Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Природознавство arrow Біологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Різновиди довготривалої пам'яті: процедурна та декларативна

Інформацію в довготривалій пам'яті можна класифікувати на процедурну та декларативну.

Процедурна пам'ятьце пам'ять на дії, сліди якої містяться в підкірці. Тому використання цього виду пам'яті в поведінці може здійснюватися без усвідомлення таких дій. Процедурна пам'ять заснована на біохімічних та біофізичних змінах, що відбуваються тільки в тих нервових мережах, які безпосередньо беруть участь у засвоєних діях. Це нейрони чутливих і рухових центрів мозку, які забезпечують специфічність виконання дій. Процедурна пам'ять зберігає інформацію про причинно- наслідкові зв'язки між подіями.

Декларативна пам'ять – це пам'ять на об'єкти, події, епізоди. Саме за допомогою цієї пам'яті ми розрізняємо знайомі та незнайомі події. Організація декларативної пам'яті потребує переробки інформації в скроневих частках мозку і таламусі. Структурою, важливою для декларативної пам'яті, є також морський коник (гіппокамп) лімбічної системи. Така пам'ять формується досить швидко і часто базується на асоціаціях одночасно діючих подразників. Декларативна пам'ять є усвідомленою, тобто людина знає, яку інформацію потрібно відтворювати.

Види пам'яті

Враховуючи шлях засвоєння інформації, характер сприйняття, на якому ґрунтується пам'ять, розрізняють чотири її види: моторну, емоційну, образну та словесно-логічну.

Моторна пам'ять – це пам'ять рухів. Рухова, або моторна, пам'ять проявляється в запам'ятовуванні й відтворенні рухів та їх систем. Вона лежить в основі формування рухових навичок та звичок. Усі люди мають рухову пам'ять. У результаті індивідуальних особливостей (природжених і набутих) кожна людина має свій темп, стиль руху при ходінні, писанні, у праці, грі, спорті тощо.

Емоційна пам'ять це пам'ять на пережиті почуття. Позитивні або негативні почуття не зникають безслідно, а запам'ятовуються і відтворюються за певних умов. Емоційна пам'ять впливає на формування особистості людини. Вона дає змогу людині регулювати свою поведінку залежно від раніше пережитих почуттів. Пережиті й збережені в пам'яті почуття виступають як спонукальні сили для діяльності людини.

Образна пам'ять – це збереження і відтворення образів раніше сприйнятих предметів та явищ дійсності. Образна пам'ять буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою та смаковою. Високого розвитку образна пам'ять досягає в людей художніх професій: художників, музикантів, письменників. Деякі люди мають надзвичайно яскраво виражену пам'ять, що зветься ейдетичною. Точність відтворення об'єктів, що сприймаються, істотно залежить від участі мови у закріпленні цих образів. Найважливішу роль тут відіграє правильне пояснення того, що сприймається.

Словесно-логічна пам ять це запам'ятовування і відтворювання думок. Думки не існують поза мовою, поза тими чи іншими словами та висловами. Тому такий вид пам'яті називають не просто логічним, а словесно-логічним. Відтворення думок не завжди відбувається в тому самому словесному вираженні, у якому вони були спершу висловлені. Запам'ятовування і відтворення смислового матеріалу тісно пов'язано з процесами мислення, з розумовим розвитком людини, запасом її знань.

Розвиток пам'яті

Пам'ять можна розвивати, тренувати і зміцнювати. Щоб запам'ятовування відбувалося ефективно, потрібно дотримуватися певних рекомендацій, які базуються на психологічних законах пам'яті.

  • 1. Перед вивченням матеріалу поставте декілька запитань для зацікавлення, оскільки цікаве запам'ятовується набагато краще (закон інтересу). Для запам'ятовування важливим є перше враження, його якість і глибина. Воно посилюється комплексним сприйманням об'єкта різними органами чуття.
  • 2. Осмислюйте матеріал, який вивчаєте, адже чим глибше усвідомлюється інформація, тим краще запам'ятовується (закон осмислення). При великому обсязі матеріалу розподіляйте його на окремі змістові блоки. У процесі осмислення матеріалу важливе місце мають займати умовно-символічні позначення (формули, схеми, графіки).
  • 3. Намагайтеся відшукати застосування інформації, яку будете запам'ятовувати, тому що матеріал, який бере участь у практичній діяльності, запам'ятовується краще (закон дії). Ще геніальний італієць Леонардо да Вінчі (1452-1519) вказував: "вивчаючи рух води, не забудь з кожного відкритого явища зробити висновок для практики, щоб твоя наука не залишилася непотрібною".
  • 4. Навчіться зосереджувати довільну і післядовільну увагу на інформації, яку запам'ятовуєте. Також велике значення має чітке визначення мети та завдань запам'ятовування. Якщо людина дала установку на запам'ятовування, то вивчення матеріалу буде значно ефективнішим (закон установки)
  • 5. Організовуйте запам'ятовування на асоціаціях із вже знайомим чи вивченим матеріалом, що сприяє асоціативному зв'язуванню інформації (закон асоціацій).
  • 6. Створюйте сприятливий емоційний фон перед вивченням і надавайте емоційне забарвлення тому, що вивчаєте.
  • 7. Великі обсяги інформації поділяйте на блоки, велику кількість термінів діліть на групи, які містять не більше 7 нових понять, тому що довжина ряду для запам'ятовування не має перевищувати обсяг короткотривалої пам'яті (закон 7±2, або закон оптимального ряду).
  • 8. Правильно організовуйте повторення. У зв'язку з цим добру пораду давав К. Д. Ушинський: "Немає ніякої потреби повторювати вивчене неодмінно в тому порядку, у якому воно було вивчене, а навпаки, значно корисніші... повторення випадкові, які вводять вивчене в нові комбінації...". Згідно із законом повторення, найкраще запам'ятовується інформація, яку ви повторили декілька разів (закон повторення).
  • 9. Гарно організовуйте початковий і завершальний етап роботи з певним матеріалом, оскільки краще запам'ятовується та частина інформації, яка подається на початку і наприкінці роботи (закон краю).
  • 10. Важливою умовою ефективного запам'ятовування сприятливий психічний стан для засвоєння нового матеріалу. Погано сприймає матеріал людина втомлена, роздратована, пригнічена. Відомі випадки осяяння пам'яті перед сном і після пробудження вранці.

Значення пам'яті полягає у тому, що вона: а) допомагає людині оволодівати знаннями, вміннями, що накопичило людство; б) зберігає індивідуальний досвід організму, забезпечує його використання для формування поведінки; в) є основою навчання, постійного розширення інтелекту, передачі знань наступному поколінню.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші