Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Природознавство arrow Біологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рівні організації життя

Рівні організації життя – це відносно гомогенні біологічні системи, для яких характерний певний тип просторової і часової взаємодії структурних та функціональних складників Це функціональне місце біологічної структури певного ступеня складності в загальній системі живої матерії. Уявлення про структурні рівні організації склалося в 20-х роках XX століття (Л. Берталанфи Г. Ч. Браун, Р. В. Селлар), а в середині 40-х років цього ж століття сформувалася теорія інтегративних рівнів організації (Р. Джерард, А. Емерсон, Μ. П. Наумов) як конкретне вираження упорядкованості, що є найзагальнішою властивістю живого. На всіх рівнях життя проявляються такі його атрибути, як дискретність, цілісність, упорядкованість, обмін речовин, енергії та інформації тощо. Характер проявів основних властивостей життя на кожному з рівнів має якісні особливості. Існування життя на всіх рівнях забезпечується і визначається структурою нижчого рівня.

Загальна характеристика рівнів організації життя

  • • Більшість дослідників виділяють молекулярно-генетичний, клітинний, організмений, популяційно-видовий, екосистемний і біосферний рівні організації живої природи.
  • • За необхідністю, яка визначається особливостями досліджуваного об'єкта, можуть виділятися додаткові рівні: тканинний, рівень органів, рівень систем органів, біоценотичний.
  • • Найзагальнішою основою єдності всіх рівнів є проникаючі крізь них потоки речовин, енергіїта інформації, які проникають крізь них.
  • • Рівні організації живої природи відрізняються: а) складовими елементами; б) процесами взаємодії елементів; г) розмірами; д) часом існування тощо.
  • • Певним рівням відповідають біологічні системи з певним типом просторової і часової взаємодії складових елементів і процесів.

Потік енергії, речовини, інформації

  • • Ієрархічна драбина рівнів біологічної організації відповідає історії розвитку органічного світу і є його наслідком.
  • • Рівень організації характеризує функціональне місце біологічної структури певного ступеня складності в загальній системі живої матерії; кожному з рівнів організації відповідають свої методи дослідження та біологічні дисципліни.

Характеристика основних рівнів організації життя

Рівень

Структурні складники

Елементарні явища й процеси

Молекулярний (молекулярно- генетичний)

Хімічні елементи та хімічні речовини

Процеси перетворення речовин, енергії, процеси зберігання, передачі й реалізації генетичної інформації

Клітинний

Клітина як елементарна жива система, одиниця будови і життєдіяльності живих організмів

Життєві цикли клітин, процеси метаболізму (перетворюють речовину й енергію, що надходять до клітин, у форму, придатну для життєдіяльності)

Організмений

Тканини, органи, системи органів, організми

Комплекс фізіологічних процесів життєдіяльності (живлення, дихання...)

Популяційно- видовий

Популяції та види

Видоутворення на основі природного добору

Екосистемний (біогеоценотичний)

Живі угрупування (біоценози) й умови середовища існування (біотопи)

Трофічні й енергетичні взаємозв'язки між угрупованнями, потік енергії та колообіг поживних речовин та ін.

Біосферний

Сукупність усіх біогеоценозів Землі

Міграція живої речовини, біологічний колообіг речовин та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші