особистого відчаю або самоствердження. Види тероризму по способах, що використовуються в засобах: політичний тероризм: політична інформаційно-психологічна або озброєна провокація; політичні або військові санкції; позбавлення цивільних політичних прав за етнічним, релігійним або світоглядним принципом; закриття опозиційного ЗМІ, вилучення їх тиражів, заборона критичних публікацій, переслідування небажаних журналістів; економічний тероризм: економічні санкції проти галузі або держави; економічна блокада з використанням збройних сил; озброєний тероризм: індивідуальні і групові теракти з вибухами в суспільних місцях, вибухами або захопленням транспортних засобів, вбивством людей, захопленням заложників; поліцейський терор; партизанська війна; диверсії; операції секретних служб на чужій території в мирний час (агресія); військові операції проти іншої держави (агресія); геноцид етносів, соціальних верств, політичних груп; інформаційно-психологічний тероризм: дезінформація; навіювання через ЗМІ морально-етичних і стереотипів поведінки, що суперечать традиційним для даного народу етичним цінностям, соціально-побутовим традиціям і нормам; цілеспрямовані публікації, радіо- і телепрограми, що перекручують історичні факти, етичні цінності і культурні традиції народу; навіювання через ЗМІ катастрофізму, невпевненості, жаху; методична дискредитація державних і соціальних інститутів; навіювання комплексу провини представникам іншого соціального шару, іншої релігії, іншої етнічної групи, громадянам іншої держави; навіювання комплексу неповноцінності етнічній групі, громадянам якої-небудь держави, представникам якої-небудь культури або конфесії; соціально-побутовий тероризм: образи і загрози; биття; зґвалтування; знищення або псування майна; дискримінація при прийомі на роботу, призначеннях, оплаті праці, при розподілі соціальних благ; узаконена або негласна заборона на заняття яким-небудь видом діяльності для певного етносу; обмеження в користуванні приватним майном, особливо житлом, для певних етнічних і релігійних груп; створення мовних бар'єрів; закриття національних шкіл, вузів, установ культури, культових установ.

Перелік засобів, що використовуються в усіх видах тероризму далеко не повний. Антитерористичним центрам необхідно розробити і поповнювати конфіденційний банк способів і засобів вироблення технологій припинення і запобігання терору. Практично всі види тероризму, незалежно від комплексу інших способів, що використовуються, і засобів, мають інформаційно-психологічну складову: вбивство політичного або іншого опонента одночасно підноситься як попередження іншим; політичний, економічний або соціально-побутовий тероризм завжди переслідує мету психологічно впливати на супротивників і спонукати їх виконати певні дії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші