Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік амортизації основних засобів

Амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Амортизація не нараховується:

  • – якщо балансова вартість основних засобів дорівнює їх ліквідаційній вартості;
  • – на землю, предмети антикваріату, а також на незавершені капітальні інвестиції.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком під час їх первісного визнання. Амортизація необоротних активів не припиняється на період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації основних засобів припиняється на одну з двох дат, що настає раніше:

  • – на дату переведення активів до категорії необоротних активів, утримуваних для продажу;
  • – на дату припинення визнання активів.

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначається банком самостійно з урахуванням таких факторів:

  • – очікуваного використання об'єкта з урахуванням його розрахункової потужності або фізичної продуктивності;
  • – строків корисного використання подібних активів;
  • – фізичного та морального зносу, що передбачається;
  • – правових або інших подібних обмежень щодо строків використання об'єкта та інших факторів.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання та наприкінці кожного фінансового року.

Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) банки нараховують із застосуванням таких методів:

а) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів:

де АВ- річна сума амортизаційних відрахувань;

ПВ- первісна вартість;

ЛВ- ліквідаційна вартість;

Т – термін корисного використання об'єкта основних засобів;

б) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації:

де З – залишкова вартість об'єкта на початок звітного року (первісна вартість на дату, з якої починається нарахування амортизації);

Н – норма амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня степеня кількості років корисного використання об'єкта в результаті ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість:

в) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної його вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється залежно від строку корисного використання об'єкта, і подвоюється:

де річна норма амортизації обчислюється залежно від строку корисного використання об'єкта:

г) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта:

де К – кумулятивний коефіцієнт.

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму кількості років його корисного використання:

де ТК – кількість років, що залишилися до кінця корисного використання об'єкта основних засобів;

– сума кількості років корисного використання об'єкта основних засобів.

д) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації:

де – місячна сума амортизаційних відрахувань;

– фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг);

В – виробнича ставка амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує,виробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів:

де О – загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів.

Метод амортизації основних засобів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигод.

Нарахування амортизації здійснюється щомісяця. Місячна сума амортизації визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.

У бухгалтерському обліку нарахована сума амортизації відображається проведенням:

Дт – рахунок 7423 А "Амортизація";

Кт – рахунки 4409 КА "Знос основних засобів", 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші