Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Природознавство arrow Біологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Різноманітність кишковопорожнинних

Тип Кишковопорожнинні об'єднує представників трьох класів: Гідроїдні поліпи, Сцифоїдні медузи і Коралові поліпи.

Тип Кишковорожнинні (Coelenterata)

Клас 1. Гідроїдні поліпи, або Гідрозої

Ряд Гідри

Ряд Сифонофори

Клас 2. Сцифоїдні медузи, або Сцифомедузи

Ряди: Дискомедузи,

Коренероті медузи,

Кубомедузи, Корономедузи

Клас 3. Коралові поліпи

Підклас Восьмипроменеві корали Ряди: Рогові корали, Морські пера, Сонячні корали

Підклас Шестипроменеві корали Ряди: Актинії, Мадрепорові корали, Кіркові корали

Гідроїдні (Hydrozoa) – група кишковопорожнинних, життєвий цикл яких має, зазвичай, стадії поліпа й медузи та обов'язково включає личинку, яка називається планулою. Домінуючим поколінням у багатьох гідроїдних є поліп, а медузоїдне покоління просте. Є види, які мають форму медузи і не мають поліпоїдного покоління. Ці гідроїдні медузи дрібні, на їхньому куполі є складка, що допомагає плавати. Трапляються також і види, які медуз не утворюють (наприклад, гідра прісноводна). Гідроїдні зустрічаються в прісноводних і морських екосистемах. Ведуть поодинокий (гідра прісноводна) і колоніальний (морські поліпи обелія) спосіб життя. У багатьох видів гідроїдних формуються колонії, які утворилися завдяки тому, що дочірні особини при брунькуванні не відокремлюються від материнської. Зустрічаються і складно організовані колонії, у яких інтегровані одночасно і поліпи, і медузи (наприклад, сифонофори). Поліпоїдні стадії багатьох видів часто прикріплюються за допомогою підошви до інших організмів: молюсків, ракоподібних, губок тощо і вступають з хазяїном у симбіотичні взаємовідносини. Розташування прикріплених форм визначається тим, де осяде планула. Колони поліпів звичайно виникають у місцях, де забезпечений постійний потік води, що збільшує надходження потенційної їжі. Основним кормом гідроїдних є планктонні організми, зокрема, дрібні ракоподібні (дафнії, артемії), інфузорії, мальки риб та ін. Деякі види мають симбіотичні одноклітинні водорості й можуть існувати винятково за рахунок їх

Медуза-вітрильник

Медуза-вітрильник

поживних речовин, що утворюються при фотосинтезі. Серед гідроїдних поліпів є види (наприклад, медуза хрестовик, медуза-вітрильник, португальський кораблик), опіки яких небезпечні для людини. Окремі види є паразитами (наприклад, поліподій паразитує на яйцях осетрових риб). До Червоної книги України занесені два види класу: Оліндіас несподіваний як рідкісний вид (Olindias inexpectata) та Меризія азовська як вразливий вид (Moerisia maeotica).

Типовим представником класу є гідра прісноводна, довжина якої сягає 1-1,5 см. Форма тіла циліндрична і має вигляд мішечка: на одному кінці тіла є рот, оточений віночком із 6-12 щупалець, на протилежному знаходиться підошва, якою вона прикріплюється до водяних рослин і предметів. Щупальці виконують не лише функцію дотику, а й захоплення поживи. Переміщуюються гідри завдяки скороченню м'язових волокон епітеліально-м'язових клітин – по черзі "ступаючи" то підошвою, то щупальцями. У гідри добре розвинена регенерація, яка відбувається завдяки поділу проміжних клітин. За характером живлення гідра, як і більшість кишковопорожнинних, є хижаком. Обхопивши щупальцями паралізовану здобич, гідра підтягує її до ротового отвору і переміщує в кишкову порожнину, де й відбувається перетравлення. Розмножується гідра статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні (найчастіше влітку, коли достатньо їжі) на середині тіла утворюється горбик, або брунька, яка швидко росте. Статеве розмноження спостерігається восени. У прісноводної гідри, яка є гермафродитом, з проміжних клітин ектодерми утворюються жіночі й чоловічі статеві гонади. сім'яники розміщуються ближче до ротової частини, а яєчник – ближче до підошви. Сперматозоїди дозрівають раніше, ніж яйця, тому запліднення перехресне. Після запліднення гідри, як правило, гинуть, а яйця в стані спокою осідають на дно та зимують. Навесні яйце починає розвиватися і дає початок новій гідрі.

БІОЛОГІЯ+ Португальський кораблик, або фЬалія (Physalia phy sal is) – океанічний вільноплаваючий колоніальний гідроїд, що складається з кількох видів поліпів. Свою назву цей гідроїд отримав через схожість складки з косим вітрилом португальських каравел. Португальський кораблик має лише один великий (до ЗО сантиметрів) заповнений газом поплавок (пневматофор), об 'см газу в якому може швидко змінюватися. Фізалія має щупальця, довжина яких, зазвичай, досягає 10 м, а в окремих випадках і 50 м. Португальський кораблик є потенційно небезпечною для людини істотою: відомо кілька смертельних випадків, зумовлених сильним ураженням його жалкими щупальцями. Отрута розповсюджується по лімфатичній системі і може викликати сильний біль. Що цікаво, морська черепаха логгерхед (Caretta caretta) має імунітет до отрути фізалїї: цих черепах неодноразово спостерігали за поїданням португальських корабликів. Не бояться отрути і рибки-номеуси, які знаходять захист серед щупальців фізалії.

Сцифоїдні (Scyphozoa) – група морських кишковопорожнинних, більша частина життєвого циклу яких припадає на стадію медузи. Клас налічує близько 200 видів, з яких усього декілька видів зустрічаються в Чорному та Азовському морях (наприклад, аурелія, або вухаста медуза, медуза-коренерот, сидяча медуза люцернарія). У тропічних морях водиться ропілема їстивна, яку вживають в їжу у Японії та Китаї. Тіло сцифоїдних медуз має форму дзвона або парасольки з віночком щупальців по краях, а розміри коливаються від 30 мм до 2 м у діаметрі. Кількість щупальців у різних сцифомедуз є різною – від 4 до декількох сотень. Кишкова порожнина видозмінена у систему канальців. На відміну від поліпів, медузи

Гідра прісноводно

Гідра прісноводно

ведуть рухливий спосіб життя. Вони плавають шляхом виштовхування води з увігнутого боку парасольки. Нервова система медуз дещо складніша, ніж у гідроїдних, вона має скупчення нервових клітин, які нагадують нервові вузли. У зв'язку з рухливим способом життя у медуз є ропалії – маленькі видозмінені щупальці, які несуть органи чуття – світлочутливі вічка та органи рівноваги (статоцисти). Сцифомедузи – це роздільностатеві організми. Під час статевого розмноження гамети, що розвиваються в ентодермі, виходять через рот назовні. У більшості медуз запліднення відбувається у воді. Із заплідненої яйцеклітини розвивається личинка, яка деякий час плаває, а потім, опустившись на дно, прикріплюється й перетворюється на поодинокого поліпа. Дорослий поліп відбруньковує молодих медузой, які поступово перетворюються на дорослі особини. Таким чином, у сцифоїдних спостерігається правильне чергування домінуючого статевого (медузи) і підлеглого нестатевого (поліпи) поколінь.

Коралові поліпи (Anthozoa) – групо виключно морських кишковопорожнинних, у життєвому циклі яких відсутня зміна поколінь і медузна стадія, а є лише поліпоідне покоління. Клас налічує понад 6000 видів, серед яких є поодинокі (актинії) та колоніальні (червоний корал, чорний корал) організми, що ведуть прикріплений спосіб життя. На відміну від гідроїдних, у коралових поліпів внутрішня порожнина розділена перегородками на камери.

Навколо ротового отвору в коралових поліпів – віночок яскраво забарвлених щупальців, завдяки яким деякі з них зовнішнім виглядом нагадують квіти. Від цього і пішла латинська назва класу – Anthozoa (лат. "антос" – квітка, "зоо" – тварина), який охоплює актиній і корали. Актинії, або морські анемони, поширені в усіх морях – від Арктики до Антарктиди, зустрічаються і в фауні України. їхнє яскраво забарвлене тіло має вигляд циліндра з численними короткими товстими щупальцями. Актинії пересуваються шляхом розслаблення та скорочення підошви. Живляться, в основному, рачками і дрібною рибою. Актинії можуть вступати у взаємовигідні (мутуалістичні) відносини з іншими тваринами, зокрема раками-самітниками. Колонії коралових поліпів складаються із сотень і навіть тисяч хобин. Коралові поліпи мають вапняковий або роговий скелет (внутрішній чи зовнішній). Розмножуються коралові поліпи нестатевим (брунькування) і статевим способами. Корали можуть бути роздільностатевими або гермафродитами. Під час статевого розмноження у внутрішньому шарі клітин утворюються гамети, які виходять назовні через рот. Запліднення відбувається у воді. Із заплідненої яйцеклітини розвивається личинка, яка спочатку плаває, живиться дрібними планктонними організмами, а потім опускається на дно й перетворюється на поліпа. Деякі види (мадрепорові поліпи) утворюють коралові рифи та атоли (острови кільцеподібної форми).

Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини

Коралові поліпи відіграють важливу роль у кругообігу речовин і збільшенні біологічної продуктивності моря. Мадрепорові корали з добре розвиненим вапняковим скелетом беруть участь в утворенні коралових берегових і бар'єрних рифів та кільцеподібних островів – атолів. Коралові рифи є місцем проживання найрізноманітніших водоростей, безхребетних тварин, риб тощо. З рифоутворюючих коралів добувають вапняк, який використовується як будівельний матеріал. У Середземному морі трапляється червоний, або благородний, корал, у Чорному морі – чорний. З них виготовляють ювелірні

Корол-мозковик

Корол-мозковик

прикраси. У Китаї та Японії деяких медуз (аурелія, ропілема їстивна) вживають у їжу під назвою "кришталеве м'ясо". З медуз виготовляють пасту і порошок, у яких містяться біологічно активні речовини, що прискорюють ріст тварин. Коралові рифи можуть бути перешкодою для судноплавства і навіть причиною катастроф кораблів. Гідри та медузи, живлячись мальками риб, завдають шкоди рибному господарству. Отрута деяких медуз (фізалїї, хрестовичко, морської оси) дуже небезпечна для людини, спричиняє сильні опіки шкіри і загальне тяжке отруєння. З гідроїдних коралів добувають біологічно активні речовини – простагландини, які застосовуються в медицині. Деякі види використовуються вченими як лабораторні об'єкти для вивчення закономірностей регенерації.

И вечно помий, дух себялюбивый.

Что червь – твой родич, брат твой -муравей!

Эразм Дарвин

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші