Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Товарознавство arrow Управління якістю
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Робота на практичному занятті

Мета практичного заняття. Вивчити основну законодавчу та нормативну базу впровадження СУЯ на підприємствах харчової промисловості. Набути навички застосування та розробки систем якості відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів".

Завдання 1. Згідно Загальних положень стандарту ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів" визначити головне призначення стандартів ISO серії 9000 (ISO серії 9000; ISO серії 9001; ISO серії 9004; ISO серії 19011).

Завдання 2. Ознайомитися зі змістом стандарту ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів" і занотувати сферу його застосування, доцільність систем управління якістю та підхід до розроблення та впровадження.

Завдання 3. Використовуючи вимоги стандарту (вступ до ДСТУ ISO 9000:2007), вкажіть принципи управління якістю та наведіть їх коротку характеристику за схемою:

№ з/п

Принципи управління якістю

Коротка характеристика

1

2

3

Завдання 4. Користуючись положеннями ДСТУ I SO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів", визначте політику й цілі організації у сфері якості.

Політика у сфері якості – ...

Цілі у сфері якості – ...

Завдання 5. Відтворити у робочому зошиті модель системи управління якістю, що базується на процесному підході. Пояснити елементи моделі та їх взаємозв'язок відповідно до ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів".

Завдання 6. Згідно ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів", описати та відтворити коротко основні положення систем управління якістю в даному стандарті.

 • 1) Роль найвищого керівництва в системі управління якістю ...
 • 2) Документація ...
 • 3) Оцінювання СУЯ ...
 • 4) Постійне поліпшення ...
 • 5) Роль статистичних методів ...
 • 6) Спрямованість систем управління якістю та інших систем управління ...
 • 7) Взаємозв'язок між системами управління якістю та моделями досконалості ...

Завдання 7. Занотувати перелік державних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, користуючись додатком НБ ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів" (Додаток А).

Завдання 8. Дати визначення термінам: "система", "система управління", "система управління якістю"; термінам складових управління якістю (планування, контролювання, забезпечування, поліпшування, постійне поліпшування) згідно ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів" за формою:

Термін

Визначення

1

2

Завдання 9. Згідно положень ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів", охарактеризуйте:

 • – терміни стосовно організації: "організаційна структура", "інфраструктура", "замовник", "постачальник", "зацікавлена сторона", "контракт";
 • – терміни стосовно процесів і продукції: "проект", "методика; процедура";
 • – терміни стосовно характеристик: "характеристика якості", "надійність", "простежуваність";
 • – терміни стосовно відповідності: "дефект", "відповідність", "коригувальна дія", "переробляння", "зниження рівня якості", "бракування", "поступка";
 • – терміни стосовно документації: "настанови щодо якості", "програма якості", "протокол; запис";
 • – терміни стосовно перевіряння: "інспектування", "перевіряння", "верифікація", "атестування", "критичне аналізування";
 • – терміни стосовно аудиту: "аудит", "програма аудиту", "доказ аудиту", "замовник аудиту", "висновки аудиту", "технічний експерт".

Завдання 10. Користуючись вимогами ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів", схематично зобразити у робочому зошиті поняття стосовно: якості, управління, організації, процесів і продукції, характеристик, відповідності, документації, перевіряння, аудиту, управління якістю процесів.

Завдання 11. Вивчення основних термінів і скорочень, які застосовуються у документації з якості (Додаток Б).

Користуючись допоміжними матеріалами, вивчити і занотувати головні терміни за схемою:

Слово

Абревіатура

Розшнфровка

Визначення

1

2

3

4

TQM

Kanban

Hoshin kanri

Kaizen

-

CRM

CSRP

ERPII

Failure costs

-

-

FMEA

BPI

BPR

-

CALS

CASE

(D)MA1C

DPMO

Evaluation

-

ENQA

Follow-up

-

,

HACCP

-

HAZOP

-

JIT

-

QA

-

QFD

Mission

MRP-II

-

OBS

PDC(S)A

Prevent іо costs

-

Project

-

Project

management

-

Project risk management

-

Outsourcing

Risk control

-

Risk evaluation

-

-

SPC

-

TPM

Vision

-

-

ASO

-

EFQM

CEN

EOQ

-

EOTC

CODEX

FAO

FDA

FSIS

IFCF

-

ISO

-

SOS

-

WHO

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>