Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Експертизи у судочинстві України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Експертиза речових доказів

При проведенні судово-медичної експертизи речових доказів досліджуються різні об'єкти як біологічного походження (кров, сперма, волосся, слина, сеча, піт, виділення з грудних залоз, кістки, органи та тканини тощо), так і різноманітні предмети (одяг, зброя, знаряддя травми, транспортні засоби тощо), на яких виявлені сліди біологічного походження. Завданням судово-медичного експерта є надання допомоги відповідним органам у виявленні таких речових доказів, їх правильному вилученні, описанні, упакуванні і відправленні до експертної установи. Питання, що можуть бути поставлені на вирішення експерту, також бажано узгоджувати з відповідним фахівцем, що дозволить правильно обрати відділення бюро судово- медичної експертизи, експертам якого буде призначено виконання досліджень, і врахувати можливості найбільш повного і якісного дослідження експертних зразків.

Судово-медична експертиза речових доказів проводиться у відповідних відділеннях судово-медичної лабораторії бюро судово-медичної експертизи відповідно до порядку, встановленого Правилами проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи, затвердженими наказом МОЗ від 17 січня 1995 р. № 6. Речові докази направляються на дослідження особою, яка призначила експертизу, і мають бути належним чином упаковані та опечатані, а цілісність пакування та збереження об'єктів експертизи перевіряється експертом до початку дослідження, про що зазначається у Висновку експерта. У випадку пошкодження або невідповідної упаковки чи невідповідності характеру і кількості речових доказів їх переліку в документі про призначення експертизи складається акт, який підписується трьома працівниками відділення (лабораторії, бюро). Один примірник акта надсилається до установи, що призначила експертизу, другий – залишається у судово-медичній установі.

До процесуального документа про призначення експертизи мають додаватися: завірена копія протоколу огляду і вилучення речових доказів, завірена копія протоколу про вилучення зразків, а при проведенні додаткових і повторних експертиз – первинна судово-цитологічна експертна документація; зразки біоматеріалу та інші матеріали кримінального провадження чи цивільної справи, зокрема й раніше проведених експертиз і не лише судово-медичних, якщо в них містяться відомості, котрі мають значення для проведення дослідження. Експертиза може бути розпочата лише за умови наявності всіх необхідних матеріалів, крім випадків надходження на експертизу об'єктів, що швидко псуються.

Експертизи речових доказів проводяться з метою виявлення в слідах на речових доказах клітин тканин людини, визначення їх видової, групової, статевої та органо-тканинної належності із застосуванням знань у галузі судової медицини і спеціальних цитологічних методів і методик.

Витрату об'єктів у процесі дослідження проводять економно, з урахуванням достатності для всіх необхідних для даної експертизи видів досліджень, але без шкоди для якості. При проведенні первинних експертиз залишають частину об'єктів для можливої повторної експертизи, за винятком випадків, коли без повної витрати об'єкта неможливо відповісти на запитання, поставлені на вирішення експертизи. У таких випадках має залишатися матеріал, який піддавався дослідженню на наявність, видову і групову належність, з відповідним його маркуванням за застосованими реагентами. Збереження такого матеріалу для повторної експертизи не проводиться лише після реакції абсорбції-елюції (РАЕ) у суміш еритроцитів. Об'єкти, що швидко псуються, досліджуються в день надходження до відділення. Якщо при дослідженні речового доказу чи окремого об'єкта він поділяється на частини або повністю витрачається, про це експерт зазначає у відповідному пункті дослідної частини висновку та в супровідному до матеріалів експертизи документі.

У разі неможливості дати відповідь на будь-яке питання постанови (ухвали) про призначення експертизи причини цього мають бути обґрунтовані у підсумках Висновку експерта. Якщо при проведенні повторної експертизи одержані дані не збігаються з результатами попередніх експертиз, то у висновках експерт повинен зазначити можливі причини розбіжностей. Разом з Висновком експерта органу, що призначив експертизу, повертаються належним чином упаковані, скріплені печаткою відділення і супроводжувані переліком речові докази.

У межах судово-медичної експертизи речових доказів виконуються такі види досліджень: визначення статевої належності волосся, виділень, крові та інших тканин людини; виявлення на речових доказах клітин епітелію піхви і встановлення їх групової належності; встановлення на знаряддях травми, а також у піднігтьовому вмісті мікрослідів крові і мікронакладень з визначенням їх видової, статевої, групової та органо-тканинної належності; встановлення регіонального походження крові; вивчення секрету молочних залоз з метою встановлення строку вагітності і факту колишніх пологів; визначення естрогенної насиченості організму за результатами кольпоцитологічних досліджень; диференціювання крові плода і дітей раннього грудного віку від крові дорослої людини.

Судово-медичне дослідження крові відіграє важливу роль у досудовому розслідуванні у кримінальних провадженнях щодо вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, згвалтування та інших злочинів. Сліди крові можуть бути виявлені на місці події, на потерпілому, на підозрюваному, на одязі, на зброї чи інших предметах. Властивості речового доказу такі сліди набувають лише після їх правильного виявлення, правильного опису в протоколі відповідної слідчої дії, вилучення і проведення спеціального судово-медичного дослідження. Кожний слід крові може вказувати на механізм його утворення і тим самим певною мірою відображати механізм та обставини події. Кров у сліді може піддаватися змінам, псуватися, знищуватися навмисно зацікавленими особами, і тому виявлення та дослідження таких слідів бажано проводити із залученням спеціаліста-фахівця в галузі судової медицини. У результаті експертного дослідження може бути встановлена групова, статева, індивідуальна належність крові, визначено кількість пролитої крові, вирішено питання щодо давності утворення слідів крові, належності крові плоду, новонародженому чи дорослій людині тощо.

У цивільному процесі експертиза крові найчастіше здійснюється при розгляді судом справ про визнання батьківства та виключення імені особи як батька з актового запису про народження дитини або оспорювання батьківства у порядку позовного провадження. На експертизу у дитини та у батьків (у тому числі – ймовірного батька) необхідно відібрати зразки крові, котрі потім надаються експерту для дослідження. Експертиза крові здатна надати доказовий матеріал для заперечення факту походження дитини від певної особи. Отже, у справах про визнання батьківства вона може бути корисною відповідачеві, який намагається захиститися від позову. У таких категоріях цивільних справ позивач повинен довести факт походження дитини; відповідач має право заперечити вимогу позивача й довести протилежний факт – відсутність біологічного зв'язку між ним і дитиною. Доказове значення результатів судово-медичної експертизи крові засноване на механізмі спадкування й передачі крові й типів крові від батьків до дітей. Загальний принцип успадкування властивостей полягає в тому, що дитині від батьків можуть передаватися лише певні властивості крові. А оскільки досліджуються саме групові властивості крові, то така експертиза може виключити, а не підтвердити походження дитини від певної особи.

Обсяг досліджень у разі визначення спірного походження дітей залежить від можливостей конкретного судово-біологічного відділення експертної установи чи підрозділу. Необхідно враховувати, що дослідження з приводу спірного походження виконується методом виключення. Водночас, позитивне вирішення питання можливе вже при застосуванні хромосомного та біостатичного аналізів, молекулярно-генетичного дослідження. При дослідженні крові та слини у випадках визначення спірного походження дітей в усіх осіб, які проходять у справі, визначають фенотипи генетично обумовлених систем крові, власні групи слини тощо. У тих випадках, коли встановлюють, що будь-кому із зацікавлених у дослідженні осіб проведено переливання крові, експертизу проводять, зазвичай, не раніше, ніж через 6 місяців після цього переливання.

У практиці цивільного судочинства у справах про спірне батьківство, материнство або підміну дітей може бути проводитися не лише експертиза крові, а й експертне дослідження інших біологічних виділень людини (слини, сперми). Зокрема, для виключення батьківства здійснюється експертне дослідження слини, білки якої характеризуються специфічними генетичними особливостями, що передаються у спадок. Така експертиза особливо актуальна для тих випадків, коли будь-хто із зацікавлених осіб відмовляється від аналізу крові з тих або інших міркувань медичного чи іншого характеру. Існують методичні розробки для визначення груп слини людини, ознаки котрих також передаються у спадок. Зразок слини для ДНК- дослідження не відбирається, для цього відбирається букальний епітелій слизової оболонки шоки (зіскоб) спеціальними паличками або, за відсутності таких, ватним тампоном, який одразу висушується.

Дослідження волосся часто проводиться при досудовому розслідуванні вбивств, злочинів, вчинених на статевому ґрунті, дорожньо- транспортних подій, заподіяння тілесних ушкоджень тощо. При проведенні судово-медичної експертизи волосся дослідженню має підлягати така його кількість, щоб отримати загальне уявлення про волосся конкретної людини. На підставі виявленої сукупності ознак доходять висновків про наявність волосся, видову й групову, а також статеву належність, регіональне походження, характер відокремлення, існуючі пошкодження та зміни від дії високої температури, механічних, хімічних факторів, косметичних засобів, можливість походження волосся від конкретної особи тощо. На сучасному етапі експертиза волосся з багатьох причин є дослідженням, що встановлює не тотожність, а схожість волосся з визначенням рівня ймовірності походження від певної людини.

В експертизах речових доказів після закінчення експертизи зразки у вигляді плям на марлі в окремих конвертах, відповідно маркірованих, разом з речовими доказами передаються особі, яка призначила експертизу. В експертизах спірного батьківства, спірного материнства та підміни дітей залишок зразків біологічного матеріалу знищується у відділенні одразу після закінчення експертизи. Речові докази, за винятком вогнепальної зброї, які становлять науково- практичну цінність, можуть бути залишені у відділенні за дозволом відповідних судово-слідчих органів. Дозвіл запитується письмово одразу після закінчення експертизи.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші