Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік переоцінки основних засобів

Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його подальший облік має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:

  • – за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. У разі застосування цього методу переоцінка необоротних активів не здійснюється;
  • – за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Переоцінку потрібно здійснювати, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу.

Під час проведення переоцінки основних засобів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки за одним з нижчеописаних методів.

Перший метод. Накопичена амортизація перераховується пропорційно зміні балансової вартості об'єкта основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням первісної вартості та суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Такий метод не потребує перегляду норми амортизації.

Приклад. Первісна вартість комп'ютера – 1 000 грн (сума зносу – 100 грн). Справедлива вартість комп'ютера – 1 300 грн.

Розраховуємо індекс переоцінки: .

Розраховуємо переоцінену первісну вартість: 1 000 • 1,444 = 1 444 грн.

Розраховуємо переоцінену суму зносу: 100 -1,444 = 144 грн.

Переоцінена залишкова вартість становить: 1 444 – 144 = 1 300 грн.

Різниця між розрахованою переоціненою первісною вартістю і первісною вартістю: 1 444 -1 000 = 444 грн.

Банк на суму різниці, що становить 444 грн, здійснює таке проведення:

Дт- рахунок 4400 А "Основні засоби";

Кт – рахунок 5100 П "Результати переоцінки основних засобів".

Різниця між розрахованою сумою зносу і нарахованою 144 – 100 = 44 грн.

Банк на суму різниці, що становить 44 грн, здійснює таке проведення:

Дт- рахунок 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

Кт – рахунок 4409 КА "Знос основних засобів".

Другий метод. Накопичена амортизація вираховується з первісної (переоціненої) вартості об'єкта основних засобів, а отримана на нетто-основі балансова вартість переоцінюється до його справедливої вартості. За цим методом переоцінена вартість об'єкта дорівнює його справедливій вартості, а накопичена амортизація дорівнює нулю. Норми амортизації потребують перегляду.

Приклад. Первісна вартість комп'ютера – 1 000 грн (сума зносу – 100 грн) Справедлива вартість комп'ютера – 1 300 грн.

Накопичена амортизація, що становить 100 грн, вираховується з первісної вартості комп'ютера за Дт 4409 КА "Знос основних засобів" і Кт 4400 А "Основні засоби".

Балансова вартість комп'ютера переоцінюється до його справедливої вартості, що становить 400 грн (1300 – 1000 – 100) за Дт 4400 А "Основні засоби" і Кт 5100 П "Результати переоцінки основних засобів".

Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки за цими об'єктами, а в разі недостатності суми дооцінки – за рахунок витрат банку.

У бухгалтерському обліку уцінка відображається такими проведеннями:

а) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Дт – рахунки 5100 П "Результати переоцінки основних засобів", 7499 А "Інші витрати" (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100);

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

одночасно:

Дт – рахунки 4409 КА "Знос основних засобів", 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів";

Кт – рахунок 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:

Дт – рахунки 4409 КА "Знос основних засобів", 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

одночасно:

Дт – рахунки 5100 П "Результати переоцінки основних засобів", 7499 А "Інші витрати" (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100);

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500А "Інші необоротні матеріальні активи".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші