Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Природознавство arrow Біологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ

Загальна характеристика плазунів

Плазунице хордові хребетні холоднокровні тварини, пристосовані до наземного способу життя. Налічують близько 8 000 (в Україні ”21) видів рептилій. Більшість веде наземний спосіб життя, але деякі за час історичного розвитку перейшли до існування в прісних водоймах і навіть у морях (це такі вторинноводяні тварини, як крокодили, морські черепахи та змії). Плазуни пристосовані до життя в різних умовах на всіх материках, крім Антарктиди. Походження плазунів пов'язане з низкою ароморфозів. 1) поява яйцевих оболонок;!) поява грудної клітки; 3) розвиток п'ятипалих кінцівок, 4) розвиток на поверхні тіла рогових утворів, 5) поява кори півкуль великого мозку та ін. Наука, яка вивчає плазунів, називається герпетологією.

Особливості зовнішньої будови

Відділи тіла – голова, шия, тулуб, хвіст, п'ятипалі кінцівки (розташовані по боках тулуба).

Покриви тіла – шкіра суха, без залоз, вкрита роговими утворами (лусочками, щитками або пластинками), що зменшує випаровування вологи з поверхні тіла. Властиве линяння, яке у багатьох видів відбувається кілька разів на рік. У зовнішній частині внутрішнього шару шкіри часто знаходяться спеціальні клітини з пігментами ” хроматофори, завдяки яким деякі плазуни (наприклад, хамелеони) здатні змінювати забарвлення свого тіла за порівняно короткий час.

Особливості внутрішньої будови та процесів життєдіяльності плазунів

Опора здійснюється за участю ендоскелета з ознаками пристосування до наземного способу життя:

  • 1. Череп кістковий. Його мозковий відділ зміцнений накладними кістками, а у вісцеральному відділі зміцнюється щелепний апарат та його зв'язок з мозковою коробкою. Залишки зябрових дуг перетворені на скелет язика, і уперше з'являється вторинне тверде піднебіння, яке при утриманні здобичі не порушує дихання.
  • 2. Скелет тулуба зміцнюється, що пов'язано з більшою рухливістю плазунів та вдосконаленням їхнього дихання. Хребет з 5 відділів: шийний (атлант і епістрофей забезпечують рухливість голови), грудний, поперековий, крижовий і хвостовий. Подовжується шийний відділ (від 7 до 10 хребців) і змінюється будова двох перших шийних хребців. Перший з них – атлант – набуває форми кільця, а другий – епістрофей – забезпечений зубоподібним відростком, що входить в кільце атланта. Завдяки такому вдосконаленню голова набуває здатності не тільки рухатися у вертикальній площині щодо першого шийного хребця, а й повертатися. Збільшення рухливості голови, що несе органи чуття, разом з подовженням шийного відділу сприяє кращій орієнтації тварини в зовнішньому середовищі. З'являється грудна клітка (у змій і безногих ящірок відсутня), яка забезпечує реберний тип дихання.
  • 3. Скелет кінцівок складається з тих самих кісток, що і в земноводних, але значно міцніший. Плечовий пояс утворений воронячими кістками, лопатками, ключицями та грудиною, тазовий пояс з тазових кісток, які зрослися з 2 крижовими хребцями. Кінцівки п'ятипалі з дещо видовженими елементами плеча, передпліччя, стегна, гомілки і зменшеними розмірами кисті та стопи. Характерні зчленування, що збільшують рухливість кисті і стопи.

Рух за допомогою мускулатури, яка втратила сегментарний характер і є більш диференційованою, ніж у земноводних. У зв'язку з появою грудної клітки з'являються міжреберні м'язи.

Травлення відбувається в травній системі, яка залишається досить примітивною, але з більшою диференціацією, що дає можливість краще засвоювати їжу. Зуби не диферененційовані. У змій з'являються отруйні зуби, що мають борозни або канали для відтоку отрути з отруйної залози.

Ротова порожнина

Глотка

Страховід

Шлунок

Тонка кишка

Товста кишка

Рухливий язик, слина з травними ферментами, зуби дрібні

Коротка

Видовжений

Має добре розвинену мускулатуру

З дволопатевою печінкою і підшлунковою залозою

На межі з тонкою кишкою є сліпа кишка.

Є клоака

Дихання відбувається в дихальній системі, яка містить парні комірчасті легені (у черепах – губчасті) та дихальні шляхи (ніздрі, гортань, трахея, два бронхи). У плазунів реберний тип дихання, який забезпечується міжреберними м'язами. Ротоглотковий механізм нагнітання повітря зберігається тільки в черепах. Шкірне дихання відсутнє. Отже, органи дихання плазунів відрізняються від таких у земноводних більшим диференціюванням. Вони занурені глибше всередину тіла і з'єднуються з навколишнім середовищем за допомогою добре розвинених дихальних шляхів, що захищає легені від посушливої та охолоджувальної дії повітря.

Транспортування речовин здійснюється замкненою кровоносною системою, яка має трикамерне серце з неповною перегородкою (у крокодилів – чотирикамерне) і два кола кровообігу – мале і велике. У праве передсердя надходить венозна кров від усіх органів, у ліве – артеріальна кров із легеневих вен. Від правої частини шлуночка з венозною кров'ю відходить легенева артерія, від середньої – ліва дуга аорти зі змішаною кров'ю, від лівої – права дуга аорти з артеріальною кров'ю. На спинному боці тіла дуги аорти зливаються в непарну спинну аорту, тому органи (крім органів голови) одержують змішану кров. Таким чином, у плазунів ще не відбувається повного розділення артеріальної та венозної крові і тому вони холоднокровні.

Внутрішня будова ящірки: А – трахея; Б – стравохід; В – серце; Г – легені; Д – шлунок; Е – сім'яник; Є – селезінка; Ж – нирка; З – сім'япровід; И – сечовід; І – клоака; Й – сечовий міхур; К – товста кишка; Л – підшлункова залоза; М – тонка кишка; Н – печінко

Внутрішня будова ящірки: А – трахея; Бстравохід; Всерце; Г – легені; Д – шлунок; Е – сім'яник; Є – селезінка; Жнирка; Зсім'япровід; Исечовід; Іклоака; Й – сечовий міхур; Ктовста кишка; Лпідшлункова залоза; Мтонка кишка; Н – печінко

Виділення здійснюється за участю видільної системи, яка має парні тазові нирки- сечоводи – клоака – сечовий міхур. Важливим пристосуванням для утримання рідини в організмі є утворення такого азотистого продукту виділення як сечова кислота, видалення якої вимагає значно менших затрат води, ніж для виведення сечовини у земноводних.

Регуляція процесів за участю нервової системи, яка має такі особливості: а) головний мозок більших розмірів: б) передній мозок має кору великих півкуль (завдяки чому перестав бути переважно нюховим і здійснює провідну роль в організації поведінки); в) добре розвинені середній мозок, мозочок і довгастий мозок (має вигин у вертикальній площині); г) від головного мозку відходить 12 пар ЧМН. Кора головного мозку – шар сірої речовини, який вкриває великі півкулі головного мозку в наземних хребетних тварин. Бере участь у регуляції всіх функцій організму і відіграє виключно важливу роль у здійсненні вищої нервової діяльності.

Подразливість як здатність сприймати впливи середовища у плазунів удосконалюється завдяки подальшому розвитку таких органів чуттів, як орган зору, слуху та нюху.

Орган зору

Акомодація за рахунок переміщення кришталика і зміни його форми за допомогою війчастого м'яза. Є три повіки – нижня, верхня і миготлива

Орган слуху

Внутрішнє і середнє вухо зі стремінцем і барабанною перетинкою (у змій орган слуху редукований)

Орган нюху

Відкривається назовні ніздрями, має більшу складчастість. Добре розвинений якобсонів орган, який відособився і являє собою сліпо закінчену порожнину

Орган смаку

Розвинений дуже слабо. Смакові бруньки в різних місцях ротової порожнини

Орган дотику

Представлений окремими групами дотикових клітин і язиком

Розмноження статеве з роздільностатевістю особин. Органи розмноження – яєчники і сім'яники – у плазунів істотно не відрізняються від таких у земноводних. Зміни в яєчниках пов'язані тільки з великими розмірами відкладуваних яєць. У плазунів зустрічається також яйцеживонародження (живородні ящірки, веретільниці, мідянки) та живонародження (у деяких змій). В окремих ящірок та змій спостерігається партеногенез. Запліднення внутрішнє. Розмножуються яйцями, які мають яйцеві оболонки (жовткову, білкову та шкаралупову).

Розвиток прямий і не пов'язаний (навіть у тих, які мешкають у воді) з водним середовищем. У плазунів, так само як і в інших наземних хребетних, утворюються особливі ембріональні пристосування, що захищають зародок у яйці – зародкові оболонки. На ранніх стадіях розвитку починає утворюватися амніон, що обростає навколо зародка, у результаті чого він стає поміщеним в амніотичну порожнину, в якій скупчується особлива амніотична рідина. Таким чином, зародок захищений від зіткнення зі шкаралуповою оболонкою. Але зародок, що поміщається в амніотичній порожнині, відчуває нестачу в кисні. Утруднено також і виділення продуктів життєдіяльності організму, що розвивається. Утворюється інший зародковий орган – алантоїс. Він виконує функцію органу дихання, оскільки його стінки мають велику мережу кровоносних судин і прилягають до оболонок яйця. Крім того, зародок виділяє в алантоїс продукти розпаду.

Турбота про потомство слабо виражена. Серед плазунів є такі, що турбуються про нащадків. Так, самки деяких крокодилів та ящірок (наприклад, варанів) охороняють яйця від інших тварин.

Регенерація розвинена у справжніх ящірок, яким властива автотомія (самокаліцтво).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші