Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Експертизи у судочинстві України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Експертиза нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів

Експертиза нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів є одним з родів експертизи матеріалів, речовин і виробів. Її проводять з метою встановлення наявності нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, котрі неможливо виявити звичайними органолептичними методами, а також для їх наступної ідентифікації. Такі дослідження проводять для встановлення факту підпалу або вибуху – шляхом пошуку слідів легкозаймистих речовин на обвуглених або пошкоджених рештках тіла людини чи предметах навколишньої обстановки. Окрім того експертиза дає можливість визначити вид і сорт нафтопродукту' (НП) або паливно-мастильного матеріалу (ПММ). відповідність досліджуваної речовини наданому зразку, ідентифікувати сліди нафтопродуктів або ПММ у зв'язку з вирішенням різноманітних завдань.

За сучасних умов розроблення комплексу різноманітних заходів захисту від злочинних посягань на паливно-енергетичний комплекс є важливою складовою економічної безпеки України. Найбільш криміногенними в нафтовому комплексі є об'єкти транспортування та реалізації нафти й нафтопродуктів. Основним видом посягання на нафту та нафтопродукти є розкрадання при їх перекачуванні. На даний час практично неможливо визначити походження нафти з конкретного "врізання" в нафтопровід. Це обумовлено тим, що у нафтопроводі тече нафта з різних родовищ і її склад постійно змінюється. У зв'язку з цим при проведенні огляду "врізання" необхідно звертати увагу на наявність у ймовірного місця стоянки нафтовозу калюж нафти, котра утворилася при перекачуванні. Таку нафту вилучають у пляшку в кількості не менше 0,5 л і опечатують. Із нафтовозів нафту також вилучають у пляшки в кількості не менше 0,5 л і опечатують. Якщо знайдені будь-які знаряддя злочину або інші предмети, де можуть залишатися сліди нафтопродукту, ці предмети також вилучають і направляють на експертизу. При направленні даних зразків на експертизу у постанові про її призначення або в ухвалі суду ставлять такі питання:

 • 1) Чи є надані на дослідження рідини сирою нафтою (нафтопродуктом)?
 • 2) Якщо так, то чи є ідентичними нафта, вилучена з місця події, та нафта, вилучена з цистерни автомобіля, в якій вона перевозилась гр. А?

Предметом експертизи матеріалів і речовин в такому випадку є фактичні лані, які встановлюються на основі загальних положень методики дослідження матеріалів і речовин та спеціальних галузей знань – нафтохімії, технології нафтопереробки тощо. Такими фактичними даними при досудовому розслідуванні вказаних злочинів є: наявність на предметі-носії (одязі підозрюваного, різноманітних ємностях, пристосуваннях для "врізання" в нафтопровід, ґрунті тощо) нафтопродуктів; визначення тотожності нафтопродуктів, виявлених на місці події, у підозрюваного та нафтопродуктів, які знаходяться в трубопроводі, певній ємності; встановлення нафтохімічної природи досліджуваної речовини, її виду, марки; віднесення досліджуваного об'єкта до певної категорії відповідно до існуючих науково-технічних класифікацій і найменувань товарної продукції. Необхідність встановлення таких фактичних даних визначає й завдання цієї експертизи, які в кожному конкретному випадку ставлять з урахуванням специфіки розслідуваної події.

Нафтопродукти (НП) і паливно-мастильні матеріали (ПММ) являють собою доволі велику групу речовин. Існує багато принципів класифікації подібної субстанції. Паливом називають горючу речовину, яку спеціально спалюють для одержання тепла і подальшого його використання для інших потреб у виробництві.

За цільовим призначенням паливо поділяють на такі види: паливо для двигунів з примусовим запалюванням, реактивні та дизельні палива. Для двигунів з примусовим запалюванням застосовують бензин і газоподібне паливо. Дизельне паливо виготовляють для швидкохідних двигунів (автомобільних), для середньо- і тихохідних двигунів (судових і стаціонарних).

Нафта складається в основному з вуглеводів трьох класів: метанові вуглеводні – метан, етан, пропан, бутан, ізобутан тощо; нафтенові вуглеці – циклогексан тощо; ароматичні вуглеці – бензол, толуол, нафталін тощо. Із нафти, залежно від температури перегонки, одержують нафтопродукти: бензинові, гасові, дизельні, солярові, мазутні. Вироблені і застосовувані мастильні матеріали класифікуються на ряд груп залежно від таких ознак: походження або вихідна сировина для одержання; зовнішній вигляд; вихідні умови застосування тощо.

За походженням або вихідною сировиною розрізняють такі мастильні матеріали: мінеральні або нафтові, які виробляються шляхом відповідної переробки нафти і є основною групою вироблених мастил; рослинні і тваринні, що мають органічне походження; синтетичні, які одержують з різної вихідної сировини різними методами.

За агрегатним станом мастильні матеріали поділяються на; рідкі мастила, що у звичайних умовах є рідинами (нафтові масла); пластичні або консистентні масла, що у звичайних умовах перебувають у мазеподібному стані (технічний вазелін, солідмасла, консталіни тощо); тверді мастильні матеріали, що не змінюють свого стану навіть під дією низки факторів (температури, тиску тощо).

За призначенням мастильні матеріали поділяють на моторні масла для двигунів внутрішнього згоряння (карбюраторних, дизельних, авіаційних двигунів); трансмісійні масла для змащування механізмів трансмісії автомобілів, тракторів, комбайнів тощо; індустріальні масла для гідравлічних систем різних машин; компресорні, приладові, циліндрові, вакуумні тощо.

В експертній практиці легкозаймисті нафтопродукти зазвичай аналізуються в зв'язку з кримінальними провадженнями про підрив, підпал, події, пов'язані із займанням, загорянням або стабілізацією згоряння менш займистих речовин і матеріалів. Мастильні матеріали частіше досліджуються в зв'язку з розслідуванням ДТП, випадків, пов'язаних із носінням, зберіганням та використанням вогнепальної зброї, а також матеріалів і виробів, де використовуються мастильні покриття. Тверді нафтопродукти, наприклад асфальт, інші дорожні покриття, є об'єктами дослідження за різноманітними кримінальними провадженнями.

Дослідженню підлягають маси або об'єми нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, їх сліди, перенесені на інші об'єкти, а також предмети, на яких виявлені нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали. Найчастіше досліджуються такі субстанції: бензин різної сортності; розчинники; дизельне паливо; керосин; консистентні мастила; мінеральні масла; бітуми; парафін і парафіноподібні речовини.

Нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали також можуть входити до складу тих або інших виробів – речовин для охолодження, вибухових речовин, дорожніх покриттів. Трапляються випадки, коли нафтопродукти і паливно-мастильні речовини є побічним продуктом виготовлення чи використання інших речовин, які підлягають виявленню. Наприклад, наявність мастильних матеріалів у слідах пострілу утруднює їх виявлення, однак дає інформацію щодо послідовності пострілів.

Останніми роками ринок України наводнився автомобілями, обслуговування яких потребує використання відповідних синтетичних моторних масел. Саме з цієї причини у кримінальних провадженнях та адміністративних справах про дорожньо-транспортні події синтетичні моторні масла все частіше виступають як об'єкти експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів.

Предметом експертизи НП та ПММ є отримані в процесі аналізу дані про виявлену речовину, які встановлюються фахівцем у галузях хімії, нафтохімії, нафтопереробки тощо. Це відомості про наявність на об'єкті-носії нафтопродуктів або паливно-мастильних матеріалів, інформація про клас продукту, його вид або сорт (марку); відомості про належність виявлених речовин до певних об'єктів (автомобіль, вогнепальна зброя тощо).

Питання діагностичного характеру експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів:

 • 1) Чи є надана на дослідження речовина нафтопродуктом?
 • 2) Якщо дана речовина є нафтопродуктом, то до якої групи (марки) продукції відноситься, якими є її рецептура, основне призначення та галузь використання?
 • 3) Чи належить наданий на дослідження нафтопродукт до групи паливно-мастильних матеріалів, а якщо так, то до якої групи (марки) продукції і яке його основне призначення?
 • 4) Чи належить надана на дослідження рідина до групи легкозаймистих, і які її марка (назва), основне призначення й галузь використання?
 • 5) Чи є наданий на дослідження бензин сумішшю бензинів різних марок?
 • 6) Якою є кількість вмісту нафтопродукту або паливно-мастильного матеріалу в даній суміші?
 • 7) Чи міститься у бензині, який надано на дослідження, домішок інших нафтопродуктів (дизельного палива, керосину) або інших рідин (води)?
 • 8) Чи міститься у високосортному бензині низькосортний?
 • 9) Яким є вміст у наданому для дослідження зразку пального суміші низькосортного бензину?
 • 10) Чи перебував мастильний матеріал в експлуатації? Якщо так, то які сторонні домішки в ньому присутні?
 • 11) Чи є на наданому об'єкті сліди (плями, нашарування) нафтопродуктів, легкозаймистих рідин?
 • 12) Якщо на даному об'єкті є сліди нафтопродуктів, то до якої групи (марки) продукції вони належать і яке їх призначення?

Питання ідентифікаційного характеру експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів:

 • 1) Чи має даний об'єм нафтопродукту або паливно-мастильного матеріалу (нашарування, пляма, слід) однакову родову, групову належність із порівнюваними зразками, наданими на експертизу?
 • 2) Чи мають порівнювані речовини в ємностях, плямах, нашаруваннях, слідах єдине джерело походження?
 • 3) Чи є даний слід (нашарування, пляма, об'єм) нафтопродукту або паливно-мастильного матеріалу частиною даного об'єму речовини?
 • 4) Чи однорідні нафтопродукт, виявлений на предметі-носії, і нафтопродукт, зразок якого надано на дослідження?

Загальна родова належність нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів та єдине джерело походження можуть бути пов'язані з особливостями технології виробництва (на даному заводі, даної партії продукції), умовами збереження (наприклад бензин у відкритому резервуарі або в резервуарі із залишками інших продуктів), транспортуванням, експлуатацією (масло з ознаками експлуатації у двигуні автотранспортного засобу) тощо. Індивідуальна ідентифікація конкретних об'ємів або слідів нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів є можливою не часто.

Основні завдання експертних досліджень у кримінальних провадженнях про крадіжки нафти, нафтопродуктів з магістральних трубопроводів можна визначити таким чином:

 • – виявлення слідів нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, які не сприймаються органолептичним способом;
 • – встановлення природи речовини невідомого походження з метою віднесення її до продуктів переробки нафти і до мастильних матеріалів;
 • – визначення виду, сорту, марки наданих на дослідження зразків нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів відповідно до існуючих наукових, технічних і торговельних класифікацій;
 • – встановлення загальної групової належності досліджуваних об'єктів, виявлення в них ознак, які свідчать, що джерело їх походження збігається з місцем їх виготовлення (на конкретному нафтопереробному заводі), належність до однієї партії випуску тощо;
 • – встановлення належності порівнюваних зразків тому самому виду, сорту, марці нафтопродукту і ПММ;
 • – ототожнення мас (об'єктів) нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів;
 • – визначення кількості вмісту конкретних нафтопродуктів і ПММ в сумішах з іншими речовинами.

Для експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів застосовують аналітичні інструментальні методи: різноманітні способи оптичної мікроскопії; моніторинг світіння в ультрафіолетових променях з довжиною хвилі 254 або 366 нм; атомний спектральний аналіз; спектроскопію в інфрачервоному, видимому та ультрафіолетовому діапазонах спектра; тонкошарову хроматографію; рідинну хроматографію, які застосовуються згідно з чинними нормативними документами для визначення окремих фізико-хімічних властивостей речовин (в'язкість, температура спалаху та застигання, лужне число, вміст активних елементів тощо). Застосування різних інструментальних методів дослідження дозволяє визначити широкий спектр фізико-хімічних властивостей (ознак) нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, сукупність котрих дає можливість вирішувати завдання як класифікаційного, так і ідентифікаційного характеру.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші