Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Природознавство arrow Біологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні поняття генетики

Основними поняттями генетики є спадковість, мінливість, ген, генотип, фенотип, алельні гени, домінантні та рецесивні стани ознак, гетерозиготи, гомозиготи.

Спадковість – здатність живих організмів передавати свої ознаки і особливості індивідуального розвитку нащадкам. Матеріальними носіями спадковості є хромосоми, до складу яких входить ДНК, що містить закодовану генетичну спадкову інформацію. Передається спадковість у процесі розмноження від одного покоління наступному поколінню за участю нестатевих або статевих клітин. Розрізняють ядерну (хромосомну) і позаядерну (цитоплазматичну) спадковість.

Мінливістьздатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку. Забезпечує появу нових ознак та їхніх станів, завдяки чому утворюються нові види і відбувається історичний розвиток живого. Мінливість буває неспадковою (фенотиповою) та спадковою (генотиповою). Основною формою мінливості, яка забезпечує появу нових спадкових ознак, є спадкова мутаційна мінливість.

Ген – ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген кодує первинну структуру молекули білка, РНК певного типу або ж взаємодіє з регуляторним білком. Прикладами спадкових ознак, які визначаються генами, є колір очей, зріст, форма плодів та ін. Наукові знання, що сформувалися після досліджень основ спадковості, нині узагальнені у вигляді теорії гена. Основні положення цієї теорії такі:

  • 1. Ген займає певну ділянку (локус) у хромосомі.
  • 2. Ген – частина молекули ДНК, яка має певну послідовність нуклеотидів. Кількість нуклеотидів, які входять до складу різних генів, різна.
  • 3. Усередині гена можуть відбуватися рекомбінації і мутації.
  • 4. Існують структурні та регуляторні гени.
  • 5. Структурні гени кодують синтез білків.
  • 6. Регуляторні гени контролюють і спрямовують діяльність структурних генів.
  • 7. Ген не бере безпосередньої участі в синтезі білка, він є матрицею для утворення посередників – різних молекул РНК, які безпосередньо беруть участь у синтезі.
  • 8. Розташування триплетів з нуклеотидів у структурних генах колінеарне до амінокислот у полі пептидному ланцюгу, який кодується даним геном.
  • 9. Молекули ДНК здатні до репарації, тому не всі пошкодження гена ведуть до мутації.
  • 10. Генотип складається з окремих генів (дискретний), але функціонує як єдине ціле. На функцію генів впливають чинники як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

Алелі, або алельні гени – різні стани одного гена, які визначають різні прояви певних ознак і розташовані в однакових ділянках гомологічних хромосом. Алелі одного гена визначають різні прояви ознаки (наприклад, карий або блакитний колір очей, низький або високий зріст. В особин певного виду алельні гени можуть бути в різних поєднаннях. Слід пам'ятати, що в диплоїдних клітинах одночасно наявні дві алелі певного гена, а в гаплоїдних – лише одна. Одна з гомологічних хромосом несе алель від материнського організму, а друга – від батьківського. Алельні гени можуть бути домінантними (алелі, які пригнічують) і рецесивними (алелі, які пригнічуються в присутності домінантної). Певний ген може бути представлений не лише двома, а й значно більшою кількістю алелей (явище множинного алелізму).

Домінантність – явище пригнічення прояву однієї алелі іншою, унаслідок чого домінантний стан ознаки завжди проявляється у гетерозиготних нащадків. Алель, що завжди проявляється в присутності іншої у вигляді певного стану ознаки, називається домінантною.

Рецесивність – явище, при якому стан ознаки передається по спадковості, але пригнічується і не проявляється у гетерозиготних нащадків. Алель, що не проявляється – рецесивною.

Локус – це ділянка гомологічних хромосом, яка є місцем розташування алельних генів.

Генотип – сукупність усіх генів соматичної клітини, які одержані від батьків. Це спадкова програма організму, яка є цілісною, взаємодіючою, історично сформованою системою генів. Генотип відображає алельний стан генів, а також включає гени мітохондрій, пластид, плазмід, з якими пов'язана позаядерна спадковість. Генотип визначає не успадкування конкретних ознак, а норму реакції організму.

Геном – сукупність генів, локалізованих у гаплоїдному наборі хромосом еукаріотів, кільцеподібній ДНК прокаріотів або нуклеїновій кислоті вірусів. Геном не відображає алельний стан генів.

Генотип – це "загальна інструкція" для побудови всього організму

Дитяча енциклопедія

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші