Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Об'єкт, предмет, завдання правової педагогіки

Об'єм" пізнання – це те, на що спрямовується пізнавальна діяльність суб'єкта. Об'єктом пізнання може бути вся дійсність, але лише в тій мірі, в якій вона увійшла в сферу діяльності суб'єкта.

Правова дійсністьособлива сфера соціального життя суспільства, зумовлена правом, його впливом но суспільні відносини. Правова дійсність є різновидом соціальної дійсності й складається з ідеального та матеріального. Сфера ідеального визначається свідомістю, а область матеріального – соціальною практикою. Відповідно у правовій дійсності ідеальне та матеріальне виявляються у правосвідомості, законодавстві, реалізації права і правової культури.

Об'єкт пізнання правової педагогіки – явища правової дійсності, що обумовлюють розвиток правосвідомості та правової культури особистості в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. Ці явищаправова освіта.

Предмет вивчення правової педагогіки невіддільний від предмета вивчення педагогіки, тепер предмет розвивається і уточнюється.

Предметпоняття, що позначає певну цілісність, виділену із світу об'єктів у процесі практичної та духовної діяльності.

Існує декілька підходів до його визначення. Підхід перший – предметом вивчення правової педагогіки є правове виховання як передача, накопичення і засвоєння знань принципів і норм права, а також формування відповідного ставлення до права і практики його реалізації, уміння використовувати свої права, дотримуватися заборони і виконувати обов'язки. Підхід другий – предметом вивчення правової педагогіки визнається дослідження сутності розвитку і формування правосвідомості особистості та визначення на цій основі теорії і методики правового виховання як спеціально організованого педагогічного процесу. Тобто, поряд з процесом правового виховання до предмета вивчення правової педагогіки додається дослідження закономірностей розвитку правосвідомості особистості. Підхід третій – предметом вивчення правової педагогіки визнається правова освіта як реальний цілісний процес, цілеспрямовано організований у спеціальних соціальних інститутах (сім'ї, освітніх та культурно- виховних закладах). Цей підхід досить поширений в останні роки у правовій педагогіці.

Правова педагогіка – галузь педагогіки про закономірності, принципи, форми і методи правового виховання, освіту та навчання людини.

Галузь – сукупність організацій, підприємств, фірм, корпорацій, згрупованих і об'єднаних за певними спільними функціями, дійовими виробничими і невиробничими ознаками: спеціалізацією з випуску однотипної продукції, технології, комплексності задоволення потреб (напр., педагогіко, наука).

Правова педагогіка як організований вплив на розвиток правосвідомості, правової поведінки людини аналізує і розкриває об'єктивні закономірності правового виховного процесу, досліджує його сутнісні зв'язки, причинно-наслідкові залежності.

Завдання – наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа тощо; мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити.

Завдання правової педагогіки:

  • • вивчення історії розвитку юридичного знання та його використання в правовій освіті;
  • • створення наукової картини педагогічної реальності, яка властива правовій сфері суспільства, системі органів правопорядку, прогнозування педагогічних шляхів значущих і можливих змін цієї наукової картини;

Наукова картина світу (одне з основоположних понять в природознавстві) – особлива формо систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій; система уявлень людей про властивості і закономірності дійсності (реально існуючого світу), побудована в результаті узагальнення та синтезу наукових понять і принципів. Використовує наукова мова для позначення об'єктів і явищ матерії.

Картина світу – це сукупність загальних уявлень про структуру того чи іншого фрагмента об'єктивної реальності, розроблення методології, парадигми, понятійно-категорійного апарату, методики правової педагогіки;

  • • проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної діяльності, створення адекватних юридично-педагогічних теорій з їхньою диференціацією за напрямами правової педагогіки;
  • • вдосконалення змісту правової освіти та виховання;
  • • вироблення нових і модернізація наявних форм і методів професійної підготовки юристів;
  • • розроблення навчально-методичного забезпечення для підготовки юристів;
  • • підготовка науково-педагогічних кадрів до оновлення змісту юридичної освіти і виховання підростаючого покоління;
  • • забезпечення післядипломної освіти і підготовки, спеціалістів з проблем правової педагогіки;
  • • вивчення зарубіжного досвіду розв'язання юридично- педагогічних проблем.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші