Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Товарознавство arrow Управління якістю
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління якістю в логістичному ланцюгу рибо- і морепродуктів

Логістичний ланцюг в залежності від виду риби і типу продукту різний. Сучасна структура логічного ланцюга свіжої риби у загальному вигляді включає наступні етапи (рис. 62). Більшість технологічних операцій здійснюється у ланцюгу тільки один раз, але в табл. 41 вони наведені для всіх етапів, на яких можуть виконуватись.

Основні етапи логістичного ланцюга для свіжої риби

Рис. 62. Основні етапи логістичного ланцюга для свіжої риби

Примітка. Стрілками показано напрям руху продукції.

Таблиця 41

Технологічні процеси в ланцюгу постачання свіжої риби

Етап

Виконувані технологічні операції

Риболовні судна

Вилов, потрошения, знекровлення, миття, сортування за видами і розмірами, зважування, пересипання льодом, зберігання і вивантаження

Колектори

Сортування за розміром, зважування, пересипання льодом, зберігання і доставка на аукціон

Аукціони

Зберігання і аукціонний продаж

Оптові підприємства / рибопереробні підприємства

Сортування за розміром, переробка, зважування, пересипання льодом, зберігання і продаж (у логістичному ланцюгу може бути декілька таких етапів)

Транспортування

Завантаження, зберігання і розвантаження

Роздрібна торгівля

Переробка, зважування, пересипання льодом, зберігання і реалізація

Для ринку свіжої риби в цілому характерним є наявність дрібних і середніх підприємств на всіх етапах ланцюга. У багатьох країнах етапи "колектор" і "аукціон" відсутні – відбуваються прямі продажі оптовим підприємствам. У деяких країнах риболовні судна належать оптовим або рибопереробним підприємсnвам, а в інших окремі етапи ланцюга незалежні один від одного. Крім того, зустрічаються різні варіанти форм власності логістичних ланцюгів. Так, однією із небагатьох європейських фірм, у власності якої знаходяться всі етапи логістичного ланцюга, є французька мережа супермаркетів Intennarche. Ця мережа активно використовує вертикально інтегровану стуктуру доставки риби безпосередньо у супермаркети без дуже затратних проміжних етапів.

Зазвичай кожний окремий етап ланцюга вступає у конкуренцію з іншим. З цієї причини на кожному з них (після риболовних суден) є власний проміжний склад для забезпечення поставок продукції своїм споживачам (клієнтам). Кожний склад повинен бути достатньо великим, щоб можна було гарантувати безперебійне постачання рибопродуктів у випадку, якщо якийсь відсоток рибопродуктів, що зберігались виявиться неякісним. Для окремого етапу такий спосіб ведення бізнесу можливий лише протягом короткого терміну, оскільки у довгостроковому плані всі етапи ланцюга втрачають прибуток. Крім того, малоймовірно, що будуть задоволені або перевищені сподівання кінцевих споживачів, і саме тому з часом ринок може скоротитись, що призведе до збитків на конкурентних етапах. Можна очікувати, що у майбутньому реально конкурувати між собою будуть не окремі етапи, а логістичні ланцюги.

Оскільки для риби характерний дуже короткий термін придатності порівняно з іншими продуктами, до ланцюга її дистрибюції і збуту пред'являються дуже високі вимоги. Європейському ринку високосортної свіжої риби потрібна тільки свіжа риби, яка зберігалась після вилову не більше 8-9 діб. Вимоги до ефективності логістичного ланцюга залежать від відстані між місцем вивантаження риби із судна і підприємством роздрібної торгівлі (або кінцевим споживачем). Система транспортування свіжої риби у Європі останнім часом стала більш ефективнішою. В даний час є можливим постачання свіжої риби із Північної Європи у Південну протягом двох діб. Рибопродукти перевозять у холодильному транспорті (рефрижераторах), завдяки чому вони поступають у хорошому стані, причому є можливість постачати великі партії. Наприклад, у Данії вся свіжа риба, яка призначена на експорт, збирається перед транспортуванням на південь в одному місці, що забезпечує можливість повного завантаження автомобілів. Багато вантажівок оснащенні системою GPS (глобальна система місцевизначення) зі супутниковим зв'язком із офісом експедитора. Це дозволяє поліпшити управління транспортом, відслідковувати кожний автомобіль і надавати кінцевому споживачу (клієнту) точну інформацію про час прибуття або про можливу затримку. Таким чином, для своєчасного вирішення проблеми експорту свіжої риби із Північної у Південну Європу необхідно було створити дуже ефективні транспортні системи, що дозволяють постачати свіжу рибу у всі країни протягом не більше двох діб.

У даний час між окремими етапами логістичного ланцюга свіжої риби існує лише мінімальна кооперація. Інформація про перший етап у ланцюгу і основна інформація про продукт між риболовним судном до першого покупця часто втрачається. Однак розроблені системи передачі інформації із суден до наступних етапів ланцюга. На даний час до елементів таких систем відносяться ваги на суднах для зважування улову на борту, їх часто використовують на великих суднах (із-за їх вартості і наявності необхідного простору).

Ланка – це окрема операція або місце, де вирішується деяке завдання відносно даного продукту або він переробляється. Ланцюг – це послідовність таких ланок.

Продукт – це матеріал (сировина або напівфабрикат) на тій чи іншій стадії переробки – наприклад жива риба, непотрошена або потрошена риба, рибне філе і т.д.

Поняття відслідковування продукції включено у стандарт ISO 9000. Відслідковування продукції – це можливість прослідкувати передісторію продукту, підприємство і спосіб його переробки. У випадку харчового продукту відслідковуватись може:

 • – джерело (походження) матеріалу і його компонентів;
 • – історія його переробки
 • – шляхи дистрибюції і збуту, а також місцезнаходження даного продукту після відвантаження.

Управління ланцюгом поставок або логістичним ланцюгом (SCM, supply chain management) – це управління взаємовідношеннями із постачальниками і споживачами, направлене на забезпечення максимальної споживчої цінності продукту при мінімізації затрат протягом ланцюга поставок у цілому (як до, так і після даної точки).

Якщо система забезпечення якості використовується у всіх ланках логістичного ланцюга, і якість визначається та координується у всьому ланцюгу, то такий ланцюг називається "ланцюгом якості". Зазвичай системи забезпечення якості, що використовуються у рибній промисловості, грунтуються на принципах НАССР (аналізу ризиків і критичних контрольних точок) і GMP (правильних виробничих практик). По замовчуванню в ефективній системі забезпечення якості передбачений механізм, який у випадку появи неякісного продукту забезпечує виправлення виявленого дефекту, а для попередження повторного виникнення такого дефекту вся система забезпечення якості обновлюється. В даний час у країнах ЄС рибопереробні підприємства і система роздрібної торгівлі рибою зобов'язані впроваджувати так звані "системи контролю", які грунтуються на принципах НАССР. Мінімальною вимогою до системи забезпечення якості є попередження будь-яких ризиків для споживача, але це лише базові вимоги. Ще однією вимогою є вибір у кожній ланці необхідного рівня якості для того або іншого сегменту споживчого ринку і визначення прийнятних допусків на рівні якості для конкретної ланки (цей рівень на різних ланках ланцюга може бути різним). Саме координація рівня якості і її варіантивності для кожного споживчого сегменту робить логістичний ланцюг "ланцюгом якості".

Іншим фактором "ланцюга якості" є її здатність реагувати на виникнення кризових ситуацій. Криза у м'ясному секторі ринку змусила приділяти особливу увагу системам відслідковування продукції, здатним забезпечити за необхідності ефективне відкликання продукції. Така ефективна система відкликання повинна бути здатною швидко ідентифікувати і визначати місцезнаходження продукції або матеріалу підозрілої якості і до мінімуму знизити кількість товару, що необхідно відкликати. Відслідковування продукції – обов'язкова умова ефективного вирішення кризи у ланцюгу поставки свіжої риби, і "ланцюг якості" дає можливість забезпечити відслідкування продукції.

Організація ланцюгів якості. У випадку свіжої риби ланцюг якості забезпечує доставку потрібного продукту у потрібне місце у потрібний час. Фізична організація і управління ланцюгом повинні забезпечувати виконання цієї умови, а для підвищення конкурентоспроможності кількість ланок у ланцюгу (від риболовного судна до кінцевого споживача) можна зменшити до мінімуму, в результаті чого скорочується час і фінансові затрати. В ідеальному випадку єдиний "склад" у ланцюгу якості для свіжої риби знаходиться лише на борту риболовних суден, поки вони не прибудуть у порт, і в наземному транспорті при доставці вантажу у роздрібну торгівлю. Фізичні маніпуляції із рибою після вилову повинні відбуватись тільки в двох ланках ланцюга:

 • – на борту судна – потрошения, знекровлення, миття, сортування за видом і розміром, зважування, пересипання льодом і маркування кожної коробки даного вилову;
 • – у роздрібній торгівлі – переробка (за необхідності), викладання на вітрину, укладання на лід і реалізація споживачам.

На даний час у європейських країнах сортування за розміром і зважування улову є можливим на борту лише деяких великих риболовецьких трейлерів. У деяких країнах на суднах замість коробів використовують контейнери, і в цьому випадку дуже важливим є контролювати суміш льоду і води, що використовується для підтримання температури у контейнерах близько 0 °С. Щоб планувати промисел і тривалість кожного рейсу, капітани риболовецьких суден повинні знати кількість риби, що реалізується споживачам щоденно, і риба повинна бути реалізована ще до прибуття судна у порт.

Планування на основі аналізу щоденного споживацького попиту на практиці неможливе, оскільки тривалість промислу більшості суден складається в залежності від обсягів фактичного улову до 10 діб. Реєстрація дати вилову риби у поєднанні з ефективною системою забезпечення якості і фіксованою датою закінчення рейсу дає підприємствам роздрібної торгівлі можливість закупляти рибу "дистанційно". Це забезпечується шляхом купівлі улову на декількох суднах, але для цього судна повинні мати можливість передавати на берег інформацію про улов у режимі онлайн, що в даний час здійснюється на великих трейлерах із супутниковим зв'язком. Ще однією умовою є наявність відповідної комп'ютерної системи електронної торгівлі, що дозволяє до мінімуму скоротити час на закупки. В даний час така компютерна система для підприємств роздрібної торгівлі ще не розроблена, але в осяжному майбутньому на більшості риболовних суднах не буде і супутникового обладнання.

Хоча у ланцюгах поставок свіжої риби існують приклади великих організаційних одиниць, велика їх частина є самостійними малими і середніми підприємствами. Як правило, їх персонал характеризується відносно низьким рівнем освіти, і впровадження філософії управління як правило ускладнене. Робота по запровадженню змін має, як правило, не технічний, а соціологічний характер. Всі методи охолодження, заморожування, переробки і транспортування рибопродуктів давно відомі, тому недостача обладнання і знань не є основною перепоною для розвитку. Основна проблема полягає в тому, що всі ланки працюють незлагоджено, утворюючи погано керований ланцюг. Якщо у ньому немає великого підприємства, здатного взяти на себе відповідальність за управління всім ланцюгом, то для управління якістю на рибопереробних підприємствах необхідно застосовувати підхід, що називається "розосередженим управлінням". Крім того, малоймовірно, що окреме риболовне судно завжди зможе реалізувати свій улов у межах одного збутового ланцюга (якщо тільки це не є частиною угоди про кооперацію між збутовими ланцюгами).

Один із способів організації ланцюга якості – це побудова ланцюга таким чином, щоб кожна ланка могла максимально довіряти іншим ланкам. В ідеалі окрема ланка повинна діяти так, як ніби весь ланцюг був однією фірмою, в рамках якої оптимізуються затрати і ділиться весь прибуток. Така ідеальна ситуація можлива тільки тоді, коли всі ланки знаходяться у власності однієї компанії. Щоб вся діяльність була прибутковою, окремі ланки ланцюга повинні розкрити заплановану маржу і вимоги, що пред'являються.

Пропозиції відносно ідеального розподілення ланцюга якості свіжої риби наведено на рис. 63.

Ідеальне розподілення управління ланцюгом якості свіжої риби

Рис. 63. Ідеальне розподілення управління ланцюгом якості свіжої риби

Примітка. Подвійними стрілками показано напрям руху продукту, а одинарними – потік інформації.

Кількість ланок у такому ланцюгу якості свіжої риби скорочено (виключені етапи колектора і аукціону, використовується тільки одна оптова ланка або переробне підприємство). Загальна мета в межах ланцюга виробляється групою управління під час їх обговорення і узгодження. Представництво від промисловості може бути або від кожного судна, або уповноваженим представникам всіх риболовних суден. Транспортні ланки в команді управління ланцюгом не представлені – краще розробити для транспортних фірм точний опис того, що очікується, і потім використовувати постійно одні і ті ж транспортні фірми. Якщо би у ланцюгу були присутні колекторні і аукціонні етапи, то вони не повинні бути представлені в команді управління, оскільки до їх завдання входить лише сортування за розміром і призначення ціни, що може бути зроблено шляхом розробки точних описів того, що вимагається від них у транспортній ланці. Кооперація в ланцюгу із довготермінової точки зору повинна сприйматися всіма ланками як удосконалення порівняно з поточною або майбутньою ситуацією – вона повинна бути простою, дружньою і не мати адміністративного характеру. Будь-яка інформація в ланцюгу повинна вноситись тільки один раз, причому слід використовувати прості форми обміну інформацією.

Всі ланки ланцюга повинна мати загальну мету, причому основна загальна мета – це "отримання довготермінової економічної вигоди всіма ланками від участі в кооперації".

Це можна описати також, як "взаємовигідне мислення", причому воно необов'язково означає розподілення "50 на 50", але всі партнери повинні отримувати вигоду і в результаті кооперації ставати багатшими.

Система забезпечення якості. Основні вимоги до такої системи забезпечення якості полягають у тому, що для забезпечення безпечності споживачів вона повинна грунтуватися на принципах НАССР і GMP, а також у тому, що вона повинна бути "активною", тобто безперервно коректуватись, обновлюватись і удосконалюватись у відповідності з наявним споживацьким попитом і результатами інспектування. Для цього необхідно забезпечити:

 • – безперевну роботу холодильного ланцюга на всіх ланках і між ними;
 • – безперевний потік інформації між окремими ланками ланцюга (відслідковування продукції);
 • – використання узгоджених стандартних методів оцінки якості риби по всьому ланцюгу на об'єктивній основі (методи інспектування).

Підтримання холодильного ланцюга. Важливою умовою довіри до якості продукту без його фактичної перевірки є дотримання температурного режиму (близько 0 °С). Одноразовий контроль у ланцюгу (на борту судна під час потрошения риби) дозволяє значно знизити затрати всього ланцюга. При збої в холодильному ланцюгу є недостовірними подальші розрахунки якості продукції в добах після вилову при 0 °С, і стає неможливим в подальшому використовувати продукт у ланцюгу якості. Обладнання і способи підтримання безперебійної роботи холодильного ланцюга добре відомі – це всього лише питання оснащення необхідним обладнанням і використання у кожній ланці надійних процедур. Однак основна проблема не в обладнанні, а в персоналі.

Відслідковування продукції. Для швидкопсувних харчових продуктів, у тому числі свіжої риби, потреба в ефективному управлінні всім ланцюгом дуже висока, оскільки на європейському ринку високоякісні продукти для холодноводних видів риби з моменту вилову до реалізації кінцевому споживачу є тільки 6-8 діб. Як показали дослідження, в даний час у європейських внутрішніх ланцюгах постачання свіжої риби системи відслідковування відсутні, а кооперація між ланками обмежена. Відслідковування продукції – це не тільки обов'язкова вимога, вона є також ключем до управління ланцюгів якості.

Існуючі на даний час системи, здатні забезпечити повне відслідковування партій, дуже дорогі, особливо що стосується промислових пакетів інтернет-програм, які більшість дрібних та середніх підприємств собі не можуть дозволити. У науково-дослідному інституті рибної промисловості Данії (DIFRES) розроблена і випробувана невелика система відслідковування, що придатна для використання в мережі Інтернет. Перевагами таких систем є те, що вони використовуються в системі управління виробництвом кожної ланки ланцюга. Якщо надійна інформація про якість продукції від першої ланки швидко стає доступною всьому ланцюгу, то це дозволяє досягти високого рівня довіри між окремими ланками.

Найбільша проблема виникає, якщо якість і однорідність сировини не можна перевірити. В цьому випадку підприємство повинно закупляти більше сировини, ніж її фактично необхідно для виконання замовлення. Як наслідок, з урахуванням можливих дефектів якості сировини пропонуються більш низькі ціни. Більше того, вимагається більше ресурсів для інспектування отриманої сировини, видалення неякісної продукції або для відсортування матеріалу з іншим рівнем якості, що знижує загальну ефективність і вносить додаткові затрати на переробку. В ідеалі перевірка якості повинна проводитись тільки один раз, тобто зразу після вилову на етапі потрошения. Така перевірка якості зводиться до простого відбракування з улову неякісного матеріалу, оскільки температура зберігання і процедури обробки на борту судна добре контролюються.

Інспектування якості. Для встановлення тісних відносин між окремими ланками ланцюга необхідна об'єктивність при вимірюванні і узгодженні вимог до якості. Метод інспектування, що використовується в даному ланцюгу, повинен бути по можливості найбільш об'єктивним. Крім того, для згладжування відмінностей, попередження і врегулювання будь-яких можливих конфліктів необхідні також тісні відносини і взаємна довіра між окремими ланками. Під час інспектування якості, що використовується в Європі в даний час, прийняті чотири номінальні градації-Е (excellent, відмінна якість), А, В і С (condemnedнеприйнятно). Основна проблема полягає в тому, що риболовне судно може займатись промислом, наприклад, 5 діб, і вилов різних днів при вивантаженні, аукціонному продажі та повторному упакуванні змішується, причому у невідомих частках. На борту суден не наноситься дата на коробки з рибою, а ручне оцінювання якості та сортування риби за розміром на березі займає біля однієї секунди на кожну тушку. Очевидно що при такій швидкості оцінка якості не може бути точна. Колектори заявляють, що вони можуть оцінити якість з точністю до трьох діб зберігання при 0 °С, але для ланцюга якості така точність недостатня.

Індексування якості (QIM, Quality Index Method) дозволяє оцінити показники якості більш об'єктивно. QIM у даний час являє собою найбільш об'єктивний і точний метод визначення фактичної якості риби, і в майбутньому в європейських країнах він може стати стандартним. Цей метод грунтується на органолептичному аналізі – для оцінки якості кожного виду риби розроблені спеціальні схеми. Технічних методів, що забезпечують необхідну точність оцінки якості свіжої риби, не існує. У всіх ланках логістичного ланцюгу має бути використаний один і той же метод оцінки якості. Якщо методологія інспектування якості у ланцюгу уніфікована, то у випадку яких-небуть збоїв проблеми вирішуються найбільш раціональним способом, а обговорення проблем якості між окремими ланками ланцюга проходить набагато більш конструктивно. Q1M характеризується точністю близько ± 1 доба, тобто є практично максимальною. Для отримання оцінки за QIM вимагається близько однієї хвилини на рибу. В даний час доступні портативні термінали з програмою, яка прискорює отримання оцінки за QIM і реєструє дані у стандартному форматі, але щоб стати реальним інструментом контролю продукції і використовуватись для кожної окремо взятої риби або коробки, вони мають недостатню швидку дію. В належним чином функціонуючому ланцюгу якості цей метод необхідний тільки як дублюючий засіб для вибіркового інспектування систем або як засіб пошуку усунення збоїв. Для зниження нормативності якості під час реалізації необхідно регулювати температуру (близько 0 °С), а риба повинна бути маркована датою вилову, причому у всьому ланцюгу партії повинні зберігатись окремо. QIM – найкращий із існуючих інструментів оцінки якості, що дозволяє забезпечити об'єктивний контроль якості у разі виникнення проблем між окремими ланками в ланцюгу або у випадку порушення якості продукції.

Організація системи управління якістю в ланцюгу. Організація управління в ланцюгу якістю свіжої риби може здійснюватись групою, яка складається із представників усіх ланок. У цій групі менеджер ланцюга або є "найманим управлінцем", або, за необхідності у проведенні нарад, складання звітів і щоденному управлінні, у випадку необхідності відповідає будь-яка конкретна ланка. Для того, щоб будь-яка зміна сприяла налагодженню більш тісних відносин між ланками ланцюга, представники кожної ланки повинні приймати участь в управлінні і користуватись повною підтримкою своєї організації. Основні вимоги до організації:

 • 1) Повинна бути прийнята, зафіксована і впроваджена загальна філософія управління даним ланцюгом.
 • 2) Повинен бути затверджений стандарт з обміну інформацією, у тому числі:
  • – на засоби комунікації;
  • – відносно інформації, що передається між ланками ланцюга і інформацією для запитів.
 • 3) Повинна бути описана кооперація в ланцюгу:
  • – розроблена памятка про обов'язки кожної ланки і загального ланцюга;
  • – затверджена і впроваджена система вирішення конфліктів;
  • – описані способи сприйняття учасниками ланцюга один одного як своїх клієнтів.

Управління ланцюгом поставок (SCM,' Supply Chain Management – це взаємовідношення з постачальниками і споживачами з метою забезпечення найбільш високої споживної цінності при менших загальних затратах у межах ланцюга поставок. Для логістичного ланцюга свіжої риби, що складається із малих і середніх підприємств, підхід на основі SCM є досить корисною філософією, оскільки її основним принципом є концентрація зусиль на основному виді діяльності і аутсорсинг (залучення зовнішніх ресурсів, наприклад, субпідрядників) для всього решта. Це означає відсутність вертикальної інтеграції, яка зазвичай передбачає володіння (наявність у власності) попереднім і наступним ланкам ланцюга, що в існуючих структурах неможливо. Для існуючих логістичних ланцюгів свіжої риби з досвідом кооперації BPR може бути ініційована у випадку кризи, або коли змінюється вся технологія, або фірми, яка приймають участь у логістичному ланцюгу фірми приречені на припинення своєї діяльності.

Логістика – це по суті орієнтація планування і рамки створення єдиного плану руху продукції і обміну інформацією всередині бізнесу. Саме на цій основі будується SCM, при якому намагаються забезпечити зв'язок і координацію між технологічними процесами інших економічних суб'єктів у даному каналі дистриб'юції і в межах самої фірми.

До однієї із новітніх філософій управління відноситься "віртуальний ланцюг поставок" або "розширене підприємство". Подібно до SCM таке управління грунтується на аутсорсингу та інформаційних технологіях, але різниця в тому, що навколо конкретного виробництва, проблеми або розробки переважно будується тимчасова мережа.

Характерною особливістю такого віртуального ланцюга поставок є те, що кінцевий продукт або комерційна пропозиція до останнього моменту не задається. Ідея полягає в тому, щоб у випадку наявності можливості відтермінувати створення того, щоб позначати, як "час, місце і корисність", забезпечити максимальну гнучкість. Використання цього підходу до логістичного ланцюга свіжої риби передбачає, що створення ланцюга поставок свіжої риби або тимчасове групування ланок цього ланцюга ініціюється ланкою роздрібної торгівлі або споживача. Коли приймається рішення про проведення протягом тижня рекламної компанії і вибирається вид риби, то ланцюг створюється із кращих представників кожної ланки. В цьому випадку ланцюг існує тільки до того часу, поки не буде закінчено цей захід (тобто протягом одного тижня). Для сучасного сектора свіжої риби це неможливо без налагодження взаємної довіри в результаті тісної кооперації ланок протягом тривалого періоду часу. Крім того, основною проблемою є різна тривалість промислу (до 10 діб) і постійно змінюючі можливості добового вилову. Однак для відтермінування всіх операцій у ланцюгу до останнього можливого моменту може використовуватись принцип відтермінування.

Переробка цілої риби у філе на більшості підприємств роздрібної торгівлі рибою уже зараз відбувається незадовго до реалізації продукту покупцю. При відповідному контролі якості (і відслідковуванні продукції•) транспортування також можна відкласти до передостаннього дня перед ймовірною реалізацією (в залежності від відстані), зберігши при цьому можливість використання не переробленої риби з іншою метою.

Кооперація і обмін інформацією. На даний час основними засобами зв'язку є телефон і факс. Розвиток інтернету дозволив прискорити обмін інформацією, а кількість даних, що передається після встановлення з'єднання, необмежена. Яка частина інформації повинна передаватись між окремими ланками ланцюга, а яка повинна бути у вигляді запитів повинно вирішуватись на засіданні групи управління. Основною інформацією, що передається разом із свіжою рибою, є дата вилову, назва судна, вид і розмір риби, а також унікальний номер коробки із зазначенням партії. Цієї інформації достатньо, щоб даний ланцюг забезпечив постачання продукту без необхідної особливої перевірки його якості. У випадку будь-якого збою повинно бути заздалегідь узгоджено, якого типу інформація може бути у вигляді запиту для пошуку і виправлення наслідків збою, а які дані повинні бути закриті для сторонніх. Додаткова інформація, наприклад, може включати дані про температуру на складах, про різноманітні процедури забезпечення якості на різних виробничих ділянках, але найголовніше, вона повинна дозволяти знаходити і виправляти будь-які збої під час зберігання цілісності інформаційного ланцюга.

Запити даних не повинні проводитись у паперовій формі – у цьому вигляді вони будуть дорогими і трудомісткими. Єдиним способом роботи відслідковування в ланцюгу малоцінної свіжої риби в майбутньому стане система на основі комп'ютерних баз даних.

Удосконалення систем передачі інформації дозволило реалізувати продукцію через Інтернет, причому є декілька систем, що попереджують можливість реєструвати і передавати інформацію разом із продуктом.

Однією із найновіших розробок у галузі передачі інформації про якість за ланцюгом свіжої риби є експериментальна система info-fisk, яка розроблена у Науково дослідному інституті риболовлі Данії (DIFRES). Ця система працює з інформацією про якість кожної упаковки з рибою і здатна забезпечити повноцінну передачу інформації по всьому ланцюгу від судна до підприємства роздрібної торгівлі. Сучасні інтернет-технології дають можливість надійно і ефективно передавати інформацію без великих затрат часу та інвестицій в обладнання. Письмові правила відносно того, що повинно виконуватись кожною ланкою в ланцюгу, і загальна мета можуть прийматися тільки на нарадах, де обговорюють принципові відмінності між окремими ланками. Це ж стосується і до способів вирішення конфліктів, що виникли. Невід'ємною частиною цієї роботи є описання правил спілкування кожної ланки з іншими, що виступають як споживачі.

Удосконалення ланцюгів якості проводиться для досягнення наступних цілей:

 • 1) Забезпечення безперервного удосконалення даного ланцюга, щоб:
  • – підвищити якість і/або знизити варіативність якості для кожного сегменту споживчого ринку;
  • – оптимізувати діяльність і скоротити затрати;
  • – визначити майбутні стратегічні цілі (наприклад, сертифікація по ISO, зміни у способі організації або у складі ланок ланцюга).
 • 2) Вимірювання ефективності роботи ланцюгів.

Для виконання поставлених цілей необхідно виміряти ефективність (результативність) існуючого управління ланцюгом якості. Найкращою моделлю для проведення таких визначень е модель Європейсього фонду менеджменту якості (EFQM), яка наведена на рис. 64.

Модель EFQM модифікована для ланцюга постачання свіжої риби

Рис. 64. Модель EFQM модифікована для ланцюга постачання свіжої риби

Ця модель є основою для самооцінки і може використовуватися у будь-якій галузі промисловості для визначення ефективності системи управління. Ця основа не є постійною – вона безперервно обновляється.

Із загальних 1000 балів (100 %) 500 відводиться для сторони "учасники", а 500 – для сторони "результати". Вся модель ділиться на дев'ять частин – п'ять в "учасниках" і чотири – в "результатах", причому загальна кількість балів розподілена на всіх частинах, що забезпечує можливість "зважування" і "урівноваження" різних функцій. Вагому частку отримали технологічні операції, задоволення споживачів і економічні результати. Часто разом із цією моделлю використовують TQM.

Всі частини моделі EFQM з поясненнями представлені в табл. 42. Ця модель дає можливість вимірювати ефективність (результативність) управління ланцюгом поставок свіжої риби.

Таблиця 42

Пояснения дев'яти частин моделі EFQM

Частини моделі EFQM

Пояснення

1. Керівництво ланцюгом

Оцінюється, як керівництво планує і досягає виконання місії фірми, як змінюються ціннісні фактори, що необхідні для досягнення довготривалого успіху, як керівники реалізуються у відповідних діях і поведінці, як вони особисто приймають участь у провадженні і інноваціях системи управління організацією.

2. Політика і стратегія ланцюга

Оцінюється, як ланцюг системно виконує свою місію шляхом впровадження орієнтованої на заінтересовані сторони стратегії, яка повинна бути підтримана відповідною політикою, планами, метою і технологічними операціями

3. Ланки ланцюга

Оцінюється, як ланцюг управляє, розвиває і використовує знання і весь потенціал своїх робітників на індивідуальному, груповому і загальнофірмовому рівні, як плануються певні види діяльності для підтримання загальнофірмової політики і стратегії, а також наскільки ефективно здійснюється управління технологічними процесами

4. Ресурси ланцюга і партнерство

Оцінюється, як організація планує і управляє своїми зовнішніми партнерами і відносинами з ними, а також внутрішніми ресурсами з метою забезпечення своєї політики і стратегії, а також наскільки ефективно управляються виробничі процеси

5. Технологія

Оцінюється, як організація планує, управляє і поліпшує технологічні процеси з метою забезпечення своєї політики і стратегії, а також повного задоволення своїх споживачів шляхом формування додаткової вартості для своїх споживачів та інших зацікавлених сторін

6. Результати відносно споживачів

Оцінюється чого досягла організація відносно своїх зовнішніх споживачів

7. Результати ланок ланцюга

Оцінюється чого досягла організація по відношенню до свого персоналу

8. Результати відносно суспільства

Оцінюється чого досягла організація відносно суспільства у місцевому, національному і міжнародному розрізі

9. Результати відносно важливих економічних показників

Оцінюється чого досягла організація порівняно із запланованою економічною ефективністю

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>